Hensyntagen til børn og voksne med læsevanskeligheder