En indstilling


En byrådsindstilling forberedes i en af de seks magistratsafdelinger.

  • Borgmesterens Afdeling
  • Sociale Forhold og Beskæftigelse
  • Teknik og Miljø
  • Sundhed og Omsorg
  • Kultur og Borgerservice
  • Børn og Unge

 

Rådmanden for den pågældende magistratsafdeling sender sagen til behandling i Magistraten, der består af borgmesteren, de fem rådmænd og tre magistrasmedlemmer. Behandlingen afsluttes med, at Magistraten laver en anbefaling til byrådet om sagens videre forløb.

Fra Magistraten går sagen videre til byrådet, som kan sende indstillingen til behandling i et af de faste udvalg. Det kræver blot, at mindst tre byrådsmedlemmer udtrykker dette, under den første behandling i byrådet .

Under sagens behandling i udvalget har interesserede borgere mulighed for at fortælle deres synspunkter ved et kort møde med udvalget - kaldet et foretræde. Udvalget fremsender efter behandling sin anbefaling til byrådet.
Herefter vil byrådet behandle sagen for anden gang og på baggrund af blandt andet udvalgets anbefaling træffe en endelig afgørelse. 

Forslag fra byrådsmedlem

Alle byrådsmedlemmer kan sende et forslag til behandling i byrådet. Dette kaldes et beslutningsforslag. Et beslutningsforslag starter i byrådet - ikke i Magistraten, som en indstilling gør. 

Efter byrådsmødet vil forslaget typisk blive sendt til den magistratsafdeling hvor forslaget er aktuelt. Afdelingen vil lave en udtalelse til forslaget og herefter kommer forslaget i Magistraten og byrådet igen.