Vælg

Referat Aarhus Byråd 15-05-2019

  Anmodning fra Keld Hvalsø om orlov


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
  Anmodning fra byrådsmedlem Keld Hvalsø (EL) om orlov i perioden 15. maj 2019 til og med 30. juni 2019.

  Resumé
  Byrådsmedlem Keld Hvalsø har anmodet om orlov fra sine kommunale hverv i perioden 15. maj 2019 til og med 30. juni 2019 begge dage inklusiv.
   
  Det indstilles, at første stedfortræder Peter Hegner Bonfils indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Keld Hvalsø bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden 15. maj 2019 til 30. juni 2019 begge dage inklusiv.
   
  At 2) byrådet godkender, at Peter Hegner Bonfils indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  At 3) byrådet godkender de midlertidige ændringer i de udvalg mv. som beskrevet i indstillingens afsnit 3.

  Sagens forløb 06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Udviklingsplan for Bispehaven


  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 3.
  Aftale mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune om centrale elementer i en udviklingsplan for Bispehaven og nærområder.


  Resumé
  Ny national lovgivning forpligter Aarhus Kommune og Østjysk Bolig til at udarbejde en udviklingsplan for Bispehaven, som skal nedbringe andelen af almene familieboliger i området til max 40 pct.
  Aftalen mellem Aarhus kommune og Østjysk Bolig imødekommer dette krav og indeholder en lang række tiltag, som skal bidrage til, at Bispehaven i 2030 er en integreret del af et nyt lokalområde i bydelen Hasle. Herunder bl.a. følgende tiltag:
  Nye boliger og erhverv. Særligt rækkehuse, som kan fastholde og tiltrække børnefamilier til området.
  Nye veje, byrum og pladser.
  En ny rekreativ grøn kile fra Åbyhøj i syd til Hasle Bakker og True Skov i nord.
  Ambition om at renovere blokke – både inde og ude.
  Nye faciliteter til idræt, bevægelse og kultur. En styrket indsats på social-, og beskæftigelsesområdet.
  For at leve op til lovkravet og skabe mulighed for at gennemføre den ønskede omdannelse nedrives 3 høje blokke og 3 lave blokke svarende til i alt 318 almene familieboliger i. Aftalens indhold udgør grundlaget for den plan, som skal indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1. juni og for den samlede udviklingsplan for bydelen, som forventes godkendt hos Østjysk Bolig og i Byrådet sidst i 2019.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender aftalen mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig om Bispehaven (Bilag 1) og den udfyldte skabelon med udviklingsplanen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Bilag 2). 
  At 2) Byrådet godkender, at de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer.

  Sagens forløb 06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 30. april 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold. Keld Hvalsø ønsker undersøgt, om klimaaftryk ved nedrivning kan belyses.
  Mere præcist kortmateriale kan endnu ikke udarbejdes.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 3.

  22-05-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold mht. "Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj" og kunne tiltræde indstillingen "Udviklingsplan for Bispehaven" i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Camilla Fabricius og Mette Skautrup var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner."
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Bilag

  Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj


  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Resumé Ny national lovgivning forpligter Aarhus Kommune og de respektive boligforeninger til at udarbejde en udviklingsplan for "hårde ghettoområder", der skal nedbringe andelen af almene familieboliger til maksimalt 40 pct. Derfor har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening udarbejdet en Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj. Aftalen indebærer renovering af 1.166 almene familieboliger, nedrivning af i alt 600 almene familieboliger og opførelse af 903 nye private boliger og 17.310 m2 erhverv. Aftalen bygger videre på den hidtidige udvikling af boligområdet og bidrager til at sikre visionen om en vel-fungerende bydel i social balance, som hænger sammen med resten af Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Byrådet godkender Aftalen om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj (bilag 1) og udfyldt skabelon med udviklingsplan til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (bilag 2) under forudsætning af Brabrand Boligforenings godkendelse af samme
   
  At 2) Byrådet godkender, at de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer.
   
