Vælg

Referat Aarhus Byråd 28-05-2019

  Udviklingsplan for Bispehaven

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner."
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.
  Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven og nærområder.

  Resumé
  Ny national lovgivning forpligter Aarhus Kommune og Østjysk Bolig til at udarbejde en udviklingsplan for Bispehaven, som skal nedbringe andelen af almene familieboliger i området til max 40 pct.
  Aftalen mellem Aarhus kommune og Østjysk Bolig imødekommer dette krav og indeholder en lang række tiltag, som skal bidrage til, at Bispehaven i 2030 er en integreret del af et nyt lokalområde i bydelen Hasle. Herunder bl.a. følgende tiltag:
  Nye boliger og erhverv. Særligt rækkehuse, som kan fastholde og tiltrække børnefamilier til området.
  Nye veje, byrum og pladser.
  En ny rekreativ grøn kile fra Åbyhøj i syd til Hasle Bakker og True Skov i nord.
  Ambition om at renovere blokke – både inde og ude.
  Nye faciliteter til idræt, bevægelse og kultur. En styrket indsats på social-, og beskæftigelsesområdet.
  For at leve op til lovkravet og skabe mulighed for at gennemføre den ønskede omdannelse nedrives 3 høje blokke og 3 lave blokke svarende til i alt 318 almene familieboliger i. Aftalens indhold udgør grundlaget for den plan, som skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1. juni og for den samlede udviklingsplan for bydelen, som forventes godkendt hos Østjysk Bolig og i Byrådet sidst i 2019.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender aftalen mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig om Bispehaven (Bilag 1) og den udfyldte skabelon med udviklingsplanen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bilag 2). 
  At 2) Byrådet godkender, at de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer.
  Sagens forløb
  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. april 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold. Keld Hvalsø ønsker undersøgt, om klimaaftryk ved nedrivning kan belyses.
  Mere præcist kortmateriale kan endnu ikke udarbejdes.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 3.

  22-05-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold mht. "Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj" og kunne tiltræde indstillingen "Udviklingsplan for Bispehaven" i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Camilla Fabricius og Mette Skautrup var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner."
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven 30. April 2019

  Bilag 2: Udfyldt skabelon med udviklingsplanen til Trafik, Bygge og Boligstyrelsen

  Bilag 3: Kort over området med angivelse af blokke og geografisk afgrænsning

  Bilag 4: Illustrationer af fremtidens bydel - Hasle Centervej

  Bilag 5: Illustrationer af fremtidens bydel - Ryhavevej ny forbindelse til Hasle Torv

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Besvarelse af spørgsmål fra byrådsdebatten til udviklingsplaner (tilføjet 220519)

  Supplerende spørgsmål fra Alternativet til økonomiudvalget om Gellerup og Bispehaven (tilføjet 220519)

  Bilag 1: MTM notat om trafiksikkerhed ved Ellekær (tilføjet 220519)

  Bilag 2: MTM kort trafiksikkerhed ved Ellekær (tilføjet 220519)

  Bilag 3: Notat - Klimaaftryk i forbindelse med nedrivninger (tilføjet 220519)

  Bilag 4: AU Miljøvurdering af renovering for Brabrand Boligforening (tilføjet 220519)

  Bilag 5: Kvaliteter i udviklingsplanen - strategi for nedrivning (tilføjet 220519)

  Bilag 6: BBBOs udviklingsplan 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 7: BL-rapport om 16 hårdeste ghettoområder (tilføjet 220519)

  Bilag 8: Præsentation for FT af AAKs kategoriseringsmodel (tilføjet 220519)

  Bilag 9: Aarhus Kommunes og 5 kreds Kategoriseringsmodel 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 10: Regeringens ghettoliste 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 11: LBF temastatistik ghettokriterier for almene boligomraader (tilføjet 220519)

  Bilag 12: Områdeprofil Bispehaven 2017 (BoSoc) (tilføjet 220519)

  Bilag 13: Områdeprofil Gellerup-Toveshøj 2018 (BoSoc) (tilføjet 220519)

  Bilag 14: Gellerup og Toveshøj i tal - Udvalgte data (tilføjet 220519)

  Bilag 15: Notat MTM til brug for forhandlingerne - Renovering vs. nybyggeri (tilføjet 220519)

  Bilag 16: Notat MTM til brug for forhandlingerne - Spørgetema - QA Gellerup (tilføjet 220519)

  Bilag 17: Notat MTM til brug for forhandlingerne - vedrørende sammenligning af renoveringer (tilføjet 220519)

  Bilag 18: Erfaringer med tv-overvågning (tilføjet 220519)

  Bilag 19: Tryghed i udsatte boligområder (CFBU) (tilføjet 220519)

  Faktanotat - sociale indsatser i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (eftersendt 24.05.2019)

  Ændringsforslag EL

  Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold med følgende bemærkning:
  "Den fremlagte plan favoriserer Boligforening, grundejer og kommende bygherrer, hvor nedrivning af blokke i “klumper” er økonomisk fordelagtigt i forhold til økonomi/regneark. V, DF og C mener at området, beboerne og børn og unge, vil have en bedre fremtid af en punktvis nedrivning ud fra et socialt bæredygtighedsperspektiv. I aftalen med Østjysk bolig er det dette princip der er bærende, i aftalen med Brabrand Boligforening er der entydigt fokus på at tilgodese Boligforeningen og alene økonomien. Det er netop denne sociale bæredygtighed der er fundamentet for den nationale lov/politik som forpligtiger kommunerne til at handle og skabe synlige resultater.
  Et af de strategiske planlægnings principper er at opdele store bolig områder i mindre, gennem nedrivning. I aftalen med Brabrand Boligforening fastholdes Toveshøj og Gellerup parken som ét boligområde".
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner.
  Vi tager et forbehold i aftalen om Gellerup/Toveshøj for den manglende inddragelse og kommunikation. Alternativet mener, at det er af den største betydning, at kommune og boligforeninger kommunikerer aktivt om alle dele af omdannelsesprocessen og inddrager både eksisterende og nye beboere i udviklingen af området. Alternativet mener, at der skal udvikles en konkret plan for netop dette".
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillings At 3 vedrørende bilag 3 "En god by for børn er en god by for alle".
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  Resumé
  Ny national lovgivning forpligter Aarhus Kommune og de respektive boligforeninger til at udarbejde en udviklingsplan for "hårde ghettoområder", der skal nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 pct. Derfor har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening udarbejdet en Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. Aftalen indebærer renovering af 1.166 almene familieboliger, nedrivning af i alt 600 almene familieboliger og opførelse af 903 nye private boliger og 17.310 m2 erhverv. Aftalen bygger videre på den hidtidige udvikling af boligområdet og bidrager til at sikre visionen om en vel-fungerende bydel i social balance, som hænger sammen med resten af Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Byrådet godkender Aftalen om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj (bilag 1) og udfyldt skabelon med udviklingsplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (bilag 2) under forudsætning af Brabrand Boligforenings godkendelse af samme
   
  At 2) Byrådet godkender, at de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer.
   
  At 3) Byrådet godkender, at Aarhus Kommune i den videre udvikling af Gellerup og Toveshøj tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes forarbejde til den næste generation af udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj (bilag 3)
  Sagens forløb
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. maj 2019.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold med følgende bemærkninger:
  "Den fremlagte plan favoriserer Boligforening, grundejer og kommende bygherrer, hvor nedrivning af blokke i “klumper” er økonomisk fordelagtigt i forhold til økonomi/regneark. V, DF og C mener at området, beboerne og børn og unge, vil have en bedre fremtid af en punktvis nedrivning ud fra et socialt bæredygtighedsperspektiv. I aftalen med Østjysk bolig er det dette princip der er bærende, i aftalen med Brabrand Boligforening er der entydigt fokus på at tilgodese Boligforeningen og alene økonomien. Det er netop denne sociale bæredygtighed der er fundamentet for den nationale lov/politik som forpligtiger kommunerne til at handle og skabe synlige resultater.
  Et af de strategiske planlægnings principper er at opdele store bolig områder i mindre, gennem nedrivning. I aftalen med Brabrand Boligforening fastholdes Toveshøj og Gellerup parken som ét boligområde".
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  22-05-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold mht. "Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj" og kunne tiltræde indstillingen "Udviklingsplan for Bispehaven" i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Camilla Fabricius og Mette Skautrup var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold med følgende bemærkning:
  "Den fremlagte plan favoriserer Boligforening, grundejer og kommende bygherrer, hvor nedrivning af blokke i “klumper” er økonomisk fordelagtigt i forhold til økonomi/regneark. V, DF og C mener at området, beboerne og børn og unge, vil have en bedre fremtid af en punktvis nedrivning ud fra et socialt bæredygtighedsperspektiv. I aftalen med Østjysk bolig er det dette princip der er bærende, i aftalen med Brabrand Boligforening er der entydigt fokus på at tilgodese Boligforeningen og alene økonomien. Det er netop denne sociale bæredygtighed der er fundamentet for den nationale lov/politik som forpligtiger kommunerne til at handle og skabe synlige resultater.
  Et af de strategiske planlægnings principper er at opdele store bolig områder i mindre, gennem nedrivning. I aftalen med Brabrand Boligforening fastholdes Toveshøj og Gellerup parken som ét boligområde".
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner.
  Vi tager et forbehold i aftalen om Gellerup/Toveshøj for den manglende inddragelse og kommunikation. Alternativet mener, at det er af den største betydning, at kommune og boligforeninger kommunikerer aktivt om alle dele af omdannelsesprocessen og inddrager både eksisterende og nye beboere i udviklingen af området. Alternativet mener, at der skal udvikles en konkret plan for netop dette".
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillings At 3 vedrørende bilag 3 "En god by for børn er en god by for alle".
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune om renovering og udvikling af Gellerup og Toveshøj

  Bilag 2: Udfyldt skabelon med udviklingsplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

  Bilag 3: En god by for børn er en god by for alle

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Besvarelse af spørgsmål fra byrådsdebatten til udviklingsplaner (tilføjet 220519)

  Supplerende spørgsmål fra Alternativet til økonomiudvalget om Gellerup og Bispehaven (tilføjet 220519)

  Bilag 1: MTM notat om trafiksikkerhed ved Ellekær (tilføjet 220519)

  Bilag 2: MTM kort trafiksikkerhed ved Ellekær (tilføjet 220519)

  Bilag 3: Notat - Klimaaftryk i forbindelse med nedrivninger (tilføjet 220519)

  Bilag 4: AU Miljøvurdering af renovering for Brabrand Boligforening (tilføjet 220519)

  Bilag 5: Kvaliteter i udviklingsplanen - strategi for nedrivning (tilføjet 220519)

  Bilag 6: BBBOs udviklingsplan 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 7: BL-rapport om 16 hårdeste ghettoområder (tilføjet 220519)

  Bilag 8: Præsentation for FT af AAKs kategoriseringsmodel (tilføjet 220519)

  Bilag 9: Aarhus Kommunes og 5 kreds Kategoriseringsmodel 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 10: Regeringens ghettoliste 2018 (tilføjet 220519)

  Bilag 11: LBF temastatistik ghettokriterier for almene boligomraader (tilføjet 220519)

  Bilag 12: Områdeprofil Bispehaven 2017 (BoSoc) (tilføjet 220519)

  Bilag 13: Områdeprofil Gellerup-Toveshøj 2018 (BoSoc) (tilføjet 220519)

  Bilag 14: Gellerup og Toveshøj i tal - Udvalgte data (tilføjet 220519)

  Bilag 15: Notat MTM til brug for forhandlingerne - Renovering vs. nybyggeri (tilføjet 220519)

  Bilag 16: Notat MTM til brug for forhandlingerne - Spørgetema - QA Gellerup (tilføjet 220519)

  Bilag 17: Notat MTM til brug for forhandlingerne - vedrørende sammenligning af renoveringer (tilføjet 220519)

  Bilag 18: Erfaringer med tv-overvågning (tilføjet 220519)

  Bilag 19: Tryghed i udsatte boligområder (CFBU) (tilføjet 220519)

  Faktanotat - sociale indsatser i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven (eftersendt 24.05.2019)

  Ændringsforslag EL

  Ny organisering: Borgernes MSB - Et samlet MSB

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forbehold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019 med ændringsforslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper.
   
  Venstres byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med de tilføjelser, at Social- og Beskæftigelsesudvalget løbende orienteres om sager tilknyttet organisationsændringen. Samt at forvaltningen udarbejder en statusrapport som forelægges udvalget senest andet halvår 2020.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Med indstillingen fremsættes forslag til en ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Formålet er at styrke sammenhæng i indsatserne for borgerne, særligt for de borgere, der har en tilknytning til både social- og beskæftigelsesområdet.
  Resumé
  Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse igangsatte et organisations- og udviklingsprojekt i MSB i august 2018. Projektet havde til formål at afdække, hvordan MSB kan forenkle forløbene for borgere med komplekse problemstillinger, styrke borgerkontakten og understøtte et proaktivt samspil med virksomheder og civilsamfund.
   
  Projektet har identificeret tre udviklingsområder, som MSB ønsker at styrke: 1) En sammenhængende organisering, 2) Vilkårene for afdelingslederne og medarbejderne og 3) samarbejdskultur og kompetenceudvikling på tværs af MSB
   
  Organisations- og udviklingsprojektet peger blandt andet på et potentiale for at forenkle organisationen til gavn for borgeren (indsatsområde 1). Stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng skal derudover medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.
   
  Som konsekvens foreslås det, at MSB overgår fra en organisering med to selvstændige forvaltninger til enhedsforvaltning. Dertil foreslås en række justeringer i organiseringen af driftsområderne og stabsunderstøttelsen.
   
