Alle borgere, der har fast bopæl i Aarhus Kommune og opfylder mindst ét af følgende kriterier, kan stille op til byrådsvalget:

  • dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen.