Du kan følge byrådsmødet direkte på denne side: Aarhus Kommune (connectedviews.dk)

På samme side kan du også høre optagelserne af de tidligere sager. 

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:

2. Garantirettighed til dagplejebørn i alderen 3-4 år
Beslutning:

3. Forslag fra SF, RV og EL om stop for indkøb af varer og tjenesteydelser fra israelske bosættelser
Beslutning:

4. Forslag fra SF om sikring af hjemløse, ældre og udsattes adgang til egne penge
Beslutning:

5. Svar på forslag fra RV om at udarbejde en ny studiebyspolitik
Beslutning:

6. Svar på forslag fra Dorthe Borgkvist om de almene boligforeninger i Aarhus
Beslutning:

7. Svar på forslag fra EL om tilsyn med almennyttige boligselskaber
Beslutning:

8. Anmodning fra Theresa Blegvad om udtræden af Aarhus Byråd
Beslutning:

9. Forventet regnskab for 2021 pr. ultimo juni
Beslutning:

10. Tillægsbevilling til klimavenligt dagtilbudsprojekt i Malling
Beslutning:

11. Udbygning og modernisering af Hasle Skole
Beslutning:

12. Flere frihedsgrader på 6-18-årsområdet
Beslutning:

13. Anlægsregnskaber for boliger og serviceareal på Engelstoft 119
Beslutning:

14. Pitstop – udmøntning af afsatte midler fra budgetforliget
Beslutning:

15. Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2020
Beslutning:

16. Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune
Beslutning:

17. Forslag til Spildevandsplan 2021-2026
Beslutning:

18. Lokalplan 1145, Blandet bolig og erhverv ved Willemoesgade, Trøjborg - Endelig
Beslutning:

19. Helhedsplan for Hasle Centrum, strategisk helhedsplan for byudvikling langs Viborgvej og Ryhavevej - Endelig
Beslutning:

20. Forslag fra Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse om bus mellem Aarhus og Randers
Beslutning:

21. Forslag fra EL om undersøgelse af PFOS på Aarhus Brandskoles areal på Kirstinesminde
Beslutning:

22. Forslag fra EL om orientering fra tilsynsmyndigheder
Beslutning:

23. Forslag fra S om deltagelse i forsøg med nedsat hastighed i byområder
Beslutning:

24. Forslag fra SF om skrappere miljøzoner og farvel til de gamle brændeovne
Beslutning:

 

Budgettaler fra 1. behandling af budgettet:

Borgmesterens budgettale
Socialdemokratiets budgettale
Venstres budgettale
Socialistisk Folkepartis budgettale
Det Konservative Folkepartis budgettale
Radikale Venstres budgettale
Enhedslisten de Rød-Grønnes budgettale
Dansk Folkepartis budgettale
Dorthe Borgkvists budgettale