  Den organisatoriske struktur følges op af to udviklingsspor med fokus på at styrke hhv. vilkår for særligt afdelingsledere og medarbejdere i driften (indsatsområde 2) samt understøtte og videreudvikle den fælles samarbejdskultur og de rette kompetencer (indsatsområde 3).
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet godkender den foreslåede organisering af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder de foreslåede justeringer ift. høringsmaterialet, jf. afsnit 3 og bilag 4.
   
  At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomiske sektoropdeling ændres, så den afspejler en enhedsforvaltning, jf. afsnit 7 og bilag 3. For at forenkle sektorstrukturen yderligere flyttes sektor 1.45 Danskundervisning til det ikke-decentraliserede område.
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af1. maj 2019.
  Der blev rejst en række temaer til sagens videre behandling.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peter Hegner Bonfils, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. På foranledning af Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper ønsker udvalget løbende orienteringer om sager tilknyttet organisationsændringen. Forvaltningen udarbejder herudover en statusrapport som forelægges udvalget senest andet halvår 2020.
   
  Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forbehold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019 med ændringsforslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper.
   
  Venstres byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med de tilføjelser, at Social- og Beskæftigelsesudvalget løbende orienteres om sager tilknyttet organisationsændringen. Samt at forvaltningen udarbejder en statusrapport som forelægges udvalget senest andet halvår 2020.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Undersøgelse af kontant tilskud og BPA

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 22.
  Ankestyrelsens praksisundersøgelse februar 2019
  Resumé
  Ankestyrelsen har i efteråret 2018 gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis om tildeling af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Undersøgelsen er udarbejdet efter anmodning fra Børne- og Socialministeriet og forelægges hermed Byrådet til efterretning.
   
  Praksisundersøgelsen er udarbejdet med læring for øje og indeholder ingen kommunespecifikke konklusioner, men fokuserer bredt på kommunernes praksis. På baggrund af undersøgelsen fremsættes anbefalinger til kommunernes håndtering af området.
   
  Undersøgelsen viser overordnet set, at kommunerne på landsplan generelt er bedre til at træffe formelt korrekte afgørelser i sager om BPA end i sager om kontant tilskud.
   
  Aarhus Kommune har til brug for undersøgelsen indsendt tre sager om BPA. På baggrund af sagsgennemgangen har Ankestyrelsen vurderet, at samtlige indsendte afgørelser fra Aarhus Kommune ville blive stadfæstet i Ankestyrelsen.
  Indstilling
  Det indstilles,
   
  at) Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance" til efterretning.
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 22.

  Bilag

  Danmarkskort på det sociale område 2018

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg  med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:
  "Byrådet forpligter sig på, at næste gang vi har denne sag på dagsorden, det vil sige når vi behandler Ankestyrelsens afgørelse for 2019, så har vi en omgørelsesprocent på maks. 8.
  At rådmanden sikre, at de af Ankestyrelsens konkrete anbefalinger implementeres ude i hans afdelinger. Samtidigt at rådmanden sikre en opkvalificering af medarbejderne fagligt, således at når vi når vores målsætning om, at maks. 8 procent omgøres, så er det fordi der leveres et stykke fagligt arbejde af høj karakter."
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe henholdt sig til deres ændringsforslag, der ikke blev tiltrådt. 
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 4 og 22.
  Resumé
  I maj 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne årligt skal behandle Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2018 behandlet i alt 512 klager over afgørelser fra Aarhus Kommune. I 66 procent af disse sager er Aarhus Kommunes afgørelse blevet stadfæstet, hvilket er højere end såvel landsgennemsnittet som de øvrige 6-byer. Sammenlignet med tallene for 2017 er der sket et fald i stadfæstelsesprocenten. En udvikling, der også ses på landsplan og blandt 6-byerne.
  Indstilling
  Det indstilles,
   
  At 1) Byrådet tager orienteringen om Danmarkskort på det sociale område for 2018 til efterretning.
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Knud N. Mathiesen tog forbehold.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg  med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:
  "Byrådet forpligter sig på, at næste gang vi har denne sag på dagsorden, det vil sige når vi behandler Ankestyrelsens afgørelse for 2019, så har vi en omgørelsesprocent på maks. 8.
  At rådmanden sikre, at de af Ankestyrelsens konkrete anbefalinger implementeres ude i hans afdelinger. Samtidigt at rådmanden sikre en opkvalificering af medarbejderne fagligt, således at når vi når vores målsætning om, at maks. 8 procent omgøres, så er det fordi der leveres et stykke fagligt arbejde af høj karakter."
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe henholdt sig til deres ændringsforslag, der ikke blev tiltrådt. 
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 4 og 22.

  Bilag

  Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. maj 2019.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1090, Blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade og tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område beliggende langs Randersvej. Lokalplanområdet er afgrænset af Randersvej mod vest, centerområdet Stjernepladsen mod syd og et boligkvarter mod nord og øst. Lokalplanlægningen sker sideløbende med en igangværende helhedsplanlægning af Randersvej.
  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ønsket at opstarte planlægningen, der har til formål at erstatte den eksisterende lokalplan 852. På den baggrund udskrev Teknik og Miljø en arkitektkonkurrence i sommeren 2017.
  Delområde 1 i lokalplanen er udlagt til almene boliger, hvor kommunen sælger arealet til boligforeningen, der skal opføre de almene boliger. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen gennemføres salget til Brabrand Boligforening. Salget er godkendt i Byrådet den 6. juni 2018.
  Samlet for lokalplanområdet foreslås der en bebyggelse på ca. 6750 m2 og 151 lejligheder fordelt på to delområder af samlet 4200 m2.
  Randbebyggelsen i delområde 1 udgør 3.714 m2, med 114 studielejligheder, og en bebyggelsesprocent på 212 %. Bebyggelsen i delområde 2 udgør ca. 3.000 m2, med 37 boliger- 9 lejligheder under 50 m2, 21 lejligheder over 50 m2 og 7 byhuse. Bebyggelsesprocent for delområde 2 er på 128%.
  Forslag til lokalplan 1090 og forslag til kommuneplantillæg 31 har været fremlagt offentligt fra den 26. september til den 21. november 2018.
  Der er modtaget 30 høringssvar til forslagene. Der omhandler følgende:
  • Øget trafikmængde og utilstrækkelig parkeringskapacitet
  • Løsning for brandredning
  • Generelle gener ved fortætning, herunder indkigsgener, bekymring for privatliv og livskvalitet, forringede lys- og skyggeforhold, værdiforringelse af ejendom, øget støj og forurening
  • Gener ved anlægsperioden
  • Manglende grønne områder
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Mulighed for brandredning sikres via tildeling af vejret i henhold til privatvejloven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan 1090, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Kommuneplantillæg nr. 31, blandet boligområde ved Randersvej og Bøgegade, vedtages endeligt,
  At 3) den eksisterende lokalplan 852, ophæves for det område, der omfatter lokalplan 1090, vedtages endeligt,
  At 4) at byrådet tildeler vejret til de private fællesveje, der fungerer som adgangsveje til lokalplanområdet og herunder brandveje. Tildelingen af vejret sker i henhold til privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Tildelingen af vejretter sker uagtet, om der kan opnås aftale med diverse vejejere.  
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag 5.
  Sagens forløb
  13-02-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. januar 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Jette Skive deltog ikke i sagens behandling.

  06-03-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 6. marts 2019.
  20-03-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. marts 2019.
  10-04-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  13-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Der eftersendes notat fra forvaltningen til byrådsbehandlingen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. maj 2019.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag nr. 1090 med tilhørende Tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Støjrapport

  Bilag 3: Sammenligningsmateriale for eksisterende lokalplan 852 og nyt forslag 1090

  Bilag 4: Høringssvar modtaget i den offentlige høringsperiode

  Bilag 5: Forslag til besvarelser af høringssvar

  Meningstilkendegivelse Peter L. Nielsen og Jørgen Frederiksen

  Supplerende notat - Høringssvar indsendt den 19.11.2018

  Bilag - Høringssvar indsendt den 19.11.2018

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 25.03.2019

  Bilag 1 til notat: Sammenligningsmateriale

  Bilag 2 til notat: Afgrænsning af brandvej

  Foretræde Peter Lønborg Nielsen

  Foretræde Josip Bajlovic

  Meningstilkendegivelse Jørgen Frederiksen, ejerforeningen Skovvangsvej 22-26

  Notat MTM 11.04.2019

  Bilag 1 til notat: Beregning af dagslys

  Bilag 2 til notat: Arealopgørelse

  Bilag 3 til notat: Skovvangsvej vejstatus

  Bilag 4 til notat: Opholdsarealer

  Meningstilkendegivelse Peter Lønborg Nielsen

  Meningstilkendegivelse Josip Bajlovic

  Meningstilkendegivelse Jørgen Frederiksen

  Notat MTM 28.05.2019 (tilføjet 28.05.2019)

  Notat MTM 07.07.2019 (eftersendt 30.10.2019)

  Bilag 1 - Borgerhenvendelse 20.05.2019

  Udmøntning af puljen til idrætsfaciliteter 2019/2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Udmøntning af anlægstilskud til en række projekter om nye eller moderniserede idrætsfaciliteter.

  Resumé
  I budgetforliget for 2017 blev der afsat 10 mio. kr. årligt til idrætsfaciliteter som en KB-bevilling. Midlerne udmøntes via Puljen til idrætsfaciliteter i Sport & Fritid. Der udmøntes midler for både 2019 og 2020 svarende til ca. 20,8 mio. kr.
  Puljen til idrætsfaciliteter kan støtte opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Der kan desuden ydes tilskud til ombygning og modernisering, som øger kapaciteten og udnyttelsen af eksisterende faciliteter.
  Sport & Fritid har i januar 2019 haft ansøgningsfrist på puljen, hvor der indkom 18 ansøgninger. Ansøgningerne er blevet evalueret ud fra puljens tildelingskriterier. Desuden har et rådgivende panel bestående af Idrætssamvirket og Århus Fodbold Forum været inddraget i processen.
  Det indstilles, at der ydes tilskud til Lystrup Idrætscenter, VIK Gymnastik, Lystrup IF Svømning, en kunstgræsbane ved Vejlby-Risskov Hallen/VSK Aarhus samt mindre tilskud på under 3 mio. kr. til Aarhus Dirt Jump Park, Stavtrup IF Tennis og Egå Sejlklub.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives et tilskud på 5 mio. kr. ex. moms til arbejdet med at etablere en ny bevægelseshal i tilknytning til VIK Gymnastiks nuværende faciliteter på Hvidkildevej.
  At 2) der gives et tilskud på 5 mio. kr. ex. moms til arbejdet med at etablere en ny idrætshal i tilknytning til Lystrup Idrætscenter.
  At 3) der gives et tilskud på 2,606 mio. kr. ex. moms til etablering af en kunstgræsbane ved Vejlby-Risskov Hallen/VSK Aarhus. Finansieringen sker med 1.767.908 kr. ex. moms fra Puljen til idrætsfaciliteter og 838.092 kr. ex. moms via allerede afsatte anlægsmidler i Sport & Fritid.
  At 4) der gives et tilskud på 8.706.336 kr. ex. moms til etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter.
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 11,3 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 0,8 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  Bilag

  Forlængelse af areallejeaftale med Aarhus Golf Club

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.
  Forlængelse af nuværende areallejeaftale mellem Aarhus Kommune og Aarhus Golf Club.
  Resumé
  Siden 1983 har Aarhus Kommune haft en lejeaftale med Aarhus Golf Club. Areallejekontrakten blev forlænget med 30 år i 1993, det vil sige med udløb 31. august 2023.
  Aarhus Golf Club har henvendt sig til Aarhus Kommune med anmodning om at få lejekontrakten forlænget. Baggrunden er, at Aarhus Golf Club med lejeperiodens udløb i 2023 ikke kan optage yderligere langfristede realkreditlån og dermed ikke kan finansiere nye investeringer i bane og medlemsfaciliteter.
  Det foreslås på den baggrund at forlænge areallejekontrakten indtil 2048. Areallejeaftalen indeholder en bestemmelse om, at der pr. 1. januar 2025 kan indføres en arealleje. Ligeledes er det aftalt, hvordan den kommende nye vej til Moesgaard Museum kan etableres, og at golfklubbens baneanlæg i relevant omfang reetableres.
  Indstilling
  At 1) areallejeaftalen mellem Aarhus Kommune og Aarhus Golf Club (bilag 1) forlænges frem til 31. december 2048, hvor der pr. 1. januar 2025 kan indføres en arealleje for de omhandlede arealer.
  At 2) eventuelle fremtidige lejeindtægter fra golfbanearealet anvendes inden for sports- og fritidsområdet.
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.

  Bilag

  Frikommuneforsøg på kontrolområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkeparts, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriets Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om overdragelse af oplysninger fra bankerne til Aarhus Kommune til brug for kontrol med socialt snyd.

  Resumé
  Kultur og Borgerservice og Borgmesterens afdeling har i samarbejde med Nordea udarbejdet en ansøgning til Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om et pilotforsøg vedr. overdragelse af oplysninger fra bankerne (i første omgang Nordea) til Aarhus Kommune. Konkret går forsøget ud på, at Nordea ved mistanke om socialt snyd vil videregive oplysninger til Aarhus Kommune relateret til CPR- og CVR-numre med hjemsted i Aarhus Kommune samt oplysninger vedrørende udbetalinger fra og indbetalinger til Aarhus Kommune.
  Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ansøgningen godkendes, så den kan fremsendes Økonomi- og indenrigsministeriet til vurdering om indgåelse i Frikommuneforsøg III i 2019-2023.
  Sagens forløb
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. marts 2019.
  Vilkårene for håndtering af oplysninger drøftes ved udvalgsbehandling i forhold til GDPR med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  08-05-2019 Kulturudvalget
  Gert Bjerregaard og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf og Mette Bjerre tog forbehold.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkeparts, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe fastholder deres tidligere udtalelse om, at deres oprindelige forslag ikke forkastes, men at det tages op igen og igen kommer forbi byrådet, hvis forligspartierne skulle ændre holdning.
  Enhedslisten de Rød-Grønne fastholder deres tidligere udtalelse om, at de støtter op omkring Dansk Folkepartis forslag i forhold til væddeløbsbanen.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Med Pwc's analyse af forudsætninger og muligheder for at opføre et nyt stadion i Århus, blev der åbnet for muligheden for at flytte Jydsk Væddeløbsbane og sælge byggerettigheder på grunden, hvor indtægten fra disse byggerettigheder kan bruges til at finansiere opførelsen af et nyt stadion og en ny atletikbane.
   
  Forslaget mødte naturligvis stor bekymring fra mange borgere, der ikke ønskede, at det grønne område omkring Væddeløbsbanen skulle bebygges. I Dansk Folkeparti deler vi bekymringen, da vi heller ikke ønsker, at det unikke grønne område omkring Væddeløbsbanen bebygges. Samtidig med bekymringen om at fjerne det grønne område, blev der også udtrykt et stort ønske om at fastholde Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  I 2012 besluttede forligspartierne bag Budgetforlig 2013 at igangsætte et arbejde med at flytte Jydsk Væddeløbsbane. Derfor er beslutningen forligsbelagt. Dansk Folkeparti anmoder derfor forligsflertallet fra 2012 om at ændre beslutningen, så byrådet i fællesskab kan træffe beslutning om at bevare Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  Dansk Folkeparti ser store muligheder i at bevare det grønne område omkring Væddeløbsbanen og ønsker derfor også, at der igangsættes et visionsarbejde, der har fokus på at bevare og udvikle områdets rekreative kvaliteter.
   
  Derfor indstilles det, at byrådet beslutter:
  • At der udarbejdes en bevarende lokalplan, som sikrer væddeløbsbanens nuværende placering
  • At der igangsættes forhandlinger om en ny lejekontrakt for væddeløbsbanen, som træder i kraft når den nuværende udløber
  • At der igangsættes et visionsarbejde, der har til formål at sikre, at området også kan bruges rekreativt i fremtiden
   
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Jette Skive
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling om forslag fra DF om fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering.
   

  Resumé
  På Byrådsmødet den 30. januar 2019 stillede Dansk Folkeparti beslutningsforslaget ”Fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering”. Sagen blev sendt til udtalelse i Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice. Efter aftale med Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice er Borgmesterens Afdeling medafsender på indstillingen.
  Afdelingerne bemærker, at der er tale om forligsstof fra et budgetforlig, hvorfor en videre behandling af forslaget bør afvente en evt. drøftelse i forligskredsen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet afventer en eventuel drøftelse i forligskredsen bag Budgetforlig 2013.
  Sagens forløb
  30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  15-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  08-05-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen fra Magistratsafdelingen fra Kultur og Borgerservice i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe fastholder deres tidligere udtalelse om, at deres oprindelige forslag ikke forkastes, men at det tages op igen og igen kommer forbi byrådet, hvis forligspartierne skulle ændre holdning.
  Enhedslisten de Rød-Grønne fastholder deres tidligere udtalelse om, at de støtter op omkring Dansk Folkepartis forslag i forhold til væddeløbsbanen.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  Bilag

  Stadionanalyse

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen men i forhold til de kommende forhandlinger, forbeholder de sig retten til at vælge andre alternativer end dem, som er fremlagt i stadionanalysen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.
  I forlængelse af budgetforliget for 2019 er der udarbejdet en rapport om muligheden for at bygge og finansiere et nyt stadion.  
  Resumé
  Byrådet har ønsket en vurdering af mulighederne for at etablere et nyt fodboldstadion i en analyse, hvor Væddeløbsbanen og Cyklebanen er inddraget.
  Den 4. december 2018 blev analyseresultatet offentliggjort. I rapporten blev der beskrevet 4 scenarier, som varierede i forhold til stadionstørrelse og behov for flytning af væddeløbsbanen. Alle indebærer, at kommunale værdier i form af ejendom indgår i finansieringen af et nyt stadion og idrætscampus.
  Rapporten har givet anledning til offentlig og politisk debat. Desuden er en række centrale interessenter indgået i samarbejde om udvikling af et alternativt scenarie, hvor alle nuværende faciliteter bevares i området.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Rapporten fra PricewaterhouseCoopers tages til efterretning.  
  At 2) Budgetforligskredsen bag Budget 2018-2021 drøfter mulighederne for en videre proces for stadionområdet på baggrund af stadionanalysen og den efterfølgende offentlige debat.
  Sagens forløb
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. april 2019.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde At-punkt 2.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  08-05-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen fra Magistratsafdelingen fra Kultur og Borgerservice i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen men i forhold til de kommende forhandlinger, forbeholder de sig retten til at vælge andre alternativer end dem, som er fremlagt i stadionanalysen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  Bilag

  Forslag fra SF om udbredelse af kulturlivet og bibliotekerne

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.
  Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Nye samarbejder skal skabe nye og flere brugere af biblioteker og kulturlivet

  Mange aarhusianere bruger hverken biblioteker eller det aarhusianske kulturliv. Alle i Aarhus bør have gode muligheder for at opleve relevante og vedkommende kulturtilbud. Vi foreslår derfor at Kultur og Borgerservice sætter sig i spidsen for en møderække og en række nye samarbejder og aftaler der skal udbrede brugen af kulturlivet og bibliotekerne til flere aarhusianere.

  Det kunne eksempelvis være med en lille mobil afdeling af Dokk1 i Ikea. Forestillinger med børneteater fra Filuren i Leos Legeland eller billedkunst fra ARoS på væggene hos McDonalds. Når kulturen når ud til flere er det med til at understøtte fællesskaber på tværs af alder, sociale, kulturelle og etniske skel. Kulturel mangfoldighed bidrager til øget demokrati og social bevidsthed. Der findes allerede mange forskellige initiativer og tiltag der handler om at få kulturen ud til flere og nye grupper og borgere. Kultur og Borgerservice skal præsentere byrådets for en status på dette arbejde. Samtidig skal der laves et oplæg på hvilke yderligere initiativer der kan igangsættes.

  Herunder medtages følgende:
  - Samarbejde med kommercielle aktører
  - Udnyttelse af den teknologiske udvikling til at nå nye grupper
  - Brug af byrummet

  I det seneste kulturforlig var forligspartierne optagede af at kulturinstitutionerne i årene frem mod 2017 arbejdede målrettet med publikumsudvikling for at få fat på nye publikumsgrupper og for at nå særligt udsatte grupper, ældre borgere, medborgere med funktionsnedsættelser og handicaps. Dette arbejde bør stadigvæk have topprioritet.

  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom  
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag om udbredelse af kultur

  Resumé
  Aarhus Byråd behandlede den 12. september 2018 et for-slag fra SFs byrådsgruppe om udbredelse af kulturtilbud til lokalområderne i Aarhus Kommune.
   
  Under de eksisterende politikker for Kultur, henholdsvis Borgerservice og Biblioteker, arbejdes der bredt med at udbrede, tilgængeliggøre og øge både kendskab til og brugen af de mange kulturtilbud, som præger Aarhus Kommune. Et fælles træk på tværs af forvaltninger og tilbud er, at rigtig mange af tilbuddene bunder i lokale ønsker, behov og partnerskaber.
   
  I den kommende politik for Borgerservice og Biblioteker (2019-2022) vil der være et særskilt fokus på styrkelse af tilbud og faciliteter i lokalområderne og på hvorledes Bor-gerservice og Biblioteker kan understøtte de enkelte lokalsamfund i kommunen. Styrkelse af lokale partnerskaber er afgørende for at dette kan lykkes.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) besvarelsen fra Kultur og Borgerservice tages til efterretning.
   
  At 2) spørgsmålet om evt. yderligere fokus og prioritering af udbredelse af kulturtilbud i lokalområderne, fordrer en yderligere politisk prioritering ved kommende budgetforhandlinger.
  Sagens forløb
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  25-04-2019 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 25. april 2019.
  Indstillingen suppleres med lokale tal for antal brugere og ikke brugere.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra KF om etablering af Headspace – anonym og gratis rådgivning til børn og unge

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 28. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. Dette blev besluttet i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.
  Beslutningsforslag fra KF
  Aarhus er en studie by og en ung by, hvor næsten 25 % af indbyggerne er mellem 12 og 25 år. Det er fantastisk at have en by fyldt med unge, fordi det giver dynamik, gå-på-mod og drømme. Men det er desværre kun den halve sandhed.
   
  I disse år oplever vi, at vores unge har ondt. Ikke nødvendigvis i ryggen, i hovedet eller på grund af en hård tackling i håndboldhallen. Nej, de har ondt i livet. Flere og flere unge får konstateret depression, angst og selv stress er begyndt at blive diagnosticeret blandt vores unge.
   
  Mange udfordringer og problemer kan for de flestes vedkommende løses gennem familie og venner. Men sådan er det ikke for alle. Det kan blandt andet skyldes, at nogle unge ikke er klar til at drøfte deres problemer og udfordringer med forældre og venner, men det kan også skyldes, at den unge simpelthen ikke har et stabilt netværk endnu.
   
  Det gælder i særligt grad for den store gruppe af unge, der hvert år flytter til Aarhus. De mangler et netværk, hvor de kan aflaste deres problemer - og det kan føre til ensomhed og afmagt. Derfor har vi brug for et nyt tilbud i Aarhus Kommune, der tager fat om problemerne hos de unge – og hjælper dem med at løse dem.
   
  Det Konservative Folkeparti foreslår derfor at etablere et sted, hvor unge anonymt kan komme og samtale om deres problemer. Det skal være et gratis og uforpligtende tilbud til unge mellem 12-25 år, hvor de kan dele ud af deres tanker, udfordringer og problemer.
   
  Vi foreslår, at et sådant tilbud vil kunne etableres gennem Headspace-organisationen, der har stor erfaring i at drive unge-rådgivning. Hos Headspace startes der både korte og lange forløb, som enten afsluttes hos dem eller hos andre fagpersoner, hvis Headspace-personalet vurderer, at der er brug for en større indsats eller udredning. Headspace fungerer som et samarbejde med frivillige, der driver organisationen med kommunal støtte.
   
  Etableringen af et uforpligtende tilbud skal ses som et redskab til at forebygge og afhjælpe henvisninger til psykolog, færre hjemløse, bekæmpelse af ensomhed og støtte til uddannelse/beskæftigelse.
   
  Baggrund: For få tilbud for unge mellem 18-25 år i Aarhus
  I aldersgruppen 18-25 år er der i Aarhus Kommune knap 64.000 unge, og her ser vi desværre et stigende antal hjemløse. 60 % af de unge hjemløse har et misbrug, og 35 % har en psykisk lidelse. 5928 unge mellem 12 og 25 år i Aarhus Kommune har været henvist til psykolog i 2017 (Sundhedsstyrelsen, Den Nationale Sundhedsprofil).
   
  Det bemærkelsesværdige er, at Aarhus Kommune allerede i dag er bekendte med, at børn og unge kan have problemer, som de ikke kan drøfte med deres eget netværk. Heri findes gode tilbud som Ungekontakten og Cyberhuset, men det er begge tilbud, der retter sig mod børn i alderen 14-17 år.
   
  Ved etablering af Headspace i Aarhus vil flere unge have mulighed for uforpligtende hjælp og samtaler. Aarhus Kommune vil skulle bidrage med husleje, drift af lokaler og delvis finansiering af løn til en Headspace-ansat. På den seneste finanslov blev der via satspuljen afsat 57 millioner kroner til etablering af Headspace, og derfor vil der nu være mulighed for at få et økonomisk tilskud fra starten.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling om forslag fra KF om etablering af Headspace – anonym og gratis rådgivning til børn og unge

  Resumé
  Byrådet behandlede på byrådsmødet den 20. februar 2019 et forslag fra Det Konservative Folkeparti om etablering af et Headspace-center i Aarhus (sag 17) – se bilag 1. Headspace er en frivillig organisation, der tilbyder børn og unge i alderen 12-25 år, som oplever små eller store problemer (ensomhed i skolen, angst, sorg mv.) anonym og gratis rådgivning hos frivillige ungerådgivere. Det bemærkes, at der er tale om et ufinansieret forslag, som kun byrådet eller et parti kan henvise til budgetdrøftelserne.
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) har været i dialog med magistratsafdelingerne for Børn og Unge (MBU) og Sundhed og Omsorg (MSO) i forhold til etablering af Headspace i Aarhus. Magistratsafdelingerne finder det positivt, at der sættes fokus på unges trivsel og mentale sundhed. Magistratsafdelingerne vurderer, at det er væsentligt med et stort fokus på tidlig indsats og forebyggelse, som gerne må ske i et tæt samarbejde med civilsamfund, frivillige foreninger og andre lokale aktører, hvis kurven for mistrivsel blandt de unge skal knækkes.
  Det er MSBs vurdering, at med de eksisterende frivillige såvel som de kommunale tilbud både i regi af MBU, MSO er der stort fokus på målgruppens behov. Et Headspace-center i Aarhus vil derfor være et yderligere supplement til de øvrige frivillige og kommunale tilbud, der har fokus på børn unges trivsel og mentale sundhed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Byrådets partier kan fremsætte et budgetforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020-2023, såfremt der er et ønske om at gå videre med forslaget.
  Sagens forløb
  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. februar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  08-05-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 8. maj 2019.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 28. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020. Dette blev besluttet i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.

