Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 08-05-2019

  Godkendelse af dagsorden


  Beslutning Godkendt.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Besøg fra Udsatterådet


  Beslutning
  Oplæg fra Udsatterådet ved formand Knud Aarup og næstformand Michael Albert med udgangspunkt i PowerPoint-præsentation, herunder om profilen for Rådet for 2018-2021, målgrupper samt værdier.
  Dernæst spørgsmål samt bemærkninger fra udvalgets medlemmer, herunder til det fremtidige samarbejde mellem Rådet og Udvalget.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Oplæg fra Udsatterådet ved formand Knud Aarup og næstformand Michael Albert med udgangspunkt i PowerPoint-præsentation, herunder om profilen for Rådet for 2018-2021, målgrupper samt værdier.
  Dernæst spørgsmål samt bemærkninger fra udvalgets medlemmer, herunder til det fremtidige samarbejde mellem Rådet og Udvalget.

  Bilag

  Ny sundhedspolitik 2020-2024


  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet på baggrund af PowerPoint-præsentation. Udvalget blev opfordret til at byde ind med, hvad (bl.a.) de særlige fokuspunkter bør være i den kommende sundhedspolitik.
  Herefter bemærkninger fra udvalgets medlemmer.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet på baggrund af PowerPoint-præsentation. Udvalget blev opfordret til at byde ind med, hvad (bl.a.) de særlige fokuspunkter bør være i den kommende sundhedspolitik.
  Herefter bemærkninger fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Evaluering af studietur


  Beslutning Bordrunde blandt udvalgsturens deltagere vedrørende evalueringen.   

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Bordrunde blandt udvalgsturens deltagere vedrørende evalueringen.   

  Bilag

  Orienteringspunkter


  Beslutning
  Udvalget behandlede en række orienteringspunkter, hvor forvaltningen orienterede indledningsvist for hver af disse:
  - Ny organisering i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  - Konkret (fortrolig) sag.
  - Baggrund og status på initiativer i forhold til området omkring Klostertorvet.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget behandlede en række orienteringspunkter, hvor forvaltningen orienterede indledningsvist for hver af disse:
  - Ny organisering i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  - Konkret (fortrolig) sag.
  - Baggrund og status på initiativer i forhold til området omkring Klostertorvet.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet


  Beslutning Intet at bemærke.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Kort bemærkning fra udvalgsformanden vedrørende det planlagte udvalgsmøde den 7. august 2019, som er beliggende i skoleferien. Fx er mødet samme dato i Teknisk Udvalg udsat.

  Sagens forløb 08-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Kort bemærkning fra udvalgsformanden vedrørende det planlagte udvalgsmøde den 7. august 2019, som er beliggende i skoleferien. Fx er mødet samme dato i Teknisk Udvalg udsat.

  Bilag