Post 

Årligt vederlag (1. april 2023)

Borgmester 1.278.929 kr.
Rådmand  1.021.178 kr.
1. Viceborgmester  127.893 kr. 
Grundvederlag for medlemmer af Aarhus Byråd 124.864 kr.
Magistratsmedlemmer* 127.893 kr.
   
Formænd   
Teknisk Udvalg  127.893 kr.
Kulturudvalget 85.262 kr. 
Økonomiudvalget  85.262 kr. 
Sundhed- og Omsorgsudvalget 85.262 kr. 
Social- og Beskæftigelsesudvalget  85.262 kr. 
Børn og Unge-Udvalget  85.262 kr. 
Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  191.839 kr.
Klima- og Bæredygtighedsudvalget**  85.262 kr. 
   
Udvalgsmedlemmer   
Teknisk Udvalg  83.181 kr. 
Kulturudvalget 55.454 kr.
Økonomiudvalget  55.454 kr.
Sundhed- og Omsorgsudvalget 55.454 kr.
Social- og Beskæftigelsesudvalget  55.454 kr.
Børn og Unge-Udvalget  55.454 kr.
Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.)  124.771 kr.
Klima- og Bæredygtighedsudvalget** 55.454 kr.

*Magistratsmedlemmerne modtager også grundvederlaget for medlemmer af Aarhus Byråd
** Midlertidigt udvalg for perioden 2022-2025

Tabt arbejdsfortjeneste

Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 24.164 kr. i det faste vederlag

Pension 

Borgmester og rådmænd er berettiget til en pension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Fx. vil en person, der har været rådmand i fire år, fra vedkommende fylder 60 få udbetalt 151.507 kr. om året; beløbet vil falde til 138.001 kr. ved pensionsalderen. De tilsvarende beløb for en borgmester er 167.918 kr. og 154.412 kr. (2010) Menige byrådsmedlemmer optjener ikke pension. 

Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser.  Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.

Faktasider 

Byrådets Faktasider kan du se, hvor meget hvert enkelt medlem i Aarhus Byråd har fået udbetalt.