Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren er i store træk uændret i forhold til de seneste år. I indstillingen lægges der op til, at:

  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen, hvorfor der arrangeres en budgetmesse den 9. september 2019. På messen vil magistratsafdelingerne præsentere deres budget, ligesom partierne vil have mulighed for at præsentere deres budgetforslag og politik i forhold til alle dele af budgettet.
  • der den 19. november 2019 afholdes en visionskonferencen om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033.
  • pengene fra anlægsreserven vedr. infrastruktur og bufferen/øvrige områder i 2022 og 2023 udmøntes ved, at de respektive magistratsafdelinger fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger.
  • der saneres i antallet af takster, som byrådet beslutter. Byrådet forelægges således alene takster jf. lovkrav, samt takster med bred almen og politisk interesse.
  • i udkastet til den økonomiske politik lægges der op til, at der fra budget 2021 indføres et finansieringsbidrag til budgetmodellerne.

Det forestående folketingsvalg kan få betydning for budgetprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvordan processen skal tilpasses.

Budgetprocedure for budget 2020-2023
Bilag 1: Tidsplan for budget 2020-2023
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2020-2023