Kodekset bygger på kommunens overordnede værdier omkring troværdighed, respekt og engagement:

  • Troværdighed - Vi er åbne og ærlige. Vi overholder aftaler og respekterer fortrolighed.
  • Respekt – Vi møder hinanden, borgere og samarbejdspartnere med nysgerrighed og
    respekt.
  • Engagement – Vi engagerer os politisk, fagligt og socialt. Vi stræber efter at skabe værdi for og med borgerne.

Du kan læse det fulde kodeks under "Relateret indhold".