  Bilag

  Samfundsansvar (CSR) - 360 graders ansvarlig samhandel & investeringer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med følgende bemærkning:
  "Venstre kan ikke tiltræde at der indføres kædeansvar, at der indføres bureaukrati og bøvl ud fra en mistillids tilgang til virksomhederne.
  Venstre kan ikke tiltræde at virksomheder bl.a. skal sikrer at Aarhus Kommune berettiget kan anmode leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Venstre kan ikke tiltræde at Leverandøren skal give accept ved indgåelsen af Aftalen til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte.
  Venstre tager forbehold for at at der fremhæves miljøzonen inden for Ringgaden, hvor der stilles krav om at lastbiler over 3,5T som et minimum skal være Euro 4 med partikelfilter for at køre der, virker forældet i forhold til at kravet blev vedtaget i 2009 og Euro 4 biler ikke er blevet produceret de sidste 11 år. Det er uden effekt og skal opdateres – det kommer MTM med et forslag på.
  Venstre kan ud over ovennævnte tilslutte sig øvrige tiltag i indstillingen."
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Aarhus Kommune skal yde et bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål ved at sætte større fokus på 360 graders ansvarlig samhandel og investeringer, når kommunen går i udbud eller der investeres i virksomheder. Ansvarlighed forstås bredt, fx i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima, skat og anti-korruption, etc. Aarhus Kommunes tilgang er, at mulighederne for at påvirke markedet først og fremmest sikres gennem en veltilrettelagt dialog med kommunens leverandører og de virksomheder, der investeres i – selvom det også på nogle områder vil være nødvendigt at supplere med krav, eksklusionsbestemmelser og forbud mm.
  For at styrke kommunens indsats lægges der op til at etablere et politisk udvalg med fire medlemmer fra Økonomiudvalget.
  Desuden lægges der op til at der udarbejdes et standard CSR-bilag, som benyttes i forbindelse med udbud. CSR-bilaget, vil blive en integreret del af kommunens udbudsmateriale som fremhæver og regulerer kommunens politik for ansvarlig samhandel.
  I forhold til investeringer vil retningslinjerne for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer blive justeret. Retningslinjerne vil fremadrettet også inkludere et skærpet fokus på Skat og udelukke tobak som en investeringsmulighed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der nedsættes et udvalg med fire medlemmer fra Økonomiudvalget, som skal rådgive omkring spørgsmål i relation til ansvarlighed indenfor indkøb og investeringer, og Kommissoriet for udvalget, jf. bilag 1 tiltrædes.
  At 2) Aarhus Kommune fremadrettet anvender CSR – bilaget (jf. bilag 2) som udgangspunkt i alle kommunens udbud, dog sådan at det kan justeres i forhold til de konkrete udbud, fx når der kontraheres med mindre virksomheder/markeder.
  At 3) Byrådet tilslutter sig at CSR-bilaget efter Byrådsvedtagelse sendes i offentlig høring, hos brancheorganisationer, NGO´er, leverandører, borger mv., samt at bilaget efterfølgende rettes til uden at det skal i Byrådet igen.
  At 4) Byrådet tilslutter sig de reviderede retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer, hvor Skat er et nyt tilføjet fokusområde. I 2019 vil der i dialog med kommunens kapitalforvaltere og NGO’ere blive arbejdet med en udmøntning af det nye fokusområde.
  At 5) Byrådet tilslutter sig at tobak udelukkes som en investeringsmulighed.
  Sagens forløb
  04-02-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. februar 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. januar 2019.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold i forhold til at-punkt 3.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-02-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. februar 2019.
  27-03-2019 Økonomiudvalget
  Udvalget fortsætter behandling af punktet, når der er indkommet høringssvar i maj.
  22-05-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold.
   
  Camilla Fabricius og Mette Skautrup var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 22. maj 2019.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med følgende bemærkning:
  "Venstre kan ikke tiltræde at der indføres kædeansvar, at der indføres bureaukrati og bøvl ud fra en mistillids tilgang til virksomhederne.
  Venstre kan ikke tiltræde at virksomheder bl.a. skal sikrer at Aarhus Kommune berettiget kan anmode leverandørens ansatte om at fremvise den nødvendige dokumentation for deres løn- og ansættelsesvilkår. Venstre kan ikke tiltræde at Leverandøren skal give accept ved indgåelsen af Aftalen til, at Aarhus Kommune kontakter den ansatte direkte.
  Venstre tager forbehold for at at der fremhæves miljøzonen inden for Ringgaden, hvor der stilles krav om at lastbiler over 3,5T som et minimum skal være Euro 4 med partikelfilter for at køre der, virker forældet i forhold til at kravet blev vedtaget i 2009 og Euro 4 biler ikke er blevet produceret de sidste 11 år. Det er uden effekt og skal opdateres – det kommer MTM med et forslag på.
  Venstre kan ud over ovennævnte tilslutte sig øvrige tiltag i indstillingen."
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Boligpolitik for Sundhed og Omsorg 2019-2029

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.
  Resumé
  Boligpolitik for Sundhed og Omsorg 2019-2029 sætter rammen for hvordan kommunens fremtidige tilbud af ældreboliger, plejehjem og korttidspladser udformes – men også hvad der skal lægges vægt på i demensdagcentre, sundhedshuse og lignende fysiske rammer for kommunen borgere.  
  Boligpolitikken skal sikre et rigt og varieret udbud af boliger, der passer til borgernes behov og hvor man kan føle sig hjemme i alle faser af ældrelivet. Rammerne skal inspirere til fællesskab og sundhed og understøtte, at ældre stadig kan være en aktiv del af deres lokalsamfundet. Boligpolitikken danner grundlag, når der fremover skal bygges nyt og når de nuværende bygninger skal bygges om.  
  Helt centralt er også samspillet om Boligpolitikken på tværs af magistratsafdelinger, så tilbuddene til de ældre hænger godt sammen med omverdenen fx i forbindelse med arealoptimering og generationsbrobygning.
  Boligpolitikken bliver konkretiseret i boligplaner hvert andet år, som beskriver dimensionering, geografisk placering og økonomiske forudsætninger i en 10 års periode. Boligpolitik 2019-2029 vil i 2019 blive efterfulgt af Boligplan 2019, som omfatter behovet for nybyggeri og ombygning i perioden 2019-2029. 
  Når politikken udmøntes i konkrete planer, sker det på baggrund af en vurdering af, hvordan det i praksis bedst er muligt at forene de forskellige hensyn og dilemmaer, som er beskrevet i Boligpolitikken. De periodiske boligplaner, der opdateres ca. hvert andet år, danner også grundlag for anlægsudmøntningerne, som Byrådet foretager ca. hvert andet år.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager Boligpolitik for Sundhed og Omsorg for perioden 2019-2029 (bilag 1).
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 24. april 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold og ønsker muligheden for temaplejehjem belyst. Behovet for kvalitet i byggeriet, begrænsning af klimaaftryk, og for hele tiden at tænke anvendelser på tværs, blev understreget.
  Til udvalgsbehandlingen ønskes en nærmere belysning/drøftelse af økonomien i de forskellige boformer.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.
  Resumé
  Den velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) har til formål at udvikle og udbrede velfærdsteknologi inden for alle kommunens serviceområder.
  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.
  Fire VTU-projekter blev indarbejdet i det byrådsvedtagne effektiviseringskatalog ”Fælles om nye løsninger 2018” på baggrund af positive business cases. De estimerede effektiviseringsgevinster er samlet set 5 mio. kr. pr. år.
  Der blev bevilget puljemidler til 5 nye projekter i 2018.
  Der har i 2018 været et samlet forbrug af VTU-puljen på 3.253.777 kr.  
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) orienteringen om den tværgående velfærds-teknologiske udviklingspulje tages til efterretning.
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2019.
  Der arbejdes videre med forslag til innovative hjælpeindsatser for ordblinde.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Restanceudvikling 2018

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.
  Resumé
  Der er i 2018 en mindre stigning i det samlede skattefinansierede restancebeløb på 1,7%, svarende til 6,5 mio. kr. Den samle-de stigning er på niveau med kommunens stigende befolkningstal, og vedrører såvel krav i Opkrævningen, samt krav overført til inddrivelse hos Gældsstyrelsen (tidl. SKAT). Styrelsen har dog foretaget ekstraordinære afskrivninger i 2018 på 17,7 mio. kr., som led i den nye styrelses forberedelse på at genoprette effektiv inddrivelse. På trods af de store afskrivninger ses en samlet stigning i restancer hos Gældsstyrelsen. MKB har derfor prioriteret styrkede kommunale opkrævningsindsatser forud for at krav overføres til Staten, herunder "Særlig ringeaktivitet", "Mit Betalingsoverblik" samt "Smartere Opkrævning".
   
  Der har været en fortsat positiv udvikling på inddrivelsen af fortrinsberettigede bl.a. ejendomsskat, hvor kommunen har hjemtaget inddrivelsen. Restancen på ejendomsskattekrav er i 2018 reduceret med 35,1% til et meget lavt niveau. Alle krav inddrives og der er ikke behov for afskrivninger.
   
  Den særlige ringeaktivitet har i 2019 sikret indbetalinger på 5,3 mio. kr. I henhold til budgetforliget 2019 har MKB udarbejdet et forslag til investeringsmodel for fortsættelse af den særlige ringeaktivitet. Forsøg med de øvrige krav viser, at der ved en investering på 1,0 mio. kr. i ringeaktivitet sker øgede indbetalinger på 3,0 mio. kr.
  Indstilling
  At 1) Orienteringen om restanceudviklingen tages til efterretning.
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 25. april 2019.
  Der blev rejst spørgsmål, som afklares teknisk og følger sagen.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge fremsender mails til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.

  Bilag

  Godkendelse af nye vedtægter for Den Gamle By

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. maj 2019.
  Byrådet skal godkende Den Gamle Bys nye vedtægter. Ændringerne omfatter primært en ændring i sammensætning af bestyrelsen samt mindre ændringer i museets formål, ansvarsområde og ophørsbestemmelse og en generel sproglig gennemskrivning af vedtægterne.
  Resumé
  Den Gamle By har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Aarhus Kommune.
  Hensigten med ændringsforslaget er primært en revision af bestyrelsens sammensætning. Ændringen skal sikre repræsentation af relevante professionelle kompetencer i bestyrelsen. Der er ligeledes foretaget en sproglig opstramning af museets ansvarsområde og formålsparagraf. Hertil er vedtægterne opdateret, så de er i tråd med Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for statsanerkendte museer.
  Den foreslåede bestyrelsessammensætning ændrer Aarhus Kommunes repræsentation i museets bestyrelse fra 2 til 1 medlem udpeget af Aarhus Byråd.
  Vedtægtsændringerne er betinget af Aarhus Byråds tiltræden. Slots- og Kulturstyrelsen har forhåndsgodkendt de vedtægtsændringer, der berører museets ansvarsområde og formålsbestemmelse samt ophørsbestemmelsen.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) de nye vedtægter for Den Gamle By godkendes.
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. maj 2019.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. maj 2019.

  Bilag

  Indsatsen mod socialt snyd 2018 og investeringsmodel

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 22. maj 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen At 2 om, at den beskrevne investeringsmodel på kontrolområdet vedtages.
  Redegørelse for udviklingen i arbejdet mod socialt snyd i Aarhus Kommune - opgjort pr. 31.12.2018. Ydermere forslag til investeringsmodel på kontrolområdet.

  Resumé
  Kontrolindsatsen mod socialt snyd er pr. 1. november 2018 efter byrådsbeslutning, blevet samlet i et fælles kontrolteam i Kultur og Borgerservice. Tidligere var indsatsen splittet op i afdelinger i hhv. Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice. Eftersom sammenlægningen er realiseret midt i året, vil afrapporteringen for 2018 bevare opsplitningen afdelingsvist, således der kan sammenlignes med tidligere års resultater. I forbindelse med regnskabet afrapporteres der på resultatet af indsatsen.
  Kontrolindsatsen i Kultur og Borgerservice opnåede et nettoprovenu på kr. 6,0 mio. Det er et fald på 0,3 mio. kr. sammenlignet med resultatet for 2017. Der har desuden også været en mindre stigning i antallet af oprettede sager og et mindre fald i antal afsluttede sager.
  Kontrolenheden i Sociale forhold og Beskæftigelse opnåede et nettoprovenu på 8,3 mio. kr. Det er fald på 0,7 mio. kr. i forhold til resultatet for 2017. Samtidigt har der været en stigning i både antallet af oprettede og afsluttede sager.
  Der foreslås en investeringsmodel på kontrolområdet, hvor kontrolgruppen efter behov kan ansætte op til yderligere fire medarbejdere
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Orienteringen tages til efterretning.
  At 2) Den beskrevne investeringsmodel på kontrolområdet vedtages.
  Sagens forløb
  25-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  29-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 12. april 2019.
   
  De konkrete initiativer kan drøftes nærmere i en udvalgsbehandling.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf og Peder Udengaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, dog med forbehold i forhold til investeringsmodellen (indstillingens beslutningspunkt 2).
   
  Hans Skou og Gert Bjerregaard tog forbehold.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 22. maj 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen At 2 om, at den beskrevne investeringsmodel på kontrolområdet vedtages.

  Bilag

  Ændring af anvisningsregler i dagtilbud

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Udmøntning af ny dagtilbudslov.
  Resumé
  Ændring i dagtilbudsloven betyder, at de nuværende anvisningsregler i Aarhus Kommune skal tilpasses den ændrede lovgivning. Den største ændring i forhold til de nuværende anvisningsregler er, at der fremadrettet skal anvises efter anciennitet, hvorfor alderskriteriet, som der er i de nuværende anvisningsregler, ikke længere kan opretholdes.
  Der er sideløbende sket lovændringer i forhold til børn i de udsatte boligområder, hvilket der skal tages højde for i anvisningen.
  Derudover foreslås det i denne indstilling, at søskendegarantien fremadrettet alene gælder inden for den enkelte dagtilbudsafdeling fremfor dagtilbuddet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Anvisningsreglerne til dagtilbud ændres som foreslået i afsnit 5.
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 30. april 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes supplerende notat fra Børn og Unge. der beskriver om der vil være flere eller færre børn fra samme familie, der passes i samme afdeling. Supplerende data fremlægges.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  19-06-2019 Børn og Unge-udvalget
  Sagen blev ikke færdigbehandlet og udsættes derfor til udvalgets næste møde.
  07-08-2019 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz deltog i udvalget behandling d. 19. juni 2019, men d. 7. august 2019, da udvalget konkluderede på sagen, var hun forhindret i at deltage.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 14. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 7. august 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet: Udvidet gratis psykologhjælp

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 22. maj 2019.
  1. Resume
  Siden marts 2016 har det i Aarhus kommune været muligt for unge bosat i Aarhus kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker. Et tilbud, der på landsplan, gang på gang bliver fremhævet og brugt som foregangseksempel i andre kommuner.