  At 3) Byrådet godkender, at Aarhus Kommune i den videre udvikling af Gellerup og Toveshøj tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes forarbejde til den næste generation af udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj (bilag 3)

  Sagens forløb 13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. maj 2019.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold med følgende bemærkninger:
  "Den fremlagte plan favoriserer Boligforening, grundejer og kommende bygherrer, hvor nedrivning af blokke i “klumper” er økonomisk fordelagtigt i forhold til økonomi/regneark. V, DF og C mener at området, beboerne og børn og unge, vil have en bedre fremtid af en punktvis nedrivning ud fra et socialt bæredygtighedsperspektiv. I aftalen med Østjysk bolig er det dette princip der er bærende, i aftalen med Brabrand Boligforening er der entydigt fokus på at tilgodese Boligforeningen og alene økonomien. Det er netop denne sociale bæredygtighed der er fundamentet for den nationale lov/politik som forpligtiger kommunerne til at handle og skabe synlige resultater.
  Et af de strategiske planlægnings principper er at opdele store bolig områder i mindre, gennem nedrivning. I aftalen med Brabrand Boligforening fastholdes Toveshøj og Gellerup parken som ét boligområde".
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  De partier, der ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at deltage i sagens behandling.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  22-05-2019 Økonomiudvalget
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Theresa Blegvad tog forbehold mht. "Aftale om udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj" og kunne tiltræde indstillingen "Udviklingsplan for Bispehaven" i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Camilla Fabricius og Mette Skautrup var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 22. maj 2019.
   
  Ændringsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe blev forkastet med 2 stemmer for (EL) og 27 stemmer imod.
   
  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold med følgende bemærkning:
  "Den fremlagte plan favoriserer Boligforening, grundejer og kommende bygherrer, hvor nedrivning af blokke i “klumper” er økonomisk fordelagtigt i forhold til økonomi/regneark. V, DF og C mener at området, beboerne og børn og unge, vil have en bedre fremtid af en punktvis nedrivning ud fra et socialt bæredygtighedsperspektiv. I aftalen med Østjysk bolig er det dette princip der er bærende, i aftalen med Brabrand Boligforening er der entydigt fokus på at tilgodese Boligforeningen og alene økonomien. Det er netop denne sociale bæredygtighed der er fundamentet for den nationale lov/politik som forpligtiger kommunerne til at handle og skabe synlige resultater.
  Et af de strategiske planlægnings principper er at opdele store bolig områder i mindre, gennem nedrivning. I aftalen med Brabrand Boligforening fastholdes Toveshøj og Gellerup parken som ét boligområde".
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold med de bemærkninger, "at Aarhus Kommune og boligforeningerne sætter mål for at begrænse CO2 udledning i omdannelsesprocessen og for niveau af cirkulær økonomi. Indtil det er opfyldt, tager vi et forbehold for denne del i begge udviklingsplaner.
  Vi tager et forbehold i aftalen om Gellerup/Toveshøj for den manglende inddragelse og kommunikation. Alternativet mener, at det er af den største betydning, at kommune og boligforeninger kommunikerer aktivt om alle dele af omdannelsesprocessen og inddrager både eksisterende og nye beboere i udviklingen af området. Alternativet mener, at der skal udvikles en konkret plan for netop dette".
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillings At 3 vedrørende bilag 3 "En god by for børn er en god by for alle".
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Bilag

  Ny organisering: Borgernes MSB - Et samlet MSB


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Med indstillingen fremsættes forslag til en ny organisering af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Formålet er at styrke sammenhæng i indsatserne for borgerne, særligt for de borgere, der har en tilknytning til både social- og beskæftigelsesområdet.

  Resumé
  Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse igangsatte et organisations- og udviklingsprojekt i MSB i august 2018. Projektet havde til formål at afdække, hvordan MSB kan forenkle forløbene for borgere med komplekse problemstillinger, styrke borgerkontakten og understøtte et proaktivt samspil med virksomheder og civilsamfund.
   
  Projektet har identificeret tre udviklingsområder, som MSB ønsker at styrke: 1) En sammenhængende organisering, 2) Vilkårene for afdelingslederne og medarbejderne og 3) samarbejdskultur og kompetenceudvikling på tværs af MSB
   
  Organisations- og udviklingsprojektet peger blandt andet på et potentiale for at forenkle organisationen til gavn for borgeren (indsatsområde 1). Stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng skal derudover medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.
   
  Som konsekvens foreslås det, at MSB overgår fra en organisering med to selvstændige forvaltninger til enhedsforvaltning. Dertil foreslås en række justeringer i organiseringen af driftsområderne og stabsunderstøttelsen.
   
  Den organisatoriske struktur følges op af to udviklingsspor med fokus på at styrke hhv. vilkår for særligt afdelingsledere og medarbejdere i driften (indsatsområde 2) samt understøtte og videreudvikle den fælles samarbejdskultur og de rette kompetencer (indsatsområde 3).

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) byrådet godkender den foreslåede organisering af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder de foreslåede justeringer ift. høringsmaterialet, jf. afsnit 3 og bilag 4.
   
  At 2) Sociale Forhold og Beskæftigelses økonomiske sektoropdeling ændres, så den afspejler en enhedsforvaltning, jf. afsnit 7 og bilag 3. For at forenkle sektorstrukturen yderligere flyttes sektor 1.45 Danskundervisning til det ikke-decentraliserede område.

  Sagens forløb 09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af1. maj 2019.
  Der blev rejst en række temaer til sagens videre behandling.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peter Hegner Bonfils, Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. På foranledning af Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper ønsker udvalget løbende orienteringer om sager tilknyttet organisationsændringen. Forvaltningen udarbejder herudover en statusrapport som forelægges udvalget senest andet halvår 2020.
   
  Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forbehold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019 med ændringsforslaget fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper.
   
  Venstres byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med de tilføjelser, at Social- og Beskæftigelsesudvalget løbende orienteres om sager tilknyttet organisationsændringen. Samt at forvaltningen udarbejder en statusrapport som forelægges udvalget senest andet halvår 2020.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Undersøgelse af kontant tilskud og BPA


  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.
  Ankestyrelsens praksisundersøgelse februar 2019

  Resumé
  Ankestyrelsen har i efteråret 2018 gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis om tildeling af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA). Undersøgelsen er udarbejdet efter anmodning fra Børne- og Socialministeriet og forelægges hermed Byrådet til efterretning.
   
  Praksisundersøgelsen er udarbejdet med læring for øje og indeholder ingen kommunespecifikke konklusioner, men fokuserer bredt på kommunernes praksis. På baggrund af undersøgelsen fremsættes anbefalinger til kommunernes håndtering af området.
   
  Undersøgelsen viser overordnet set, at kommunerne på landsplan generelt er bedre til at træffe formelt korrekte afgørelser i sager om BPA end i sager om kontant tilskud.
   
  Aarhus Kommune har til brug for undersøgelsen indsendt tre sager om BPA. På baggrund af sagsgennemgangen har Ankestyrelsen vurderet, at samtlige indsendte afgørelser fra Aarhus Kommune ville blive stadfæstet i Ankestyrelsen.

  Indstilling
  Det indstilles,
   
  at) Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om "Undersøgelse af kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance" til efterretning.

  Sagens forløb 09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 22.

  Bilag

  Danmarkskort på det sociale område 2018


  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  Resumé I maj 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne årligt skal behandle Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2018 behandlet i alt 512 klager over afgørelser fra Aarhus Kommune. I 66 procent af disse sager er Aarhus Kommunes afgørelse blevet stadfæstet, hvilket er højere end såvel landsgennemsnittet som de øvrige 6-byer. Sammenlignet med tallene for 2017 er der sket et fald i stadfæstelsesprocenten. En udvikling, der også ses på landsplan og blandt 6-byerne.
  Indstilling
  Det indstilles,
   
  At 1) Byrådet tager orienteringen om Danmarkskort på det sociale område for 2018 til efterretning.

