Når byrådet henviser en sag til at blive behandlet i ét af de seks udvalg, har du mulighed for at få foretræde. Foretræde er din mulighed for at fortælle byrådspolitikerne, hvad du mener om en sag. Som borger i Aarhus Kommune har du mulighed for at deltage i et udvalgsmøde og fremlægge din mening om en sag, der er på udvalgets dagsorden. 

Hvis du ved, at en sag, du er interesseret i, er på vej til byrådet eller allerede er på en dagsordenen, kan du skrive en mail til Byrådssekretariatet på byraadsservice@ba.aarhus.dk. Byrådssekretariatet vil orientere byrådet om, at du/I ønsker at få foretræde for et udvalg omkring sagen. 

Du kan læse mere om foretræde for de seks udvalg her: 

Børn og Unge-udvalget

Kulturudvalget 

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sundhed- og Omsorgsudvalget

Teknisk Udvalg 

Økonomiudvalget