Følg byrådsmøde fra kl. 16.00 til 18.30

Følg byrådsmødet fra kl. 19.00 til 22.00

Lydoptagelser fra byrådsmødet bliver placeret her på siden, efterhånden som debatten af de enkelte sager er afsluttet.

Dagsorden

1. Svar til Ankestyrelsen om konsulenter på socialområdet
Beslutning:

2. Høringssvar, VVM for udbygning af E45 til seks spor
Beslutning:

3. Ladeinfrastruktur til nye el-bybusser
Beslutning:

4. Forslag til Indsatsplan for StorAarhus
Beslutning:

5. Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet
Beslutning:

6. Klimatilpasningsstrategi - "Aarhus med mere blåt"
Beslutning:

7. Et grønnere Aarhus - Politik for naturen og det grønne
Beslutning:

8. Energiparker og CO2-fangst
Beslutning:

9. Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune
Beslutning:

10. Videreførelse af det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet
Beslutning:

11. ARoS - The Next Level
Beslutning:

12. Klimavenligt dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj, Brabrand og Malling
Beslutning:

13. Etablering af erstatningskapacitet på Louisevej 37
Beslutning:

14. Bedre tid til børnene i en kortere åbningstid
Beslutning:

15. Årlig opfølgning på masterplan på hjemløseområdet
Beslutning:

16. Etablering af etageboligbebyggelse på Edouard Suensons Gade 3, Trøjborg
Beslutning:

17. Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej
Beslutning:

18. Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning
Beslutning:

19. Etablering af etagebebyggelse på Vestergade 50
Beslutning:

20. Lokalplan 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej, Hasselager - Forslag
Beslutning:

21. Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C
Beslutning:

22. Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b
Beslutning:

23. Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
Beslutning:

24. Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
Beslutning:

25. Svar på forslag om klimavenligt byggeri
Beslutning:

26. Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag
Beslutning:

27. Redegørelser for magtanvendelser 2019
Beslutning: