Budgetforslaget som også kaldes Magistratens budgetforslag er foreløbigt indtil det behandles i Magistraten den 2. september 2019.

Her kan du se selve budgetforslaget, baggrundsmateriale til bilagene i budgetforslaget samt de takster som følger budgetforslaget.

I foråret 2019 fremsendte magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune forslag til hvordan en række midler til anlæg kan bruges i 2022 og 2023

Teknik og Miljø fremsendt anlægsforslag til MOVE og Infrastrukturpulje

Alle afdelinger fremsendt anlægsforslag til Bufferen. De samlede beløb der skal fordeles fremgår af tabellen.

Mio. kr.

2022

2023

MOVE

54,0

54,0

Infrastrukturpulje

29,6

52,2

Buffer

75,9

75,9

I alt

159,5

182,1

 

Magistratsafdelingernes forslag fremgår her:
Sociale Forhold og Beskæftigelses anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag til bufferen
Teknik og Miljøs anlægsforslag vedr. MOVE og infrastruktur
Sundhed og Omsorgs anlægsforslag til bufferen
Kultur og Borgerservices anlægsforslag til bufferen
Børn og Unges anlægsforslag til bufferen

 

 

Her er de takster som Byrådet forholder sig til (beslutter) i forbindelse med behandlingen af forslaget til budget 2020

Takster Sociale Forhold og Beskæftigelse
Takster Teknik og Miljø
Takster Sundhed og Omsorg
Takster Kultur og Borgerservice
Takster Børn og Unge

Budgetprocedure er den årlige køreplan for budgetlægningen for det kommende år. Her fremgår blandt andet tidsplaner og retningslinjer for det politiske budgetarbejde.

Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren er i store træk uændret i forhold til de seneste år. I indstillingen lægges der op til, at:

  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen, hvorfor der arrangeres en budgetmesse den 9. september 2019. På messen vil magistratsafdelingerne præsentere deres budget, ligesom partierne vil have mulighed for at præsentere deres budgetforslag og politik i forhold til alle dele af budgettet.
  • der den 19. november 2019 afholdes en visionskonferencen om en ny 10-årig investeringsplan for perioden 2024-2033.
  • pengene fra anlægsreserven vedr. infrastruktur og bufferen/øvrige områder i 2022 og 2023 udmøntes ved, at de respektive magistratsafdelinger fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger.
  • der saneres i antallet af takster, som byrådet beslutter. Byrådet forelægges således alene takster jf. lovkrav, samt takster med bred almen og politisk interesse.
  • i udkastet til den økonomiske politik lægges der op til, at der fra budget 2021 indføres et finansieringsbidrag til budgetmodellerne.

Det forestående folketingsvalg kan få betydning for budgetprocessen. Hvis det sker, vil Magistraten drøfte, hvordan processen skal tilpasses.

Budgetprocedure for budget 2020-2023
Bilag 1: Tidsplan for budget 2020-2023
Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2020-2023

 

Den 19. og 20. september er der politiske forhandlinger om det kommende års budget.

Når forhandlingsresultatet foreligger kan du på denne side læse den fulde forligstekst samt politiske reaktioner på det indgåede forlig.