Den økonomiske politik tydeliggør retning og opstiller pejlemærker for økonomistyringen, og den har som overordnet mål at medvirke til, at de kommunale indtægter anvendes på en måde, der sikrer størst mulig værdi for borgerne. Herunder, at der skabes et økonomisk råderum til tværgående prioritering, og at der kan foretages bevidste politiske prioriteringer.

Mål og midler i den økonomiske politik:

 • Måltal for finansiel egenkapital
 • Måltal for likviditet – kassebeholdningen  
 • Budgetmodeller
 • Finansieringsbidrag til budgetmodellerne
 • Måltal for effektivisering
 • Økonomisk decentralisering – rammestyring
 • Målstyring
 • Ikke-decentraliserede sektorer
 • Investeringsmodeller                                                         
 • Anlæg
 • Transparens, enkelhed og helhedstænkning 

Den økonomiske politik er vedtaget af Byrådet, og kan ændres af Byrådet. Men som udgangspunkt forudsættes den at udgøre en overordnet ramme, der evalueres i starten af hver byrådsperiode.

Økonomisk politik for Aarhus Kommune (6. marts 2019)

Bilag 1: Bevillingsregler

Bilag 2: Principper for brug af investeringsmodeller i Aarhus Kommune