  På trods af at det er landets mest udbyggede tilbud, så er vi forsat ikke i mål. Flere og flere unge har ondt i livet og det ses bl.a. på det stigende antal af unge, der får konstateret en diagnose. Alene i Aarhus benyttede knap 1000 unge mennesker sig af tilbuddet om gratis psykologtimer det første år. Det tyder på, at der er behov for at vi opprioriterer, udvider og informerer om de behandlingsmuligheder, som Aarhus kan tilbyde i forhold til gratis psykologhjælp. Børne- og ungebyrådet mener, at en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme, kræver at vi udvider tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge, således at alle får lige adgang til behandling - upåagtet af om man har brækket armen eller knækket psyken.

  2. Beslutningspunkter
  Det foreslås: 
  1. At man fjerner den nedre aldersgrænse for hvornår man kan modtage gratis psykologhjælp, således at tilbuddet gælder unge mellem 0-27 årige
  2. At tilbuddet om psykologsamtaler gøres mere fleksibelt, således at man i tilfælde af tilbagefald eller ved behov kan få bevilliget yderligere gratis psykologtimer
  3. At man indfører en prøveordning med gruppeterapi
  4. At sikre ordentligt informationsniveau på ungdomsuddannelserne med formålet om at nedbryde tabuerne omkring psykiske problemer blandt målgruppen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra Børne- og ungebyrådet: Udvidet gratis psykologhjælp
  Indstilling om udvidet gratis Psykologhjælp.

  Resumé
  Siden marts 2016 har det i Aarhus Kommune været muligt for unge bosat i Aarhus Kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker.
  Flere og flere unge har ondt i livet og det ses bl.a. på det stigende antal unge, der får en diagnose. Alene i Aarhus benyttede knap 1000 unge mennesker sig af tilbuddet om gratis psykologtimer det første år.
  Børne- og ungebyrådet mener på denne baggrund, at en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme, kræver at vi udvider tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge således, at alle får lige adgang til behandling - upåagtet om der er tale om en somatisk eller psykisk problemstilling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) de partier, der ønsker at gå videre med forslaget, kan løfte emnet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
  Sagens forløb
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  10-04-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 10. april 2019.
  Notat om venteliste i dag på gratis psykologhjælp udarbejdes.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith, Peter Sporleder og Eva Borchorst Mejnertz kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.
   
  Et flertal af byrådet kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig i stedet til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige ændringsforslag med den bemærkning, at den eksterne revision bør tilpasses ønskerne fra Dialoggruppen med særlig fokus på retssikkerhed.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige ændringsforslag.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 4 og 5.
  Ændringsforslag til beslutningsforslag fra Det Radikale Venstre, om at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Enhedslisten støtter forslaget fra Det Radikale Venstre. Men som muligt alternativ - noget mindre og billigere - foreslår vi nedenstående:
  Byrådet beslutter at iværksætte ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Den faglige revision følger de kriterier og fremgangsmåder, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre. Den faglige revision udføres af revisionsfirma med egnet faglig kapacitet.
  Omfanget – antallet af reviderede sager – kan være 20 pr. år.
  Sagerne udvælges efter begrundet indstilling fra brugerorganisationerne.
  Revisionsrapporter og revisionens handlingsforslag sættes til debat i et dertil nedsat forum med repræsentanter for de indstillende brugerorganisationer og derefter i social- og beskæftigelsesudvalget.
  Motivering: Dette forslag vil antagelig være mindre omkostnings tungt end forslaget fra Det Radikale Venstre.
  Erfaringerne fra nogle af de 6 revisioner, der er foretaget på baggrund af initiativet fra dialoggruppen Børn med Handicap udsiger, at revision ud fra egnede kriterier kan identificere en del problemer i sagsbehandlingen.
  Det vil være nærliggende, at brugerorganisationernes begrundelser for at indstille en sag til revision inddrages i den enkelte revision, i tilknytning til de generelle faglige kriterier, som er præsenteret i forslag fra Det Radikale Venstre.
  De bedste hilsner Keld Hvalsø
  Tlf.28245824
  Byrådsmedlem i Århus
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Indstilling på baggrund af ændringsforslag fra EL om forslag fra RV om nedsættelse af uafhængig revisionsenhed på myndighedsområdet

  Resumé
  På byrådsmøde den 16. januar 2019 blev forslag fra Det Radikale Venstre om etablering af en uafhængig faglig revisionsenhed på myndighedsområdet behandlet. Forslaget blev ikke tiltrådt.
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe fremsatte til mødet et ændringsforslag indeholdende, at en faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder foretages af et eksternt revisionsfirma, og at der årligt revideres 20 sager. De øvrige kriterier og fremgangsmåder, som fremgår af forslaget fra Det Radikale Venstre, fastholdes. Ændringsforslaget er vedlagt som bilag 1.
  Det indstilles, at ændringsforslaget ikke tiltrædes.
  Indstilling
  Det indstilles,
  at 1) byrådet ikke tiltræder ændringsforslag om iværksættelse af en ekstern faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder.
  Sagens forløb
  12-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og unge samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 12. marts 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen og Steen Bording Andersen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Gert Bjerregaard, Knud N. Mathiesen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig i stedet til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag med den bemærkning, at den eksterne revision bør tilpasses ønskerne fra Dialoggruppen med særlig fokus på retssikkerhed.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. marts 2019.
   
  Et flertal af byrådet kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men henholdt sig i stedet til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige ændringsforslag med den bemærkning, at den eksterne revision bør tilpasses ønskerne fra Dialoggruppen med særlig fokus på retssikkerhed.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe henholdt sig til deres oprindelige forslag.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Liberal Alliances byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige ændringsforslag.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 4 og 5.

  Bilag

  Høring regulativ erhvervsaffald. Takster for indsamling

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.
  Høring af nyt regulativ for erhvervsaffald og takster for indsamling af affald hos kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
  Resumé
  Som en del af kataloget, ’Ejendomsdrift og arealudnyttelse’ under Fælles om nye løsninger, der blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2019, er det vurderet hensigtsmæssigt, at affald fra kommunale institutioner uden beboelse og kommunale virksomheder fremover indsamles og håndteres som en del af ordningerne for husholdnings-affald. Som en konsekvens heraf skal der ske en tilpasning af regulativ for erhvervsaffald, og der skal vedtages gebyrer, der gælder for kommunale institutioner og kommunale virksomheder.
   
  Der er enkelte andre mindre ændringer i regulativet for erhvervsaffald.
   
  Det følger af lovgivningen, at regulativ for erhvervsaffald skal i minimum fire ugers offentlig høring, hvorefter byrådet endeligt skal vedtage regulativet.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet sender udkast til regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring i minimum fire uger.
   
  At 2) de takstmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus jævnfør vedlagte takstoversigtsskema godkendes.
   
  At 3) de bevillingsmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit 7.
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. marts 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.

  Bilag

  Takstændringer pr. 1. juli 2019 for AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. maj 2019.
  Takstændringer pr. 1. juli 2019 for AffaldVarme Aarhus – gældende for resten af 2019.
  Resumé
  Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2018. Alle takster er ekskl. moms.
  For Distributionsområdet (distributionsnettet i Fjernvarme) nedsættes
  • effektbidraget med 2,20 kr. pr. m2 til 6,80 kr. pr. m2
  • forbrugsbidraget med 6,20 øre pr. kWh til 40,20 øre pr. kWh 
  De økonomiske effekter af takstændringen pr. 1. juli 2019 vil for en standardkunde i et én-familiehus på 150 m2 og med et årligt varmeforbrug på 17.500 kWh udgøre en besparelse på ca. 6 % svarende til 760 kr. inkl. moms i 2019 set i forhold til en samlet årlig udgift på 12.750 kr. til fjernvarme.
  For Aarhus Kommune som kunde svarer takstændringen ekskl. moms til en besparelse på 5,9 mio. kr.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     De takstmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus jævnfør vedlagte takstoversigtsskema godkendes.
  At 2)     De bevillingsmæssige effekter for AffaldVarme Aarhus godkendes i overensstemmelse med indstillingens afsnit 7.
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. maj 2019.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. maj 2019.

  Bilag

  Fremtiden for kommunens entreprenør

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Oplæg til sikring af en økonomisk bæredygtig fremtid for Natur og Vej Service.
  Resumé
  Kommunens entreprenør – Natur og Vej Service – befinder sig i en alvorlig økonomisk situation med udfordrede trivselsmålinger, et underskud i 2018 på 16 mio. kr. og en samlet gæld på 28,2 mio. kr.
  Der skal tages eksplicitte valg til at sikre det fremtidige eksistensgrundlag. Indtil da befinder Natur og Vejservice sig i en ukontrolleret afviklingssituation.
  Det foreslås, at den kommunale entreprenør genopbygges med en ny styringsmodel, en nedjusteret opgaveportefølje, effektiviseringer og omkostningsreduktioner.
  Hvis der ved regnskabsaflæggelsen for 2021 fortsat ikke forventes økonomisk balance, vil Teknik og Miljø på dette tidspunkt indstille til en afvikling af den kommunale entreprenørs aktiviteter. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Der implementeres en styringsmodel for den kommunale entreprenør med fokus på helhedsorienteret drift, jf. bilag 1. Dette betyder, at byrådsbeslutningen fra 2007 om, at der skal udarbejdes kontrolbud ved udbud, annulleres.
  At 2)     Opgaveporteføljen nedjusteres og i den forbindelse annulleres tidligere byrådsbeslutning vedrørende udbud af renholdelsen i Midtbyen og drift af Midtbyparker, jf. bilag 1.
  At 3)     Der iværksættes ændringer i forhold til personale, effektiviseringer, organisation og økonomistyring, jf. bilag 1.
  At 4)     Som en del af konsolideringen fremsender Teknik og Miljø indstilling vedr. salg af stillepladser ved Lystrupvej/Arresøvej. En del af provenuet fra salget heraf reserveres til gældsafvikling hos den kommunale entreprenør.
   
   
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at Teknik og Miljø forventer, at den aktuelle gæld i Natur og Vej Service på 28,2 mio. kr. stiger i 2019 og 2020, hvorefter der forventes økonomisk balance som følge af helhedsorienteret drift. Gælden foreslås indfriet ved at prioritere kommende provenu fra byudvikling ved Arresøvej.
  Teknik og Miljø anmodes om at følge den økonomiske udvikling meget tæt for at sikre, at gældsforøgelsen i 2019 og 2020 bliver mindst mulig. Byrådet orienteres om udviklingen i de årlige regnskabsaflæggelser.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019 i overensstemmelse med påtegning af 16. maj 2019 fra Borgmesterens Afdeling.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold medhenblik på drøftelse i byrådsgruppen.
  Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingens At 1) men ikke At 2, 3 og 4).

  Bilag

  Lokalplan 1076, Boligområde ved Klokkeskovvej i Stavtrup - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1076, Boligområde ved Klokkeskovvej i Stavtrup samt tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område i Stavtrup, der ligger i byzone.
   
  Lokalplanen udlægger området til boligområde i form af etagebebyggelse og rækkehuse. En mindre del af området vil fortsat kunne anvendes til bodega. Her åbner lokalplanen mulighed for, at området må anvendes til mindre erhverv.
   
  Området er omfattet af tillæg til gældende Lokalplan nr. 202, der ophæves for den del, der vedrører lokalplanområdet.
   
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, da den ikke giver mulighed for at opføre rækkehuse og bebyggelse i op til 3 etager. Derfor ledsages lokalplanen af et kommuneplantillæg, der ændrer områdets anvendelse fra etagebolig til boligområde med varierede bebyggelsesformer. Den maksimale bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 11 m og den maksimale etageantal fra 2 til 3.
   
  Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg fremlægges som en kategori B plan, hvilket betyder, at hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil lokalplanen og kommuneplantillægget blive endeligt vedtaget uden politisk behandling.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1076 godkendes til offentlig fremlæggelse, som en kategori B-lokalplan
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse, som et kommuneplantillæg til en kategori B-lokalplan
  Sagens forløb
  09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. maj 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1083, Risskov Engby - Forslag

  Beslutning
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.
  Resumé
  Lokalplan 1083 gælder for et område i Vejlby Risskov, der er beliggende vest for Lystrupvej, nord for Grenåvej og øst for letbanesporet. Den nordlige del af lokalplanområdet afgrænses dels af Lokalplan 911 og dels af Arresøvej.
  Lokalplanområdet er ca. 15 ha stort og er delvist privat og delvist kommunalt ejet og beliggende i byzone.
  Formålet med lokalplanen er at omdanne området til et blandet bolig- og erhvervsområde, hvor der kan opføres omkring 158.000 m2 bebyggelse, der vil rumme 1.600-1.700 boliger.
  Området vil komme til at bestå af ca. 90 % boliger og 10 % lettere erhverv i erhvervsklasserne 1 – 2. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent for boligbebyggelse i lokalplanområdet under ét er ca. 120.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.
  Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 2.
  Indenfor lokalplanens delområde I og II skal der opføres 25 % almene boliger.
  Lokalplanen forudsætter salg af et kommunalt areal, der p.t. anvendes som materielgård.
  Indstilling
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1083 Risskov Engby - bolig- og erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej i Risskov godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.10,
  At 5) det fremlægges til offentlig høring, at byplanvedtægt nr. 3 aflyses for den del, der indgår i Lokalplan 1083 samt for det nye rammeområde 150701 BO,
  At 6) der foretages vejudlæg til vej E-F over ejendommen matr.nr. 31 i henhold til Privatvejslovens § 26, stk. 2, nr. 2. Teknik og Miljø bemyndiges til efterfølgende at kunne kræve vejen anlagt efter Privatvejslovens § 39,
  At 7) Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage den nødvendige vejnedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Arresøvej (på matrikelkort benævnt litra ”fe”) samt en del af den offentlige vej Lystrupvej (på matrikelkort benævnt matr.nr. 190).
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019.
  Det beskrives i notat, hvor stor en andel af boliger, der er almene. Det beskrives endvidere, om lokalplanen muliggør, at cykler kan placeres på de mest attraktive opholdsområder. Problemer med skolevej belyses i den videre proces. Notat om skolekapacitetssituationen indarbejdes til byrådsbehandlingen.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.
   

