Eva Borchorst Mejnertz er født d. 30. juli 1980. Opvokset i Aarhus i Bofællesskabet Sol & Vind i Beder.

Hun er gift med Nikolaj og har tre børn.


Byrådsposter

Forkvinde for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Medlem af Børn og Unge-udvalget


Uddannelse og erhverv

Beder Skole
Viby Gymnasium & HF
International Baccalaureate fra Lester B. Pearson United World College, Canada
Bachelor med joint honours i Sociologi, Politik og Økonomi fra McGill University, Canada
Cand.Mag i Samfundsfag og Engelsk fra Aarhus Universitet
Supplering i Innovation
Udvekslingsophold på Université Libre og Solvay Business School i Bruxelles, Belgien
Udvekslingsophold i Bologna på Charles University/University of Bologna, Italien
Udvekslingsophold på Fudan University i Shanghai, Kina
Master i Gymnasiepædagogik og ledelse fra Syddansk Universitet (igangværende)

2009 - nu: Gymnasielærer og lektor i Samfundsfag, Engelsk og Innovation
Tidligere ansættelser:
Projektleder på Matchpoints på Aarhus Universitet
Daglig leder på Center for Canadian Studies
Vejleder og assistent på Internationalt Sekretariat på Aarhus Universitet


Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg
2022- Bestyrelsesmedlem Affald-Varme

Tidligere:
Forkvinde for Aarhus Krisecenter
Næstforkvinde for Aarhus Forældreorganisation
Bestyrelsesmedlem for Frontløberne
Næstforkvinde i Dagtilbudsbestyrelsen Møllevang
Tillidsrepræsentant
Forkvinde for UWC netværk Danmark
Bestyrelsesforkvinde for Internationalt Center
Næstforkvinde, kasserer og aktivitetskoordinator for McGill Internatonal Student’s Union
Medlem af udviklingsprojekter for Møllevangskirken
2018-20 Medlem af KL’s Miljø og Forsyningsudvalg
2020 Medlem af KL’s Internationale udvalg, regionsudvalget, SEDEC og ENVE

Politik

2022- Næstformand for den Socialdemokratiske gruppe
2022- Rådmandssuppleant for Anders Winnerskjold, Sociale Forhold og Beskæftigelse
2021- Bestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet i Højbjerg
2018-21 Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
2018-21 Næstformand for Bæredygtighedsudvalget

Oplysninger om vederlag, fravær og udgifter til it, kørsel mm. 

Du kan finde oplysninger om, hvor meget byrådsmedlemmerne modtager i vederlag, hvor meget fravær de har fra byrådet og udvalg, og hvilke udgifter, der har været til it, kørsel, rejser mm. på byrådets faktasider.

Du kan se faktasiderne for hele byrådet her. 

Du kan se, hvor meget et byrådsmedlem modtager i vederlag for de forskellige poster her