Her på siden kan du følge dagens møde i Aarhus Byråd 'live', i tekst og lyd. Via nedenstående link får du adgang til Aarhus Lokalradios transmission fra byrådssalen.

Tryk her for at lytte til byrådsmødet direkte

Når du har klikket på linket, kan det tage op til 20 sek. inden transmissionen starter.

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger vil ligge på hjemmesiden torsdag kl. 12.

Dagsorden

1. Sydhavnskvarteret: Bydelsplan for området nord for Jægergårdsgade
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

2. Parkeringsredegørelse 2019
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

3. Lokalplan 1083, Risskov Engby – Endelig
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

4. Anmodning fra Louise Lindskrog om orlov
Beslutning: vedtaget

5. Budgetprocedure for budget 2021-2024
Beslutning: sendt til Økonomiudvalget

6. Forslag fra ALT om balance i byrådsmøder
Beslutning: forslaget blev afvist

7. Forslag fra ALT om byrådsmøder ude i kommunen
Beslutning: forslaget blev afvist

8. Planstrategi 2019 – endelig vedtagelse
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

9. Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen
Beslutning: sendt til Børn og Unge-udvalget

10. Faglige indsatser i forbindelse med skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven
Beslutning: vedtaget

11. Trafikal fredeliggørelse i midtbyen
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

12. Lokalplanlægning for bevaringsværdig ejendom
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

13. Beboelses- og erhvervsbygning, Rosenkrantzgade 24
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

14. Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Endelig
Beslutning: sendt til Teknisk Udvalg

15. Nyt liv til byens historiske hjerte
Beslutning: vedtaget

16. Huludfyldning - Nyt byhus - Samsøgade 73
Beslutning: vedtaget

17. Forlængelse af byggelinjepålæg
Beslutning: vedtaget

18. Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024
Beslutning: vedtaget

19. Forlængelse af offentlig-privat samarbejde om Bøgeskovhus
Beslutning: vedtaget i overensstemmelse med udvalgserklæring

20. Serviceniveau 2020 for pleje, praktisk hjælp mm
Beslutning: vedtaget

21. Forslag fra RV om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp
Beslutning: sendt til behandling i Magistraten

22. Forslag fra RV om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab
Beslutning: sendt til behandling i Magistraten

23. Forslag fra SF om bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution
Beslutning: sendt til behandling i Magistraten

24. Forslag fra EL om begrænsning af fattigdomsgørelse
Beslutning: sendt til behandling i Magistraten

25. Forslag fra DF om flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus
Beslutning: sendt til budgetforhandlingerne

26. Forslag fra ALT om Borgerting i Aarhus Kommune
Beslutning: udsat

27. Forslag fra SF om at droppe Marselistunnelen
Beslutning: udsat

Lukket dagsorden

28. Udpegning af medlemmer til Aarhus Havns bestyrelse
Beslutning: vedtaget

29. Salg af areal fra ejendommen Thunøgade 11, 8000 Aarhus C
Beslutning: vedtaget