  Sagens forløb 09-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 1. maj 2019.
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  22-05-2019 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Gert Bjerregaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Knud N. Mathiesen tog forbehold.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg  med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 22. maj 2019.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe stillede følgende ændringsforslag:
  "Byrådet forpligter sig på, at næste gang vi har denne sag på dagsorden, det vil sige når vi behandler Ankestyrelsens afgørelse for 2019, så har vi en omgørelsesprocent på maks. 8.
  At rådmanden sikre, at de af Ankestyrelsens konkrete anbefalinger implementeres ude i hans afdelinger. Samtidigt at rådmanden sikre en opkvalificering af medarbejderne fagligt, således at når vi når vores målsætning om, at maks. 8 procent omgøres, så er det fordi der leveres et stykke fagligt arbejde af høj karakter."
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe henholdt sig til deres ændringsforslag, der ikke blev tiltrådt. 
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 4 og 22.

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om Latinerkvarteret


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Forslag om fredeliggørelse og fremtidigt beboer/medborgerhus i Latinerkvarteret

  Aarhus midtby fortættes i disse år. Fortætningen sker dels i nye byomdannelsesområder, dels i de gamle, eksisterende kvarterer – herunder Latinerkvarteret. Samtidig er der en tendens til, at familier modsat tidligere bliver boende i midtbyen. Derfor er der behov for at gentænke byudviklingen i midtbyen, så udviklingen lever op til de behov, mennesker har for udfoldelse og for fællesskaber.
  Der er behov for i de eksisterende rammer at skabe mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse for både børn og voksne – og behov for at bibeholde eller etablere grønne områder, der kan fungere som åndehuller og samlingssteder.

  Enhedslisten foreslår derfor at
  • Der etableres et beboer/medborgerhus i Tandlægeklinikken i Graven – med mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse og med legeplads for områdets og byens børn og unge.
  • Latinerkvarteret (Graven, Volden, Badstuegade, Pustervig og Rosensgade) fredeliggøres, så biltrafik henvises til andre områder (undtagen varetransport og handicapkørsel), og der gives bedre plads og mere tryghed og sikkerhed til gående og cyklister.
  • Latinerkvarteret indrettes med grønne områder, så der er plads til fællesskaber, aktiviteter og menneskers liv.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra EL om Latinerkvarteret
  Opfølgning på forslag fra Enhedslisten de rød-grønne om initiativer i Latinerkvarteret.


  Resumé
  Enhedslisten de rød-grønne har den 5. oktober 2017 fremsendt forslag om trafikal fredeliggørelse af Latinerkvarteret samt etablering af beboer-/medborgerhus og flere grønne områder.
  I indstillingen redegøres for hvilke muligheder, der er for trafikal fredeliggørelse og for etablering af et beboer-/medborger­hus i Tandlægeklinikken i Graven 21.
  Tandlægeklinikken i Graven 21 er ejet af Aarhus Kommune (Børn og Unge) der har behov for at etablere en dagtilbudsafdeling på ejendommen. Områdets bebyggelsesprocent og kravet om et minimums udeareal på 10 kvm. pr. barn begrænser mulighederne for yderligere bebyggelse på ejendommen. Børn og Unges institutioner er til rådighed for foreningsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven udenfor institutionens almindelige åbningstid. Anvendelsen af en dagtilbudsafdeling kan dog være udfordret af indretningen til små mennesker.
  Det er Teknik og Miljøs og Børn og Unges vurdering, at det fysisk er muligt at placere et dagtilbud i form af en 4 gruppers dagtilbudsafdeling på ejendommen.
  Teknik og Miljø har i sommeren 2018 gennemført et forsøg med sommergågade i Graven. På baggrund af en evaluering af forsøget er det besluttet, at der arbejdes videre med sommergågader som et flexgade-koncept i Midtbyen.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der ikke arbejdes videre med et beboer-/medborger­hus i Graven 21.
  At 2) der arbejdes videre med arealerne omkring et muligt kommende dagtilbud i Graven 21.
  At 3) der arbejdes videre med udvalgte, konkrete initiativer for at gøre Latinerkvarteret grønnere og mere fredeligt.