  28-05-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  19-06-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen, idet andelen af almene boliger i planen ønskes hævet til ca. 20 % med henblik på at opfylde målsætningen i Boligpolitikken.

  26-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. juni 2019 har vedtaget udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.  
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde udvalgserklæringen fra Teknisk Udvalg af 19. juni med de forslag til ændringer, der fremgår af notat af 21. juni 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, men henholdt sig til den oprindelige indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Bilag

  Lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen - Endelig

  Beslutning
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1100, Område til boliger og erhverv på Skovvejen samt Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3.115 m2 og er afgrænset af Skovvejen mod øst, skrænten til Nordre Kirkegård mod vest, ejendommene Skovvejen 21, 23 og 25 mod nord og Skovvejen 9 mod syd.
  Området er privat ejet, og grundejerne har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
  Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 28 nye boliger i fire baghuse og et forhus ud mod Skovvejen. Studestalden, Skovvejen 11, indeholder liberalt erhverv, som bibeholdes.
  Formålet med lokalplanen er, at omfang, placering og udformning af ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse og sikrer udkig fra kirkegården samt, at de bevaringsværdige bygninger Skovvejen 11, 19A og 19B bevares. Parkering skal etableres i konstruktion og kælder, og opholdsarealer til boligerne sikres et grønt udtryk.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens målsætninger, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer for området. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017, der omhandler to nye rammeområder. Dels et rammeområde, der omfatter lokalplanområdet og ejendommen Skovvejen 15-17, hvor der gives mulighed for opførelse af baghusbebyggelse og erhverv samt en bebyggelsesprocent på 170 % for rammeområdet som helhed. Dels udskilles et nyt rammeområde nord for lokalplanområdet til boligområde med varierede bebyggelsesformer for at fastholde karakteren af de eksisterende rækkehuse mod Skovvejen. Rækkehusbebyggelsens bevaringsværdi fastholdes.
  I perioden fra 6. februar til 3. april 2019 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt i offentlig høring. Der er modtaget to bemærkninger. På baggrund af bemærkningerne foreslås en præcisering vedr. vinduesstørrelser.
  Indstilling
  At 1)     forslag til lokalplan nr. 1100 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.5,
  At 2)     forslag til Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  At 3)     indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 3.
  Sagens forløb
  16-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. maj 2019.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Camilla Fabricius deltog ikke i sagens behandling.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  03-06-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i byrådsgruppen.
  Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Trafiksikkerhedsudvalg

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltrædeindstillingen, men ikke stemme for sammensætningen af udvalget.
  Resumé
  Aarhus kommune er, sammen med Østjyllands Politi og Aarhus Universitetshospital, en vigtig aktør i arbejdet med at forebygge og nedbringe antallet af trafikulykker.
  Der foreslås derfor nedsat et Trafiksikkerhedsudvalg, der bl.a. kan overvåge trafiksikkerhedsindsatsen i kommunen, hjælpe med at prioritere og konkretisere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, identificere indsatsområder og støtte op om den nationale trafiksikkerhedshandlingsplan.
  Herved forventes det, at Aarhus Kommune vil blive mere trafiksikker, og indsatsen kan være med til at nedsætte og forebygge antallet af tilskadekomne og dræbte i Aarhus.
  Indstilling
  At 1)  Der nedsættes et Trafiksikkerhedsudvalg i henhold til vedlagte kommissorium.
  At 2)  Udvalget nedsættes som en §17 stk. 4-udvalg
  At 3) Byrådet udpeger Rådmanden for Teknik og Miljø til formand for udvalget samt to repræsentanter fra Teknisk Udvalg til deltagelse i udvalget
  Sagens forløb
  13-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. marts 2019.
  Sammensætningen af udvalget drøftes nærmere.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  13-05-2019 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at udvalget udvides med en repræsentant fra Skole og Forældre – alternativt Børne- og ungebyrådet. Udvalget indstiller Almaz Mengesha, der sidder i Handicaprådet, og Ango Winther, der sidder i Sundheds- og Omsorgsudvalget, som repræsentanter for Teknisk Udvalg.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 13. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltrædeindstillingen, men ikke stemme for sammensætningen af udvalget.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus i 2025

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe henholdte sig til deres oprindelige forslag.

  Beslutningsforslag fra DF


  Baggrund
  Den teknologiske udvikling har overhalet Danmarks ambitioner på transportområdet og vi står derfor på tærsklen til en fossilfri fremtid på vores veje og skinner. El, brint og brændselsceller har fundet vej ind på markedet og er i dag et konkurrencedygtigt alternativ til diesel og benzindrevne køretøjer. Alligevel halter kommunerne efter og selv i Århus, en kommune der ofte anser sig selv som en trendsætter, er der stadig lang vej til en fossilfri bilpark.

  I Københavns Kommune er der sat en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. Man har derfor udført flere forsøg med eldrevne busser, hvoraf det seneste blev vedtaget i 2016 i et samarbejde med Movia, E.ON Danmark og Trafik- og Byggestyrelsen. I dette forsøg køres der med 2 elbusser på linje 3A, hvor opladning sker på 1,5-3 minutter ved endestationerne gennem en pantograf på bussens tag. Det betyder busserne ikke er begrænset til natopladning og ikke skal reservere ekstra plads til batterier på bekostning af siddepladser. Selvom forsøget løber til 2019 er de foreløbige resultater så positive, at København allerede til næste år omlægger yderligere to busruter til eldrift, én rute med opladning på endestationerne og én rute med natopladning. Samlet skiftes 41 busser ud i 2019 alene.

  I Århus Kommune er der også et ønske om kun at køre med elbusser i 2030, men helt konkret har det været svært at se denne målsætning blive ført ud i praksis. Efter flere stille år kommer der nu 4 elbusser i Århus på linje 13 fra 2019 som et forsøg. Det mener vi ikke er ambitiøst nok. Erfaringerne fra København taler sit eget sprog og en større evaluering ligger klar, når det nuværende forsøg afsluttes næste år. Der er dermed ingen grund til at Århus skal starte i det små på egen hånd, når andre allerede har lavet det store forarbejde.

  I Dansk Folkeparti mener vi tiden er klar til at øge ambitionsniveauet i Århus Kommune, til gavn for både borgere og miljøet. Ved at omlægge driften til elbusser reduceres støjniveauet og forureningen i Århus markant og driften bliver op til 4 gange mere energieffektiv end den er i dag. Teknologien er udviklet og forsøg fra andre byer viser positive resultater. Det er dermed kun økonomi, som forhindrer Århus i at blive mere grøn fra i morgen af. Vi tror på byrådets partier er klar til at afsætte de nødvendige midler til en hurtigere omstilling og foreslår derfor, at byrådet skal se på mulighederne for at fremrykke målsætningen for fossilfri drift til 2025 i stedet for 2030.
   
  For at kunne få klarlagt de økonomiske forudsætninger der kræves for at realisere dette mål foreslår vi at Teknik og Miljø skal lave en handleplan sammen med Midttrafik og Aarhus Sporveje. Denne handleplan skal indeholde en tidlinje og et økonomisk overslag for omstillingen, som byrådets partier kan tage udgangspunkt i ved budgetforhandlingerne for 2020-2023.

  Vi mener dog ikke det er nødvendigt at vente et år med at sætte handling bag ambitionerne og derfor foreslår vi at udvide de 4 elbusser på linje 13 til en fuldt eldreven busrute fra næste køreplanskift. Da der allerede er afsat midler til etablering af ladestationer er det kun udskiftningen af dieselbusser der skal finansieres, hvilket DF mener kan gøres gennem uforbrugte midler på KB- bevillinger, besparelser på diesel samt ved salg af de udtjente dieselbusser.

  Indstilling
  Det indstilles:

  at1) Byrådet vedtager en målsætning om at arbejde hen mod fossilfri busdrift i 2025.

  at2) Byrådet ønsker at bruge erfaringerne fra Københavns Kommune og Movias forsøg med eldrevne busser, hvor der oplades ved endestationerne gennem pantografer. Teknik og Miljø bedes om, i samarbejde med Aarhus Sporveje og Midttrafik, at udvide forsøget på linje 13 til ren drift med elbusser fra august 2019. Indkøb af de ekstra busser kan b.la. finansieres gennem salg af de udskiftede dieselbusser, besparelser på dieselforbrug samt brug af overskydende midler på KB-bevillingerne.

  at3) Byrådet beder Teknik og Miljø igangsætte arbejdet med en konkret plan for en fuld udskiftning af Midttrafiks busser til el i 2025, herunder de økonomiske forudsætninger det vil kræve. Planen skal laves i samarbejde med Midttrafik og Aarhus Sporveje og præsenteres til byrådet som et tillæg til handleplanen for økonomisk balance i Midttrafik, der er besluttet skal være klar senest ved budgetlægningen for 2020.

  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Knud N. Mathiesen
  30/10-2018
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra DF om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus 2025.
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om fossilfri kollektiv trafik i Aarhus i 2025.

  Resumé
  Dansk Folkeparti foreslår, at byrådet skal vedtage en målsætning om fossilfri busdrift i 2025, og at der anskaffes flere el-busser til bybuslinje 13.
  Teknik og Miljø kan ikke anbefale at forcere omstillingen til el-drift af følgende årsager:
  • Busproducenterne forventes først i løbet af de kommende år, men ikke allerede i 2025, at kunne levere el-busser i relevante busstørrelser og med ren nat-opladning.
  • Ved forceret omstilling skal der anskaffes el-busser med lynopladning og etableres lynladeanlæg for 30-60 mio. kr. Dette kan undgås med et længere tidsperspektiv.
  • Aarhus Sporveje kan med normal busudskiftningstakt omstille hele busparken fra diesel til el til 2030. Hvis denne forceres til 2025, vil ca. 65 dieselbusser skulle udskiftes ’i utide’. Dette skønnes at koste Aarhus Kommune ca. 25 mio. kr.
  Fuld omstilling til eldrift fordrer, at kommunen etablerer ladeinfrastruktur på busanlæg for ca. 32 mio. kr.
  På buslinje 13 vil de fire allerede bestilte el-busser sikre fuld el-drift.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådets nuværende målsætning i klimaplanen om fossilfri transport i 2030 fastholdes
  At 2) indsættelsen af fire el-busser til ren eldrift på bybuslinje 13 i sommeren 2019 fastholdes.
  At 3) Teknik og Miljø sammen med Midttrafik beskriver mulig handleplan og konsekvenser ved omstilling til fossilfri kollektiv trafik. Dette præsenteres for byrådet sammen med handleplan for økonomisk balance i den kollektiv trafik op til budgetforhandlingerne for 2020.
  Sagens forløb
  14-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 14. november 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  04-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 18. marts 2019.
  Rådmand Jette Skive henholder sig til DF's oprindelige forslag.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at der udarbejdes et scenarie for gradvis indfasning af fossilfri kollektiv trafik i forbindelse med handleplanen for økonomisk balance i den kollektive trafik med henblik på drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020.
   
  Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens at 2) og at 3), men tog forbehold for at 1).
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe henholdte sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Helhedsplan for Tangkrogområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Heidi Bank kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper anbefaler at alle 3 forslag VVM undersøges.
   
  Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde hovedforslaget og ønsker ført til protokol, at det der kommer fra interessenter skal inddrages.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen mod, at man i en VVM af alternativ 2 inddrager Beskyt Aarhus Bugtens stemmer.
  Opsamling på supplerende forudgående høring og rammer for den kommende planlægning og miljøvurdering.
  Resumé
  Byrådet behandlede i august 2018 resultatet af den forudgående høring. I høringssvarene var der bekymring for påvirkningen af Aarhus bugten, og det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre alternativer, hvor selve Tangkrogen bibeholdes som i dag.
  Da hovedforslaget var ændret væsentligt, og alternativ 1 og 2 ikke var med i den forudgående høring, gennemførte Aarhus Kommune, i samarbejde med Kystdirektoratet, en supplerende forudgående høring. Debathæftet er vedlagt som bilag 1.
  Der indkom 204 høringssvar.
  Høringen viser, at der er markant modsatrettede holdninger til de fremlagte løsningsalternativer.
  Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag der giver anledning til at ændre på hovedforslaget og alternativ 2, og Teknik og Miljø anbefaler, at begge løsninger belyses i miljøvurderingen.
  Det kan derimod ikke anbefales at medtage alternativ 1 i den videre miljøvurdering. Begrundelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5.
  Indstilling
  At 1) planlægningen og miljøvurderingen baseres på et hovedforslag og et alternativ, som beskrevet i indstillingen
  At 2) høringssvarene behandles, som det fremgår af indstillingens afsnit 5 og bilag 3.
  Sagens forløb
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. april 2019.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  27-05-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Jan Ravn Christensen og Heidi Bank tog forbehold.
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 27. maj 2019.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Heidi Bank kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper anbefaler at alle 3 forslag VVM undersøges.
   
  Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde hovedforslaget og ønsker ført til protokol, at det der kommer fra interessenter skal inddrages.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen mod, at man i en VVM af alternativ 2 inddrager Beskyt Aarhus Bugtens stemmer.

  Bilag

  Forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra V om investeringsmodel for kontrol af socialt snyd

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra V
  Venstre ønsker at igangsætning en investeringsmodel for social snyd med ekstra 6 medarbejder, med et forventet afkast til kommunekassen på kr. 6 mio. årligt. 
   
  En mere målrettet og stærkere indsats skal være med til at bremse socialt snyd i Aarhus Kommune. Det er vigtigt at alle former for social snyd stoppes. Eksempelvis proformaflytninger, som desværre nogen folk benytter for at opnå fripladser, børnebidrag og boligstøtte. Eller borger på sygedagpenge som ulovlig udrejser fra Danmark, sort arbejde m.m. Det er skatteborgernes penge og det er vigtigt for vores retsbevidsthed at social snyd stoppes.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaards (A) har tidligere meddelt byrådet, at en investeringsmodel kan igangsættes midt i et budget år - derfor ønsker Venstre at investeringsmodellen igangsættes hurtigst mulig. Der vedhæftets en præsentation af investeringsmodel fra magistraten for Kultur og borgerservice, som beskriver økonomien bag vores forslag.

  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 28. maj 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv

  Beslutning
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at tage et stort skridt for større ligestilling i Aarhus kommune. Vi har fokus på de af FN’s 17 Verdensmål, hvor vi virkelig kan rykke noget, herunder Verdensmål nr. 5 – ligestilling mellem kønnene. En ny rapport fra Peterson Institute for International Economics viser, at ligestilling mellem køn sikrer vores fremtid ved at understøtte verdensmålene. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 17 mål bliver lettere at nå, hvis der arbejdes med mål nr. 5 (PIIE 2016).
   
  Men vi ønsker også, at debatten om ligestilling inkluderer andet end køn. For ligestilling er meget mere. Det er måden, vi behandler hinanden lige på - på tværs af vores forskelligheder. Vi fremsætter derfor en række forslag, som med et bredt sigte har til formål at tænke ligestilling ind i alle dele af kommunen, herunder personalesammensætning og byplanlægning.
   
  Ligestillingsredegørelserne 2017 viser overordnet, at offentlige myndigheder har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Samtidig viser den, at kommunerne i mindre grad arbejder for at fremme ligestilling end de statslige institutioner og regionerne.
   
  Ifølge Borgmesterens afdeling præsterer vi i Aarhus Kommune godt på den formelle ligestilling, der handler om lighed for loven, fastsatte rammer og retfærdighed for det enkelte individ i Aarhus. På et spørgsmål om, hvor vi præsterer dårligst ift. FN’s Verdensmål 5, er svaret fra Borgmesterens afdeling derfor den uformelle lighed, der handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden.
   
  I Radikale Venstre er vi optagede af alle former for ligestilling og af at have fokus, der hvor der er størst behov. Vi fremsætter her 5 konkrete forslag til at skabe mere ligestilling i kommunen.
   
  Tilgængelighed for borgere med handicap
  Ifølge FN’s Verdensmål nr. 11.7 skal der inden 2030 gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
   
  At føle sig som en del af samfundet er enormt vigtigt for individets selvopfattelse og udvikling. Det er ekskluderende for de mennesker, der har færre muligheder end flertallet, at man pga. fysiske barrierer helt enkelt ikke kan være de samme steder som sine medborgere. Vi skal derfor, i samarbejde med relevante foreninger, tage konkrete skridt mod at gøre byen mere tilgængelig og mere hensynsfuld over for de tilgængelighedsudfordringer, borgere med handicap har. Samtidig skal man være opmærksom på, at man, når man styrker tilgængeligheden for kørestolsbrugere, også styrker tilgængeligheden for andre grupper som fx mennesker med familiecykler, gangstativer mm.
   
  Aarhus er ikke helt så fremkommelig for kørestolsbrugere, der fx har et medfødt eller erhvervet handicap som følge af sygdom, trafik- eller arbejdsulykker. Det betyder for de der fx er kørestolsbrugere fra barnsben, at de på grund af mangel på tilgængelighed rent fysisk ikke kan komme alle de samme steder som andre børn. En undersøgelse har vist, at hver ottende person med handicap ifølge de medarbejdere, der arbejder med dem, ikke har nogen venner. Samtidig føler mange sig isolerede fra almindelige mennesker og ønsker i højere grad at være en del af det store fællesskab. Vi foreslår derfor:
  1. Der foretages et eftersyn af den fysiske tilgængelighed i Aarhus inden for Ringvejen med henblik på at få identificeret, hvor der er problemer med tilgængeligheden, fx i forhold til manglende opkørsler/nedkørsler ved fodgængerovergange, stier, busstop mv. Eftersynet skal identificere og prioritere, hvor behovet er størst, samt afdække, hvad der skal til økonomisk for at styrke tilgængeligheden i vores by, og henstille til, at borgere hjælper hinanden, hvor det er relevant. 
   
  Social kontrol
  Desværre oplever især kvinder og børn stadig social kontrol, der hæmmer deres muligheder for at leve et godt liv. Social kontrol findes i mange afskygninger, og negativ social kontrol defineres af Socialstyrelsen som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Social kontrol vedrørende seksualitet og livsstil rammer i højere grad etniske minoritetskvinder.  Voldsudsatte mødre er ofte bange for at forlade en voldelig partner, fordi de frygter for konsekvenserne i forhold til evt. fælles børn. Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, kan dette ske anonymt, medmindre der er medfølgende børn. I sådanne tilfælde skal der underrettes om børnenes tilstedeværelse. Denne underretning om børns tilstedeværelse på et krisecenter er også en mulighed for at hjælpe børn og familie. Vi foreslår derfor:
  2. Behovet for en børne- familiepædagogisk fagperson og indsats på og via krisecentrene afdækkes, og det undersøges, hvordan vi bl.a. herigennem i højere grad kan iværksætte virksomme tiltag imod social kontrol i Aarhus Kommune.
   
  Skab større diversitet i udvalg og bestyrelser
  Byrådet vedtog i 2006, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser, komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter. Desværre består mange bestyrelser i Aarhus ensidigt af det ene køn – og ser man på landsgennemsnittet, gør det sig gældende for mere end hver anden bestyrelse (AIMS International Denmark 2018).
   
  Det er flere gange bevist, at bestyrelser og virksomheder med en høj grad af diversitet klarer sig markant bedre på bundlinjen end de mindre mangfoldige. Tilmed er det også stærkt kompetenceudviklende at være leder for et team, der scorer højt på kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet. Vi mener derfor, at vi skal sætte ind der, hvor vi for alvor kan rykke ved noget – blandt de flere hundrede poster i råd, nævn og bestyrelser i Aarhus Kommune, som byrådet indstiller til.
   
  Vi ønsker i Radikale Venstre at gøre alvor ud af de måltal, der er vedtaget, ved at indføre en ny måde for byrådet at indstille medlemmer til udvalg og bestyrelser. Konkret skal der ved indstillingen af en person til en bestyrelse være et ligestillingsalternativ af det modsatte køn. Denne metode bruges blandt andet af KL, og giver et skærpet fokus på balance i sammensætningen af udvalg og bestyrelser. På denne måde skabes der derved opmærksomhed på sammensætningen, når det kommer til at vælge nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
   
  Vi foreslår derfor:
  3. Byrådet vedtager, at man fremadrettet benytter ligestillingsalternativ-metoden ved indstilling af medlemmer til udvalg og bestyrelser
   
  Imødekommende uddannelses- og arbejdsmiljøer
  I Aarhus kommune har vi en række områder, hvor forskellige grupper er underrepræsenterede. Det kan handle om alder, køn, social baggrund, etnicitet eller handicap. Fx mangler vi i Aarhus Kommune mænd inden for omsorgsfagene, ligesom vi på nogle uddannelser og i nogle bestyrelser i stor udstrækning mangler hhv. mænd eller kvinder. I Radikale Venstre er vi optagede af den faglige viden, vi har om diversitet, og af den styrke, diversitet kan være i forhold til at opnå gode læringsmiljøer, høj kvalitet, rummelighed, nytænkning, udvikling, samarbejde og balance. I England er der gode erfaringer med brug af adfærdsdesign for fx at opnå en kønsbalance i bestyrelser uden brug af kvoter. De har oprettet ”The Behavioural Insights Team – BIT” som i en årrække har stået for at skabe tiltag på området (BIT 2016). Vi foreslår derfor:
  4. Det undersøges, hvordan vi via adfærdsdesign kan stille redskaber og metoder til rådighed på relevante områder og for relevante personer, for derved at foretage prøvehandlinger med henblik på at opnå større diversitet og balance i forhold til relevante underrepræsenterede grupper.
   
  Ligestillingsspecialist
  For at understøtte de relevante tiltag og handlinger, vi ønsker igangsat inden for ligestilling og diversitet, foreslår vi at kommunen ansætter en eller flere ligestillingsspecialister.
   
  Konkret foreslår vi:
  5. At Aarhus Kommune undersøger potentialet i at oprette en specialistfunktion med det formål at give råd, sparring og vejledning med henblik på at fremme ligestilling og diversitet. En sådan kunne fx bestå af en eller flere ansatte med ekspertise i at skabe merværdi gennem arbejde med ligestilling og diversitet inden for vejledning, markedsføring, adfærd, ledelse og rekruttering. Som en kommunal service ville denne mulighed være tilgængelig for alle internt såvel som eksternt med behov for sparring med henblik på at sikre større tilgængelighed og ligestilling. Samtidig kunne der med fordel udarbejdes en business case med det formål at gøre funktionen økonomisk bæredygtig – også i forhold til eventuelle eksterne interessenter. Her kunne det være en fordel at hente inspiration fra BIT.
   
  Specialistfunktionen kunne fx varetage nedenstående opgaver:
  • Vejledning i brug af værktøjer til at appellere til alle uanset køn, etnicitet mv., når det omhandler rekruttering til nye stillinger. Dette omfatter brugen af sprog, billeder og andre virkemidler i jobopslag, som skal sikre en bred profil og tiltrække forskellige ansøgere
  • Monitorering af stillingsopslag fra kommunen med henblik på opsøgende assistance og optimering
  • Agere sparringspartner og mentor for personer, der aspirerer mod et højere ledelsesniveau i kommunen
  • Konkret vejledning for institutionsledere, der ønsker at tiltrække flere medarbejdere fra en underrepræsenteret gruppe
  • Afholdelse af konferencer/workshops om mangfoldig personalesammensætning og vejen dertil
   
  Links:
  https://piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey
  http://www.publications.issworld.com/ISS/ISSDanmark/isspresentation/2016/Mangfoldigledelsegiverhjereindtjening/?page=1
  https://www.mm.dk/artikel/33000-danske-virksomhedsbestyrelser-bestaar-kun-af-maend-kort
  https://www.bi.team/blogs/how-do-you-get-gender-equality-design-for-it/
  https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
  https://aimsinternational.com/site-content/uploads/2018/06/Bestyrelser-i-Danmark-Danish-version.pdf

  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-10-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  31-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen blev fremsendt lige op til efterårsferien, men grundet samme ferie blev den først sagsbehandlet efter ferien og kunne derfor ikke nå magistratsmødet d. 21. okt. og byrådsmøde d. 30.10. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 30.10.2019.

  04-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. oktober 2019.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til det oprindelige forslag.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. november 2019.
  20-11-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Punktet blev udsat, da udvalget ikke ønskede at forcere en stillingtagen til indstillingen, førend sagen er tilstrækkeligt belyst.
   
  Forud for den næste behandling af indstillingen ønsker udvalget et notat, der blandt andet beskriver, hvilke muligheder borgerne har for at henvende sig med spørgsmål om social kontrol til kommunen, herunder anonymt.

  Bilag

  Forslag fra V, LA, ALT, SF, EL, S, DF og KF om flere havørreder i Aarhus Å

  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget foranstående forslag.
  Beslutningsforslag fra V, LA, ALT, SF, EL, S, DF og KF
   
  Nogle gange er vi i den heldige situation, at vi relativt nemt kan foretage konkrete indgreb, som forbedrer vandmiljøet til gavn for naturen og alle de borgere, som nyder at færdes her.
   
  Et eksempel er naturen ved Årslev Engsø, som har været et tilløbsstykke, siden søen blev anlagt i 2003. Søen, som reducerer udledningen af kvælstof til Aarhus Bugt, er i dag et værdifuldt naturområde med stor rekreativ værdi, samtidigmed at søen nedsætter risikoen for oversvømmelser ved at holde vandet tilbage.
   
  Men desværre har søen også en negativ indvirkning på åens bestand af havørreder og andre dyr, der vandrer i åsystemet. Det er dokumenteret, at åens bestand af havørreder vil uddø i løbet af få år, da størsteparten af de udvandrende unge ørreder (såkaldte smolt) omkommer i Årslev Engsø og Brabrand Sø i forbindelse med deres udtræk.
   
  På et dialogmøde i Teknisk Udvalg den 18. februar 2019 diskuterede udvalget et forslag fra Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere om at genetablere Aarhus Å på de kommunale arealer omkring Årslev Engsø, så åens tidligere storebestand af havørreder kan genskabes.
   
  Forslaget vil sikre, at havørreden igen kan blive en værdifuld del af åens naturlige dyreliv til gavn og glæde for såvel sportsfiskerne som den almene naturinteresserede. Derudover vil forslaget være med til at sikre, at å-systemet vil kunne opfylde fastlagte miljømål. Derfor har også Det Grønne Råd og Vandrådene i enighed bakket op om forslaget.
   
  Vi foreslår derfor, at
  • Teknik og Miljø udarbejder et konkret forslag om et omløb om Årslev Engsø, som kan sikre en selvreproducerende bestand af havørreder i Aarhus Å systemet.
  • At den samlede økonomi samt muligheden for ekstern medfinansiering belyses som en del af forslaget.
   
