Dagsorden - Teknisk Udvalg onsdag den 27. april 2020

1. Referat fra sidste udvalgsmøde
2. Lokalplaner på vej

Byrådssager

3. Stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95

Se sagens bilag på dagsorden til byrådets møde 18/12 sag 26

Orienteringssager

4. Skriftlige orienteringer
5. Eventuelt
6. Dialogmøde - Klima og grøn omstilling i et borgerperspektiv