  Sagens forløb 01-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 1. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  24-04-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2019.
  Keld Hvalsø henholder sig til Enhedslistens oprindelige forslag.
  Der udarbejdes til byrådsbehandlingen et notat fra Børn og Unge om lokaledeling.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  19-06-2019 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Børne- og ungebyrådet: Udvidet gratis psykologhjælp


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  1. Resume
  Siden marts 2016 har det i Aarhus kommune været muligt for unge bosat i Aarhus kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker. Et tilbud, der på landsplan, gang på gang bliver fremhævet og brugt som foregangseksempel i andre kommuner.

  På trods af at det er landets mest udbyggede tilbud, så er vi forsat ikke i mål. Flere og flere unge har ondt i livet og det ses bl.a. på det stigende antal af unge, der får konstateret en diagnose. Alene i Aarhus benyttede knap 1000 unge mennesker sig af tilbuddet om gratis psykologtimer det første år. Det tyder på, at der er behov for at vi opprioriterer, udvider og informerer om de behandlingsmuligheder, som Aarhus kan tilbyde i forhold til gratis psykologhjælp. Børne- og ungebyrådet mener, at en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme, kræver at vi udvider tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge, således at alle får lige adgang til behandling - upåagtet af om man har brækket armen eller knækket psyken.

  2. Beslutningspunkter
  Det foreslås: 
  1. At man fjerner den nedre aldersgrænse for hvornår man kan modtage gratis psykologhjælp, således at tilbuddet gælder unge mellem 0-27 årige
  2. At tilbuddet om psykologsamtaler gøres mere fleksibelt, således at man i tilfælde af tilbagefald eller ved behov kan få bevilliget yderligere gratis psykologtimer
  3. At man indfører en prøveordning med gruppeterapi
  4. At sikre ordentligt informationsniveau på ungdomsuddannelserne med formålet om at nedbryde tabuerne omkring psykiske problemer blandt målgruppen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra Børne- og ungebyrådet: Udvidet gratis psykologhjælp
  Indstilling om udvidet gratis Psykologhjælp.


  Resumé
  Siden marts 2016 har det i Aarhus Kommune været muligt for unge bosat i Aarhus Kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker.
  Flere og flere unge har ondt i livet og det ses bl.a. på det stigende antal unge, der får en diagnose. Alene i Aarhus benyttede knap 1000 unge mennesker sig af tilbuddet om gratis psykologtimer det første år.
  Børne- og ungebyrådet mener på denne baggrund, at en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme, kræver at vi udvider tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge således, at alle får lige adgang til behandling - upåagtet om der er tale om en somatisk eller psykisk problemstilling.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) de partier, der ønsker at gå videre med forslaget, kan løfte emnet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  10-04-2019 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 10. april 2019.
  Notat om venteliste i dag på gratis psykologhjælp udarbejdes.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith, Peter Sporleder og Eva Borchorst Mejnertz kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Heidi Bank var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV: Kommunalpolitik i samspil med FN's verdensmål


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. april 2019.
  Beslutningsforslag fra Radikale Venstre
   
  FN’s Mål for Bæredygtig Udvikling, i daglig tale verdensmålene, er skabt af og for de 193 medlemslande. Verdensmålene består af 17 overordnede mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at bringe verdensmålene ind i kommunalpolitikken i Aarhus Kommune, fordi vi mener, at det ikke kun er på statsligt og internationalt niveau, at vi skal forpligte os på en mere bæredygtig udvikling. Handling i det lokale er en katalysator for resultater i det store billede, og derfor bør vi i Aarhus Kommune indstille os på at tænke verdensmålene ind i de nye politikker, vi laver, herunder på områder som beskæftigelse, sundhed, sociale forhold, samt sport og fritid og selvfølgelig klima.
   
