Eva Borchorst Mejnertz er født d. 30. juli 1980. Opvokset i Aarhus i Bofællesskabet Sol & Vind i Beder.

Hun er gift med Nikolaj og har tre børn.

Byrådsposter

Politisk ordfører (R)
Forkvinde for Børn og Unge-udvalget
Bæredygtighedsudvalget
KL’s Internationale Udvalg 
Frivillighed og Samskabelsesudvalget
Kontaktkomitéen for Nordiske venskabsbyer

 

Uddannelse

Beder Skole

Viby Gymnasium & HF

International Baccalaureate fra Lester B. Pearson United World College, Canada

Bachelor med joint honours i Sociologi, Politik og Økonomi fra McGill University, Canada

Cand.Mag i Samfundsfag og Engelsk fra Aarhus Universitet

Supplering i Innovation

Udvekslingsophold på Université Libre og Solvay Business School i Bruxelles, Belgien

Udvekslingsophold i Bologna på Charles University/University of Bologna, Italien

Udvekslingsophold på Fudan University i Shanghai, Kina

Master i Gymnasiepædagogik og ledelse fra Syddansk Universitet (igangværende)

 

Arbejde

2009 - nu: Gymnasielærer og lektor i Samfundsfag, Engelsk og Innovation

Tidligere ansættelser:

Projektleder på Matchpoints på Aarhus Universitet

Daglig leder på Center for Canadian Studies

Vejleder og assistent på Internationalt Sekretariat på Aarhus Universitet


Tillidshverv

Tidligere:

Forkvinde for Aarhus Krisecenter

Næstforkvinde for Aarhus Forældreorganisation

Bestyrelsesmedlem for Frontløberne

Næstforkvinde i Dagtilbudsbestyrelsen Møllevang

Tillidsrepræsentant

Forkvinde for UWC netværk Danmark

Bestyrelsesforkvinde for Internationalt Center

Næstforkvinde, kasserer og aktivitetskoordinator for McGill Internatonal Student’s Union

Medlem af udviklingsprojekter for Møllevangskirken

Politik

Nuværende:

Europaparlamentskandidat

Medlem af Radikales resolutionsudvalg

Medlem af Radikales folkeskolegruppe

Medlem af Radikales Dialogforum for Grøn omstilling

Medlem af Radikal Ungdom

Tidligere:

Medlem af Radikales Familiepolitiske skrivegruppe

Folketingskandidat i Skanderborg-Odder-Samsø kredsen

Suppleant til byrådet 2013-2017