  På vegne af Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten.
  Samt Dansk Folkeparti og Konservative der ikke er medlem af udvalg men har tilsluttet sig beslutningsforslaget.
   
  Heidi Bank, Venstre
  Almaz Mengesha, Liberal Alliance
  Liv Gro Jensen, Alternativet
  Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti
  Keld Hvalsø, Enhedslisten de Rød-Grønne
  Louise Lindskrog/Ango Winther, Socialdemokratiet
  Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti
  Mette Skautrup, Det Konservative Folkeparti

  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag

  Forslag fra RV om at forbedre luftkvaliteten i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  Nye partikelmålinger fra en partikelmåler i Øgaderne viser, at Aarhus sidder på en kedelig rekord. Luftforureningen i Aarhus er den højeste i hele Europa.
   
  Oplysningerne om forureningen i midtbyen stammer fra en partikelmåler opsat i Fænøgadekarréen i Øgaderne. Måleren er opsat ca. 500 meter fra færgehavnen og midt imellem Randersvej, Strandvejen og Nørregade. Måleren har ifølge en borger over en uges tid vist, at området forureningsmæssigt flere gange om ugen ligger på højde med byer som Istanbul og flere af storbyerne i Indien.
   
  Det er alment kendt, at der er meget forurening i midtbyen, dels på grund af den tunge trafik og specielt som udslag af den korte afstand til havneområdet og de bynære industrianlæg. Det er dog overraskende at tallene er så høje, og det er tydeligt at der er meget store forureningskilder inde i selve byen.
   
  Problemerne med luftkvaliteten stammer dels fra krydstogtskibene, der lægger til kaj på havnen. Udledningen af NOx fra et krydstogtskib, der ligger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 3500 personbiler, der kører i bytrafik (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi). Forureningen stammer dog også især fra private brændeovne, og flere bekymrede borgere har rettet henvendelse herom. Ifølge MTM kommer ca. halvdelen af lokal partikelforureningen fra brændeovne i Aarhus kommune.
   
  Luftforureningen i Aarhus er så høj, at det kan have alvorlige, sundhedsmæssige konsekvenser. Ifølge FNs verdensmål 3 om sundhed og trivsel, skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.
   
  I Radikale ønsker vi at tage livtag med problemet, som har et overraskende stort omfang i Aarhus kommune. Vi foreslår derfor, at:
  1. Partikelforureningen undersøges og monitoreres særligt i tætbeboede områder med mange skoler og daginstitutioner.  Dette kan bl.a. omfatte samarbejde om indkøb og opsætning af flere målere på udvalgte steder.
  2. De vigtigste årsager og konsekvenser af problemerne med luftkvaliteten i Aarhus kommune belyses. Herunder belyses det hvordan den enkelte borger i overensstemmelse med FNs verdensmål 4,7 og 11,6 og 17,17 og bedst kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten.
  3. Der udarbejdes en plan for hvordan man via den kommunale tilsynsforpligtelse og øvrige miljøtilsyn, kommunale forskrifter, oplysningsarbejde samt evt andre kanaler kan mindske partikelforureningen fra private brændeovne i Aarhus kommune.
  4. Det undersøges og vurderes, hvilke konkrete, virksomme tiltag, der kan igangsættes for at nedbringe partikelforureningen og skærpe opmærksomheden i Aarhus. Omkostningerne og den forventede virkning af tiltagene belyses herunder.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad

  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.
  12-08-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen anbefaler, at muligheden for at tilvejebringe en forskrift om brugen af brændeovne undersøges nærmere og, at resultaterne af pilotprojektet om opsætning af yderligere måleudstyr tilmåling af luftforurening afventes.
   
  Jan Ravn Christensen kunne tilslutte sig anbefalingen oven for med bemærkning om, at det anbefales, at man går mere i bund med at arbejde med, hvordan vi kan påvirke lovgivningen i forhold til at forbyde brugen af brændeovne i bestemte områder.
   
  Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 4. juli 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget erklæringen fra Teknisk Udvalg af 12. august 2019.

  Bilag

  Forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse
  Der skal være plads til alle borgere i Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt at vi tager problemet med det stigende antal hjemløse seriøst. Ingen fortjener at skulle leve et liv på gaden, og alle bør have ret til en bolig. Stigningen i antallet af hjemløse presser varmestuer og herberger og kalder på konkrete initiativer.
  Aarhus Kommune er et af de steder, hvor hjemløsheden er højest, og derfor giver det god mening at kigge til andre kommuner med lavere hjemløshed og lade sig inspirere. En af disse kommuner, hvor hjemløsheden er i tilbagegang er Odense Kommune. Her har rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet netop underskrevet en aftale med kommunens boligforeninger om boliggaranti til hjemløse, ligesom vi har det for studerende. Dermed sikres alle hjemløse en bolig inden for tre måneder.
  I Masterplanen på Hjemløseområdet har byrådet vedtaget at arbejde med Housing First, ligesom de gør med stor succes i Odense Kommune, og at tilbyde boliggaranti til de hjemløse er et oplagt skridt i den retning. Vi bør gå sammen med kommunens boligforeninger og sikre, at ingen er tvunget til at leve på gaden. I fællesskab skal vi knække kurven, så hjemløsheden bliver faldende frem for stigende, og så alle aarhusianere kan få tag over hovedet. Derfor foreslår SF at Aarhus Kommune starter forhandlinger med kommunens boligforeninger om en aftale om boliggaranti til hjemløse
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-08-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  29-08-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-09-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. september 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 22. august 2019.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en mere præcis tidsplan og beskrivelse af indsatsen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  11-09-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. september 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  18-09-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Keld Hvalsø kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
   
  "Udvalgsmedlemmerne, der kan tiltræde indstillingen, ønsker, at Aarhus Kommune stiller krav, der matcher Masterplan på Hjemløseområdet, herunder at der strammes op både i forhold til kommunens og kommunens samarbejdspartneres indsatser på området."
   
  Knud N. Mathiesen tog forbehold med følgende bemærkning:
   
  "For at Dansk Folkeparti kan støtte, skal der sikres endnu flere billige boliger, her-under barakker og andre boliger, som de hjemløse evt. selv kan være med til at indrette, og samtidigt øget fokus på de af de 69 hjemløse, der sover på gaden, som ønsker at ikke at gøre dette."
   
  Liv Gro Jensen (ALT) og Peder Udengaard (S) var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  25-09-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. september 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 18. september 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for en decideret boliggaranti.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om en bedre seksualundervisning i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
   
  Trivsel og krop er emner der fylder rigtig meget for børn og unge i deres daglige liv, fritidsliv og ikke mindst i skolelivet. Det er vigtigt at skabe rum for refleksion og udvikling, så både børn og unge får et indblik i den gode trivsel, grænser, ungdomsliv på de digitale platforme, kønsidentiteter og seksualitet. Mange børn og unge taler ikke om disse emner med deres forældre, og derfor er det meget vigtigt, at der skabes et rum i seksualundervisningen på skolerne, hvor unge kan blive oplyst, reflektere og stille spørgsmål sammen med en kvalificeret voksen.
   
  Seksualundervisning er et vigtigt emne, og grænserne for, hvad der skal undervises i, i seksualundervisningen bliver hele tiden udvidet. Der er kommet et tiltrængt fokus på kønsidentitet, samtykke og digital dannelse i seksualundervisningen. Men samtidig oplever mange unge at seksualundervisningen mere handler om skræmmekampagner om kønssygdomme og uønsket graviditet.
   
  Derfor fremsætter Børne- og ungebyrådet tre forslag, der kan være med til at sikre, at seksualundervisningen i Aarhus bliver bedre end den er i dag.
   
  Forslag 1:
  En digital portal med undervisningsmaterialer som lærere kan bruge i seksualundervisningen.
   
  Forslag 2:
  Et større fokus på at inddrage eksterne undervisere i seksualundervisningen.
   
  Forslag 3:
  Et tættere samarbejde mellem kerneaktører og Børne- og ungebyrådet, for at sikre at seksualundervisningen følger med tiden, også fremadrettet.
   
  Motivation til forslag 1:
  Seksualundervisning er et omskifteligt emne, og grænserne for, hvad seksualundervisningen skal rumme, bliver med tiden ændret. Der er kommet tiltrængt fokus på kønsidentitet, samtykke og digital dannelse i seksualundervisningen. Det betyder, at mange lærere der underviser i seksualundervisning, mangler viden om hvad seksualundervisning skal kunne i 2019.
   
  I en undersøgelse fra 2019, svarer 82 procent af de adspurgte lærere, at de ikke føler, de har kompetencerne til at give en tilstrækkeligt god seksualundervisning.
   
  Børne- og ungebyrådet er bevidste om, at selve opgaven med at uddanne lærere i seksualundervisning, ikke er en kommunal opgave.
  Men det ændrer ikke på, at unge i mange tilfælde oplever en utilstrækkelig seksualundervisning. Da vi ikke kan rykke særligt meget ved lærernes uddannelse kommunalt, og hvordan timerne tildeles til de såkaldt timeløse fag, ser Børne- og ungebyrådet et begrænset spillerum for forbedringer på seksualundervisningen.
   
  Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet, at Aarhus Kommune opretter en digital portal, hvor lærere kan finde informationer og undervisningsmateriale, der henvender sig til de forskellige klassetrin, så man nemt og overskueligt som lærer kan orientere sig i, hvad seksualundervisningen bør indeholde på forskellige klassetrin i folkeskolen.
   
  Motivation til forslag 2:
  Børne- og ungebyrådet oplever, at mange på de ældste årgange i folkeskolen ser det som en udfordring at tale om seksualitet og kønsidentitet med deres lærere. Mange synes det er pinligt, og det giver problemer, når unge ikke føler sig trygge nok i undervisningen til at stille alle de spørgsmål som de så brænder inde med. Meget af seksualundervisningen kan godt varetages af en lærer, særligt undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet, men Børne- og ungebyrådet foreslår, at man med fordel kan benytte sig af eksterne undervisere til at varetage seksualundervisningen i udskolingen. Børne- og ungebyrådet ønsker, at eksterne tilbud som Normstormerne, Sex og Samfund og Sexekspressen (IMCC) inddrages i undervisningen. At unge frivillige og eksperter skal indgå i undervisningen vil hjælpe lærerne på skolerne og sikre at unge i Aarhus kommune undervises i flere perspektiver af det seksuelle liv – også dem, der er svære at snakke med ens lærere om.
   
  Motivation til forslag 3:
  Seksualundervisning er altid under forandring. Bare i de seneste år, er der kommet mere fokus på samtykke og kønsidentiteter. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at man ikke kan nøjes med at ændre i seksualundervisningen med mange års mellemrum. Særligt fordi seksualundervisningen er et samspil mellem, hvad der undervises i på lærerseminarierne, hvilke mål der opstilles af undervisningsministeriet, samt de kommunale mål på området.
  Børne- og ungebyrådet foreslår derfor, at man opretter en følgegruppe, der årligt diskuterer seksualundervisningen i Aarhus, og ser på hvordan vi kan flytte den, og gøre den bedst mulig for alle. Udformningen af denne følgegruppe er Børne- og ungebyrådet åben for en diskussion om, men et udgangspunkt kan være medlemmer af Børn og Unge-udvalget, embedsmænd, frivillige foreningsrepræsentanter og andre aktører på området.

  Sagens forløb
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-10-2019 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  15-10-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen på grund af længere sagsbehandlingstid i Borgmesterens Afdeling ikke når byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen er blevet tilrettet på baggrund af budgetforliget for Budget 2020-2023. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  21-10-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. oktober 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. oktober 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat.

  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 30. oktober 2019.
  06-11-2019 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man som anført i budgetaftalen for 2020 opfordrer til, at en del af sundhedsfremme-midlerne anvendes til at sætte fokus på digital dannelse og seksuel sundhed (i relation til "at 2" i Børne- og ungebyrådets forslag).
   
  Theresa Blegvad og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. november 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 6. november 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. oktober 2019.

  Bilag

  Forslag fra DF om røgfri udearealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og for tidlig død. Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind overfor de unges rygevaner. Aarhus Kommune har allerede tilsluttet sig partnerskabet "Røgfri Fremtid", der sammen arbejder for at beskytte nuværende og kommende generationer mod følgerne af brugen af tobak. Vi arbejder aktivt for at aarhusianerne kan have en hverdag uden rygning, så de kan leve et sundt liv uden risiko for at blive syge af tobaksrøg.
   
  Mange vil gerne færdes i byen uden at blive udsat for tobaksrøg, og det er vigtigt, at vi i Aarhus Kommune fortsætter med at tage ansvar for at skabe de rette rammer, hvor vi står sammen om at reducere antallet af rygere og forebygge rygestart hos de unge.
   
  Vi har allerede taget flere skridt på vejen, men der er fortsat mange muligheder for at gøre mere for at skabe et røgfrit Aarhus – f.eks. røgfri udearealer. Flere kommuner har allerede indført røgfrie legepladser, idrætsanlæg m.m. KL har med pjecen "Røgfri udearealer hvor børn og unge færdes" lavet et inspirationskatalog med eksempler på, hvor og hvordan man kan gøre det, samt hvilke overvejelser, der bør indgå i planlægningen.
   
  Derfor foreslås, at: ?
  • Hver magistratsafdeling, kommer med konkrete forslag til, hvor man i Aarhus Kommune kan lave røgfri udearealer.

  Sagens forløb
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  21-06-2019 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  26-06-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  01-07-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 1. juli 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 21. juni 2019.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaard, Rådmand Bünyamin Simsek og Rådmand Rabih Azad-Ahmad deltog ikke i sagens behandling.

  14-08-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 14. august 2019.
  21-08-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-08-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundheds- og Omsorgsudvalget med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. august 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 21. august 2019.

  Bilag