  Vi skal altid, når vi vedtager en ny politik, have verdensmålene for øje. Vi skal som byråd arbejde med verdensmålene og sætte spot på, at det er mere end klima, vi kan arbejde sammen om gennem FN’s verdensmål – det drejer sig om bæredygtighed i alle samfundets facetter: sundhed og trivsel, beskæftigelsesforhold, byplanlægning, uddannelse, produktion og meget mere. Vi skal være med til at støtte og hjælpe verdensmålene på vej, så det også forgrener sig til kommunens foreninger, private virksomheder – og almindelige borgere. Vi skal spørge os selv, hvordan det konkrete stykke politik bidrager til en bæredygtig udvikling i tråd med FN’s verdensmål, fordi vi bør forpligte os selv på at understøtte den nationale indsats – lige fra idéfasen til byrådsdebatten til implementeringen.
   
  Vi foreslår derfor,
  1) At byrådet, i forbindelse med udarbejdelse af nye politikker, drøfter hvordan politikkerne bidrager til realisering af verdensmålene, og herunder har fokus på samspillet med de forskellige verdensmål.
  2) At Aarhus Kommune i samspil med andre relevante aktører udbreder kendskabet til FN’s verdensmål. 
   
  Radikale Venstre
  Eva Borchost Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad (ordfører)
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om kommunalpolitik i samspil med FN's verdensmål


  Resumé
  Indstillingen indeholder en belysning af RVs forslag om kommunalpolitik i samspil med FN’s verdensmål. RV foreslår, at byrådet drøfter bidraget til realisering af verdensmålene, når der udarbejdes nye politikker. RV foreslår desuden, at Aarhus Kommune bidrager til at udbrede kendskabet til verdensmålene.
  Det indstilles, at RVs forslag tiltrædes.
  Indstillingen er udarbejdet på baggrund af en temadrøftelse om verdensmålene i Økonomiudvalget den 27. marts 2019.
  Der peges i indstillingen på aktuelle eksempler på arbejdet med verdensmålene, samt nye initiativer til at sætte øget fokus på verdensmålene.
  Det indstilles, at Direktørgruppen og Magistraten koordinerer arbejdet med verdensmålene i Aarhus Kommune.
  Indstillingen er for sent fremsendt i forhold til fristen, hvilket skyldes ønsket om en forudgående temadrøftelse i Økonomiudvalget.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslaget fra RV tiltrædes
  At 2) Aarhus Kommunes arbejde med at bidrage til opfyldelsen og udbredelsen af FN’s verdensmål koordineres i Direktørgruppen og Magistraten

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  24-04-2019 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  25-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet den 3. april 2019.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  29-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 24. april 2019.
   
  Rådmand Jette Skive kunne ikke tiltræde indstillingen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. april 2019.

  Bilag

  Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til Indkøbs- og Udbudspolitikken


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" vedrørende Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til at punkt 2 og 3 tiltrædes.

  Resumé I forbindelse med udarbejdelsen af Aarhus Kommunes nye Indkøbs- og Udbudspolitik, som blev vedtaget af byrådet d. 20. februar 2019, har Bæredygtighedsudvalget været inddraget. Denne inddragelse af resulteret i at udvalget er kommet med følgende 3 anbefalinger vedr. en fælles grøn investeringspulje, at potentielle leverandører afgiver en beskrivelse af hvordan virksomheden arbejder med FN’s verdensmål i forbindelse med tilbudsgivningen samt at genbrugsvarer kan e-handles på lige fod med andre varer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Bæredygtighedsudvalgets anbefaling 1 behandles som politisk forslag til budgetforhandlingerne
  At 2) Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger punkt 2 og 3 tiltrædes

  Sagens forløb 23-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. marts 2019.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde anbefaling 2 og 3 i at punkt 2.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" vedrørende Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til at punkt 2 og 3 tiltrædes.

  Bilag

  Aarhus Kommunes regnskab for 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 12, 13, 14, 15, 16 og 17.

  Resumé
  Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold til budgettet.
  Baggrunden herfor er mindreudgifter vedrørende drift på 455 mio. og mindreudgifter vedrørende finansielle tilskud på 126 mio. kr. I modsat retning trækker mindreindtægter vedrørende renter, generelle tilskud og skatter på 255 mio. kr.
  Mindreudgifterne til drift skyldes især, at et planlagt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder ikke er blevet realiseret fuldt ud, og at der har været betydelige mindreudgifter vedrørende overførslerne. Sidstnævnte hænger snævert sammen med mindreindtægterne vedrørende de generelle tilskud. 
  Da der samtidig pga. tidsforskydninger har været merudgifter og mindreindtægter på anlægsområdet på 1.178 mio. kr. er der samlet set tale om en forøgelse af underskuddet med 852 mio. kr. til et samlet underskud på 682 mio. imod et budgetteret overskud på 169 mio. kr.
  Samlet set skønnes det, at regnskab 2018 udviser en mindre forværring i forhold til budget 2019 på skønsmæssigt 30 mio. kr. Forværringen vedrører bl. a. efterreguleringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Hertil kommer de merudgifter, der foreslås bevilget i indstillingen ”Diverse forhold med relation til regnskab 2018”.
  På anlægsområdet overføres betydelige anlægsmidler til forbrug primært i 2019 og efterfølgende år.
  For 2019 er der aftalt bindende anlægsrammer for kommunerne som helhed.
  Borgmesterens Afdeling vil følge anlægsområdet nøje i 2019 med henblik på at minimere risikoen for en overskridelse af anlægsrammen for 2019.
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet ”Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune” i Targit.

  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2018 indstilles:
  At 1)  At Byrådet godkender årsberetningen for 2018 jf. bilag 1.
  At 2)  At Byrådet godkender, at regnskab 2018 oversendes til revision.
  At 3)   De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.
  At 4)   De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.
  At 5)   208 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2018 med et samlet nettoforbrug på 858 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 945 mio. kroner godkendes jf. afsnit 7.4.3 og bilag 4.
  At 6)   Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.
  At 7)   Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 21,8 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på mindre end 0,5 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.5 og regnskab 2018 (bilag 2).

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 9, 10, 11, 12, 13 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 12, 13, 14, 15, 16 og 17.

  Bilag

  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres ændringsforlag i forhold til indstillingens At 7.
   
  Ændringsforslaget fra SF, EL og ALT kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper) og 19 stemmer imod (Socialdemokratiets, Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 13, 14, 15, 16 og 17.

