De resterende medlemmer har som oftest et arbejde ved siden af byrådshvervet. For deres arbejde i byrådet modtager hvert medlem et fast vederlag og derudover forskellige tillæg alt efter, hvilke udvalg de er medlemmer af.

 

Det tjener byrådsmedlemmerne årligt (pr. 1. april 2021) 

 • Borgmester: 1.216.914 kr.
 • 1. viceborgmester: 121.691 kr.*
 • Rådmand: 971.661 kr.
 • Magistratsmedlemmer: 121.691 kr.
 • Øvrige medlemmer af Aarhus Byråd modtager et grundvederlag på 118.426 kr.

 • Formand for Teknisk Udvalg: 121.691 kr.
 • Formand for Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.) 182.537 kr.
 • Formand for øvrige faste udvalg: 79.665 kr.

 • Medlem af Teknisk Udvalg: 76.097 kr.
 • Medlem af øvrige faste udvalg: 49.188 kr.   
 • Medlem af Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv): 110.672 kr.

 • Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 20.000 kr. i det faste vederlag.
 • Byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år, har ret til et børnetillæg på i alt 15.629 kr., uanset antallet af børn.

 • Borgmester og rådmænd er berettiget til en pension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Fx. vil en person, der har været rådmand i fire år, fra vedkommende fylder 60 få udbetalt 151.507 kr. om året; beløbet vil falde til 138.001 kr. ved pensionsalderen. De tilsvarende beløb for en borgmester er 167.918 kr. og 154.412 kr. (2010)

* Hvis 1. viceborgmester er rådmand, modtager vedkommende ikke vederlag for posten som 1. viceborgmester. 

Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser.  Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.