Eva Borchorst Mejnertz er født d. 30. juli 1980. Opvokset i Aarhus i Bofællesskabet Sol & Vind i Beder.

Hun er gift med Nikolaj og har tre børn.


Byrådsposter


Byrådsmedlem 
Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
Bæredygtighedsudvalget, Næstformand
KL’s Internationale Udvalg, COR, SEDEC & ENVE
Udvalget for mindre psykisk sårbarhed
Sundhedsfremme-udvalget


Uddannelse


Beder Skole
Viby Gymnasium & HF
International Baccalaureate fra Lester B. Pearson United World College, Canada
Bachelor med joint honours i Sociologi, Politik og Økonomi fra McGill University, Canada
Cand.Mag i Samfundsfag og Engelsk fra Aarhus Universitet
Supplering i Innovation
Udvekslingsophold på Université Libre og Solvay Business School i Bruxelles, Belgien
Udvekslingsophold i Bologna på Charles University/University of Bologna, Italien
Udvekslingsophold på Fudan University i Shanghai, Kina
Master i Gymnasiepædagogik og ledelse fra Syddansk Universitet (igangværende)

 

Arbejde


2009 - nu: Gymnasielærer og lektor i Samfundsfag, Engelsk og Innovation
Tidligere ansættelser:
Projektleder på Matchpoints på Aarhus Universitet
Daglig leder på Center for Canadian Studies
Vejleder og assistent på Internationalt Sekretariat på Aarhus Universitet


Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg

Tidligere:
Forkvinde for Aarhus Krisecenter
Næstforkvinde for Aarhus Forældreorganisation
Bestyrelsesmedlem for Frontløberne
Næstforkvinde i Dagtilbudsbestyrelsen Møllevang
Tillidsrepræsentant
Forkvinde for UWC netværk Danmark
Bestyrelsesforkvinde for Internationalt Center
Næstforkvinde, kasserer og aktivitetskoordinator for McGill Internatonal Student’s Union
Medlem af udviklingsprojekter for Møllevangskirken

 

Politik


Tidligere:
Europaparlamentskandidat 2019
Medlem af Radikales resolutionsudvalg
Medlem af Radikales folkeskolegruppe
Medlem af Radikales Dialogforum for Grøn omstilling
Medlem af Radikal Ungdom
Medlem af Radikales Familiepolitiske skrivegruppe
Folketingskandidat i Skanderborg-Odder-Samsø kredsen 2016-2018
Suppleant til byrådet 2013-2017