Du kan følge byrådsmødet direkte på denne side: Aarhus Kommune (connectedviews.dk)

På samme side kan du også høre optagelserne af de tidligere sager. 

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Status: Byrådsmødet er slut. Det endelig referat vil blive lagt på hjemmesiden i morgen torsdag. 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Vedtaget

2. Lokalplan 1119, Område syd for Mossøvej - Endelig
Beslutning: Vedtaget

3. Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2023-2026
Beslutning: Vedtaget

4. Forslag fra KF, V, EL, RV og Jakob Søgaard Clausen om at børn skal have adgang til natur i Aarhus
Beslutning: Sendt til behandling i Magistraten

5. Forslag fra V om oprettelse af forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter
Beslutning: Forslaget blev vedtaget, og ændringsforslaget blev vedtaget

6. Forslag fra V og RV om hurtigere sagsbehandling for klimavenligt byggeri
Beslutning: Sendt til behandling i Magistraten

7. Svar på forslag fra V om Aarhus som erhvervsvenlig kommune
Beslutning: Sendt til behandling i Økonomiudvalget 

8. Svar på forslag fra KF om mindested for byens hjemløse borgere
Beslutning: Vedtaget

9. Venskabsbyaftale mellem Aarhus og Lviv, Ukraine
Beslutning: Vedtaget

10. Status på Vision Kongelunden
Beslutning: Vedtaget

11. Svar på forslag fra V, NB og Jakob Søgaard Clausen om fremryk betalingen af kommunens leverandører
Beslutning: Vedtaget

12. Serviceniveau for pleje og praktisk hjælp 2023
Beslutning: Sendt til Sundhed- og Omsorgsudvalget 

13. Salg af ældreboliger
Beslutning: Vedtaget

14. Igangsætning af ekspropriationsproces Arresøvej
Beslutning: Vedtaget

15. Lokalplan 1115, Tranbjerggårdsvej i Mårslet - Forslag
Beslutning: Vedtaget

16. Lokalplan 1184, Udvidelse af Bånlev Biogas - Forslag
Beslutning: Vedtaget

17. Lokalplan 1194, Cityområde på Frederiks Plads - Forslag
Beslutning: Vedtaget

18. Øget serviceniveau for toiletter i Aarhus Kommune
Beslutning: Vedtaget

19. Fremtidig grundvandsbeskyttelse
Beslutning: Vedtaget

20. Lokalplan 1170, Boliger ved Trille Lucassens Gade - Endelig
Beslutning: Vedtaget

21. Forslag fra Børne- og ungebyrådet om forbedring af udearealer for unge i Aarhus Kommune 
Beslutning: Sendt til behandling i Magistraten

22. Budgetprocedure for budget 2024
Beslutning: Henvist til Økonomiudvalget

23. Lokalplan 1191, High Performance Center i Viby - Endelig
Beslutning: Vedtaget