Vælg

Referat Magistraten 29-08-2016

  Drøftelse af stillingsprofil for ny direktør i Børn og Unge


  Beslutning Drøftet.
  En 15-minutters drøftelse.

  Sagens forløb 29-08-2016 Magistraten
  Drøftet.

  Anlægsbevilling vedr. nyt lys, Musikhus Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. august 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Kultur og Borgerservices indstilling af den 12. august 2016.

  Resumé Det er lykkedes Musikhuset at sikre fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden på 10 mio. kr., der muliggør realiseringen af lysprojekt ”WAUW”.

  Lysprojektet ”WAUW” har til formål at opgradere Musikhusets lysanlæg, så det modsvarer husets øvrige kvaliteter. Det omfatter en udvikling, indløb og implementering af et nyt digitalt state-of-the-art lysudstyr, som imødekommer Musikhusets nationale og internationale kunstneres og gæster forventninger til integrerede totaloplevelser indenfor musik og scenekunst. Udstyret er en videreudvikling og omstilling af det eksisterende lysanlæg, som dermed genbruges i stort omfang.

  Den samlede udgift er på 12 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. foreslås finansieret af opsparingen i Kultur og Borgerservice.

  Indstilling At 1)    Der bevilges et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 12 mio. kr. til lysprojektet i Musikhuset. Bevillingen finansieres via fondsbidrag fra Herman Salling Fonden på 10 mio. kr. og 2 mio. kr. via opsparingen i Kultur og Borgerservice. Fondsbidraget på 10 mio. kr. afsættes som rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

  Sagens forløb 24-08-2016 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger.
  29-08-2016 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. august 2016 anbefaler, at byrådet tiltræder Kultur og Borgerservices indstilling af den 12. august 2016.
  14-09-2016 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Intet at bemærke.

  Sagens forløb 29-08-2016 Magistraten
  Intet at bemærke.

  Temadrøftelse: Afrapportering af flygtningehandleplan


  Beslutning Drøftet.
  Indstillingen afrapporterer den flygtningehandleplan, som Magistraten besluttede at udarbejde d. 1. februar 2016.

  Resumé Magistraten besluttede 1. februar 2016 at igangsætte udarbejdelsen af en flygtningehandleplan. Flygtningehandleplanen har omfattet et serviceeftersyn af modtageapparatet.

  Udgangspunktet har været en brugerrejse som beskriver flygtningenes vej ind i det danske samfund i den tre-årige integrationsperiode i Aarhus. Der er også udarbejdet ny statistik over, hvem der kommer til Aarhus samt lavet en prognose for forventningerne til de kommende år.

  På baggrund af brugerrejsen er der identificeret en række udfordringer og potentialer. Målet er at imødegå disse, så flygtningene får:
  1)    Et sundt og aktivt liv
  2)    Velfungerende børn og unge i daginstitution og skole
  3)    Uddannelse og beskæftigelse til voksne

  Målsætningen for flygtningene bør være den samme som for alle andre borgere i Aarhus Kommune.

  Magistratsafdelingerne har allerede igangsat en række initiativer til at styrke indsatserne. Hertil er der som led i handleplanen udarbejdet 16 forslag til mulige nye initiativer.

  Indstilling At 1)    Magistraten tager afrapporteringen til efterretning
  At 2)    direktørgruppen igangsætter implementeringen som beskrevet
  At 3)    de nye flygtningedata kobles med eksisterende mål (Aarhusmål og budgetmål) med henblik på at kunne følge flygtningenes udvikling over tid, og at Magistraten får en status på arbejdet med flygtningeindsatsen igen i 1. halvår 2017

  Sagens forløb 29-08-2016 Magistraten
  Drøftet.

  Bilag