Du kan følge byrådsmødet direkte på denne side: Aarhus Kommune (connectedviews.dk)

På samme side kan du også høre optagelserne af de tidligere sager. 

Dagsorden

1 Godkendelse af dagsorden
Beslutning:

2 Forslag fra RV og EL om mere tid til kerneopgaven og fastholdelse af medarbejderne
Beslutning:

3 Forslag fra KF, DF og S om løftet målsætning vedr. solceller på kommunale bygninger
Beslutning:

4 Forespørgsel fra DF om borgmesterens aftaler med bygherrer
Beslutning:

5 Svar på forslag fra EL om orientering fra tilsynsmyndighede
Beslutning:

6 Svar på forslag fra V om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse
Beslutning:

7 Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om undervisningstilbud til udskolingen om forberedelse til voksenlivet
Beslutning:

8 Anmodning fra Rabih Azad-Ahmad om barselsorlov
Beslutning:

9 Taletidsregler i Aarhus Byråd
Beslutning:

10 Køb af arealer i Gellerup
Beslutning:

11 Fortsat videreudvikling af Aarhus Airport A/S
Beslutning:

12 Aarhus Kommunes regnskab for 2021
Beslutning:

13 Diverse forhold med relation til regnskab 2021
Beslutning:

14 Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2021
Beslutning:

15 Opfølgning på effektiviseringsprogrammet 2021
Beslutning:

16 Datakvalitet og ledelsesinformation i 2021
Beslutning:

17 Opfølgning på investeringsmodeller 2021
Beslutning:

18 Afrapportering fra Rådet for Sociale Investeringer 2021
Beslutning:

19 Tilbagemelding 2021 - Nye veje til velfærd og vækst i Aarhus Kommune
Beslutning:

20 Skærpet miljøzoneordning
Beslutning:

21 Politik for Bykvalitet og Arkitektur
Beslutning:

22 Endelig behandling af ”Spildevandsplan 2021-2026”
Beslutning:

23 Lokalplan 1106, Sonnesgade - Endelig
Beslutning:

24 Ny pulje til idræts- og fritidsfaciliteter
Beslutning:

25 Svar på forslag fra KF om ny idrætspolitisk vision for Aarhus
Beslutning:

26 Fremtidig drift af Ceres Park og Arena
Beslutning:

27 Udmøntning af lov om tilsyn i dagtilbud
Beslutning:

28 Principbaseret handleplan for dansk som andetsprog
Beslutning:

29 Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om pulje til faglige udflugter
Beslutning:

30 Forslag fra S om ændring af tomgangsregler
Beslutning:

31 Forslag fra EL om modersmålsundervisning for ukrainske flygtninge
Beslutning:

32 Forslag fra SF om mere lokal indsats for ledige
Beslutning:

33 Forslag fra V, DF, RV, NB, SF og EL om ny Aarhus-model for borgerinddragelse
Beslutning:

34 Budgetforslag fra SF om flytning af herberget Skrænten
Beslutning:

35 Budgetforslag fra SF om oprettelse af en jordfond i Aarhus Kommune
Beslutning:

36 Budgetforslag fra SF om styrkelse af Moesgaard Vildskov
Beslutning:

37 Budgetforslag fra DF om større anerkendelse af demokratiets frivillige
Beslutning: