Du kan følge byrådsmødet direkte på denne side: Aarhus Kommune (connectedviews.dk)

På samme side kan du også høre optagelserne af de tidligere sager. 

Mødet begynder kl. 16.00 og er færdigt, når det sidste punkt på dagsordenen er behandlet, dog senest kl. 22.00. Byrådsmødets dagsorden ses nedenfor. Den vil løbende blive opdateret med byrådets beslutninger.

Status: Der er byrådsmøde igen i dag kl. 16.00. Det endelige referat med lydoptagelser fra byrådets forhandlinger forventes at ligge på hjemmesiden fredag kl. 12.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

2. Forventet regnskab 2021 for Aarhus Kommune
Beslutning: Henvist til Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sag 3.

3. Diverse forhold med relation til forventet regnskab 2021
Beslutning: Henvist til Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sag 2.

4. Justering af hotelprojekt ved Bassin 7
Beslutning: Henvist til Teknisk Udvalg

5. Justering af byggesagsgebyrer
Beslutning: Vedtaget

6. Plan for Østjyllands Brandvæsen 2022-2026
Beslutning: Vedtaget. Behandlet sammen med sag 24. 

7. Affaldsgebyrer 2022 for AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S
Beslutning: Vedtaget

8. Udviklingsplan for Amtssygehuset - endelig
Beslutning: Vedtaget

9. Anbefalinger fra Handletanken for Lokalt Demokrati
Beslutning: Vedtaget

10. Investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet
Beslutning: Vedtaget

11. Forslag fra EL om åben byggeprojekt-postliste
Beslutning: Henvist til Magistraten. Behandlet sammen med sag 17.

12. Forslag fra SF og KF om cykelmotorveje
Beslutning: Henvist til Magistraten    

13. Forslag fra SF om at når man vil bygge i Aarhus, må man tage større ansvar
Beslutning: Henvist til Magistraten

14. Forslag fra EL om PFOS forureningsindsats
Beslutning: Vedtaget

15. Forslag fra V om at droppe cykelsti på Sønder Allé og bruge midlerne på cykelsti helt ned til Ajstrup Strand
Beslutning: Henvist til Magistraten

16. Forslag fra KF om ny idrætspolitisk vision for Aarhus
Beslutning: Henvist til Magistraten

17. Forslag fra H om bedre borgerinddragelse
Beslutning: Henvist til Magistraten. Behandlet sammen med sag 11.

18. Forslag fra H om politisk fokus på den skæve incitamentsstruktur i kommunens virksomhed
Beslutning: Forslaget blev afvist

19. Forslag fra H om venteliste til bostøtteindsatser i Aarhus Kommune
Beslutning: Henvist til Magistraten

20. Svar på forslag fra V om iværksættelse af ekstern undersøgelse af samarbejdet med psykolog Michael Adam Guul
Beslutning: Henvist til Social- og Beskæftigelsesudvalget

21. Restaurationsplan 2022-2025
Beslutning: Sagen henvist til Økonomiudvalget

22. Strategisk udviklingsplan Hasselhøj, Bispehaven, Ellekær og dele af Hasle - Forslag
Beslutning: Sagen henvist til Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sag 23.

23. Helhedsplan for Bispehaven, afd. 6 fase 1
Beslutning: Sagen henvist til Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sag 22.

24. Vedtægtsændring for Østjyllands Brandvæsen
Beslutning: Vedtaget. Behandlet sammen med sag 6. 

25. Strategisk helhedsplan for Randersvej
Beslutning: Henvist til Teknisk Udvalg

26. Et nyt Nørreport – strategisk helhedsplan for byudviklingen nær Nørreport
Beslutning:

27. Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2022-2025
Beslutning:

28. Permanent lukning af veje i Risskov
Beslutning:

29. Skema C for Brabrand Boligforening afd. 5, pilotblok A17
Beslutning:

30. Helhedsplan for Banegårdskvarteret – Endelig
Beslutning:

31. Miljøvurdering af udvidelse af Aarhus Havn
Beslutning:

32. Lokalplan 1163, Udvidelse af Aarhus Havn - Forslag
Beslutning:

33. Svar på forslag fra Dorthe Borgkvist om de almene boligforeninger i Aarhus
Beslutning:

34. Svar på forslag fra EL om tilsyn med almennyttige boligselskaber
Beslutning:

35. TRÆ - Klimavenligt byggeri i Sydhavnskvarteret
Beslutning:

36. Salg af felt D, Sydhavnskvarteret til PFA Ejendomme Lav A/S
Beslutning:

37. Kommunal garanti til ustøttede renoveringer af almene boliger samt nyt administrationsgrundlag
Beslutning:

38. Endelig godkendelse af Affaldsplan 2021-2026
Beslutning:

39. Kommuneplantillæg for byudvikling ved Brendstrup/Marienlystvej samt udviklingsplan for Marienlyst
Beslutning:

40. Temaplan for omstilling til grøn energi – kommuneplantillæg nr. 81 - endelig
Beslutning:

41. Lokalplan 1142, Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Årslev - Endelig
Beslutning:

42. Opsætning af altaner på Nordrevej
Beslutning:

43. 7-punktsplan for en sundere alkoholkultur for børn og unge i Aarhus
Beslutning:

44. Serviceniveau 2022 for pleje og praktisk hjælp mv
Beslutning:

45. Modeller for etablering af plejehjem til udsatte borgere
Beslutning:

46. Udmøntning af budgetforlig om idrætsfaciliteter
Beslutning:

47. Skole- og idrætsfaciliteter i Nye
Beslutning:

48. Beskæftigelsesplan 2022
Beslutning:

49. Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om bedre forberedelse til valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen
Beslutning:

50. Forslag fra SF om at indregne CO2 i kommunens indkøb
Beslutning:

51. Forslag fra S om opstramning af praksis for ulovlig overnatning og opførte barakker til bygningsarbejdere
Beslutning:

52. Forslag fra SF om, at hvert 4. byrådsmøde holdes i lokalsamfundene
Beslutning:

56. Svar på forslag fra SF om mere uddannelse fremfor praktikker
Beslutning: 

57. Lokalplan 1154, Boligområde ved Frisenholt og Ingerslevvej i Tranbjerg - Forslag
Beslutning:

Lukket dagsorden

53. Udpegning til kunstfaglige råd 2022-2025
Beslutning: Vedtaget

54. Varmeforsyning
Beslutning: Vedtaget

55. Ekspropriation til signalreguleret kryds på Blomstervej
Beslutning: Vedtaget