De resterende medlemmer har som oftest et arbejde ved siden af byrådshvervet. For deres arbejde i byrådet modtager hvert medlem et fast vederlag og derudover forskellige tillæg alt efter, hvilke udvalg de er medlemmer af.

 

Det tjener byrådsmedlemmerne årligt (pr. 1. april 2022) 

 • Borgmester: 1.241.397 kr.
 • 1. viceborgmester: 124.140 kr.*
 • Rådmand: 991.210 kr.
 • Øvrige medlemmer af Aarhus Byråd modtager et grundvederlag på 120.789 kr.
  • De tre menige medlemmer af Magistraten modtager udover grundvederlaget også 124.140 kr. årligt for posten i Magistraten.  
 • Formand for Teknisk Udvalg: 124.140 kr.
 • Formand for Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.) 186.210 kr.
 • Formand for Økonomiudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kulturudvalget, Sociale Forhold og Beskæftigelsesudvalget, Børn og Unge-udvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget: 82.436 kr.

 • Medlem af Teknisk Udvalg: 81.740 kr.
 • Medlem af Økonomiudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kulturudvalget, Sociale Forhold og Beskæftigelsesudvalget, Børn og Unge-udvalget og Klima- og Bæredygtighedsudvalget: 53.826 kr.   
 • Medlem af Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv): 121.109 kr.

 • Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 23.375 kr. i det faste vederlag.
 • Byrådsmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år, har ret til et børnetillæg på i alt 15.574 kr., uanset antallet af børn.

 • Borgmester og rådmænd er berettiget til en pension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Fx. vil en person, der har været rådmand i fire år, fra vedkommende fylder 60 få udbetalt 151.507 kr. om året; beløbet vil falde til 138.001 kr. ved pensionsalderen. De tilsvarende beløb for en borgmester er 167.918 kr. og 154.412 kr. (2010)

* Hvis 1. viceborgmester er rådmand, modtager vedkommende ikke vederlag for posten som 1. viceborgmester. 

Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser.  Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.