Eva Borchorst Mejnertz er født d. 30. juli 1980. Opvokset i Aarhus i Bofællesskabet Sol & Vind i Beder.

Hun er gift med Nikolaj og har tre børn.


Byrådsposter

Forkvinde for Social- og Beskæftigelsesudvalget
Medlem af Børn og Unge-udvalget


Uddannelse og erhverv

Beder Skole
Viby Gymnasium & HF
International Baccalaureate fra Lester B. Pearson United World College, Canada
Bachelor med joint honours i Sociologi, Politik og Økonomi fra McGill University, Canada
Cand.Mag i Samfundsfag og Engelsk fra Aarhus Universitet
Supplering i Innovation
Udvekslingsophold på Université Libre og Solvay Business School i Bruxelles, Belgien
Udvekslingsophold i Bologna på Charles University/University of Bologna, Italien
Udvekslingsophold på Fudan University i Shanghai, Kina
Master i Gymnasiepædagogik og ledelse fra Syddansk Universitet (igangværende)

2009 - nu: Gymnasielærer og lektor i Samfundsfag, Engelsk og Innovation
Tidligere ansættelser:
Projektleder på Matchpoints på Aarhus Universitet
Daglig leder på Center for Canadian Studies
Vejleder og assistent på Internationalt Sekretariat på Aarhus Universitet


Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem, Foreningen Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg
2022- Bestyrelsesmedlem Affald-Varme

Tidligere:
Forkvinde for Aarhus Krisecenter
Næstforkvinde for Aarhus Forældreorganisation
Bestyrelsesmedlem for Frontløberne
Næstforkvinde i Dagtilbudsbestyrelsen Møllevang
Tillidsrepræsentant
Forkvinde for UWC netværk Danmark
Bestyrelsesforkvinde for Internationalt Center
Næstforkvinde, kasserer og aktivitetskoordinator for McGill Internatonal Student’s Union
Medlem af udviklingsprojekter for Møllevangskirken
2018-20 Medlem af KL’s Miljø og Forsyningsudvalg
2020 Medlem af KL’s Internationale udvalg, regionsudvalget, SEDEC og ENVE

Politik

2022- Næstformand for den Socialdemokratiske gruppe
2022- Rådmandssuppleant for Anders Winnerskjold, Sociale Forhold og Beskæftigelse
2021- Bestyrelsesmedlem, Socialdemokratiet i Højbjerg
2018-21 Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
2018-21 Næstformand for Bæredygtighedsudvalget