  Resumé I tilknytning til regnskabet for 2018 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.9 og i bilag 1 til bilag 18.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2018 indstilles:
  At 1)       Rapporten om kørselsordningens økonomi i 2018, kompensationen til Børn og Ungen for 2018 på 7,3 mio.kr. samt den tilbudte kompensation i 2019 på 15,7 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.0.1 og bilag 1.
  At 2)       Økonomi i lokalerokade godkendes jf. afsnit 7.0.2.
  At 3)       De bevillingsmæssige tilpasninger i forhold til renovering og fremadrettet drift vedrørende flygtningeboliger godkendes jf. afsnit 7.1.1 og bilag 2.
  At 4)       At orienteringen om mikrolån tages til efterretning jf. afsnit 7.1.2.
  At 5)       Kommissoriet for analysen af psykiatriområdet godkendes jf. afsnit 7.1.3.
  At 6)       Initiativer og bevillingsændringerne vedrørende etablering af storbylandsby Halmstadgade 11 godkendes jf. afsnit 7.1.4 og bilag 3.
  At 7)       Gældssaneringen for sektor 2.41 Plan og Miljø godkendes jf. afsnit 7.2.1 og bilag 4.
  At 8)       Sammenlægning af et antal skattefinansierede, decentraliserede sektorer godkendes med henblik på indarbejdelse i budgettet for 2020-2023 jf. afsnit 7.2.2 og bilag 5.
  At 9)       Der gives en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til sektor 2.53 Ejendomme vedr. Ombygning af Bautavej, og at en tilsvarende korrektion af opsparingen på -8 mio. kr. på sektor 2.61 Brandvæsen godkendes. jf. afsnit 7.2.3 og bilag 6.
  At 10)     Natur og Vejservice kompenseres for manglende indtægter i 2019 som følge af prisfastsættelsen for arbejder udført i midtbyen jf. afsnit 7.2.4.
  At 11)     Reduktion af anlægsbevilling vedr. kloakering af kolonihaver på 9,25 mio. kr. samt reduktion af indtægtskrav på ca. 0,06 mio. kr. årligt i 30 år godkendes jf. afsnit 7.2.5 og bilag 7.
  At 12)     De ændringer i de afsatte midler til bygningsvedligeholdelse, som blev foreslået under udvalgsbehandlingen af forventet regnskab for 2018 godkendes jf. afsnit 7.2.6.
  At 13)     Det anbefales at de afsatte midler til investeringer i sundhedsforebyggelse vedrørende diabetes og lænderyg udmøntes fra reserven til de beskrevne indsatser  jf. afsnit 7.3.1 og bilag 8 og 9.
  At 14)     Det anbefales, at Aarhus kommunes finansiering til ”Bevæg dig for livet”-visionskommune bevilliges fra tiloversblevne midler under ’Fælles om nye løsninger’ jf. afsnit 7.3.2 og bilag 10.
  At 15)     Sundhed og Omsorg tilføres 5,3 mio. kr., som finansieres af besparelserne på området i 2018 og at der tages stilling til den fremtidige finansiering i forbindelse med drøftelserne af budget 2020 til 2023 jf. afsnit 7.3.3.
  At 16)     Bevillingsændringerne vedrørende havnebadet godkendes jf. afsnit 7.4.1.
  At 17)     Nettoværdien af to eksterne tilskud til sportsprojekter tilføres områdets udgiftsramme i 2019 jf. afsnit 7.4.2.
  At 18)     Der afsættes 0,9 mio. på reserven til merudgifter i 2019 i forbindelse med oprettelsen af obligatoriske læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder jf. afsnit 7.5.1 og bilag 11.
  At 19)     Byrådet giver Borgmesterens Afdeling mandat til at sælge aktierne i Danplanex A/S samt gennemføre de i afsnit 7.6.1 og bilag 12 beskrevne initiativer.
  At 20)     Aarhus Kommunes politik for rykning og eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån præciseres som beskrevet i afsnit 7.6.2 og bilag 13.
  At 21)     At flygtningereserven nulstilles og de resterende midler lægges i kassen jf. afsnit 7.6.3.
  At 22)     Aftalen om administration og servicering af tekniske installationer i Børn og Unges ejendomme og lejemål godkendes jf. afsnit 7.7.1.
  At 23)     Bevillingsændringen vedr. Tangkrogen godkendes jf. afsnit 7.7.2.
  At 24)     Korrektioner vedr. organisationsændringen i Teknik og Miljø i 2018 godkendes jf. afsnit 7.7.3 og bilag 14.
  At 25)     De 0,5 mio. kr., der er disponeret til ”Overdækning af Banegraven”, overføres til sektor 2.12 Byudvikling og, at en tilsvarende korrektion af opsparingen på -0,5 mio. kr. på sektor 2.01 Administration godkendes jf. afsnit 7.7.4.
  At 26)     Flytning af sektor 9.37 Personalegoder til sektor 9.31 Administration m.v., Borgmesterens Afdeling godkendes jf. afsnit 7.7.5.
  At 27)     Afrapporteringerne vedrørende administrationsgrundlaget for salg af grunde, afrapportering af servicemål, kapitalforvaltningsaftaler og byggemodning i Malling tages til efterretning jf. afsnit 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3 og 7.8.4 og bilag 15, bilag 16 og bilag 17.

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Der udarbejdes notat om sammenhæng mellem At-punkt 2 og 12 og genopretningsudgifter på Søren Frichs Vej.
  Rådmand Thomas Medom tager forbehold for At-punkt 2 og 7.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tager forbehold for At-punkt 7.
  Rådmand Jette Skive tager forbehold med henvisning til bl.a. At-punkt 15.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 10, 11, 12, 13 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regn-skabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres ændringsforlag i forhold til indstillingens At 7.
   
  Ændringsforslaget fra SF, EL og ALT kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper) og 19 stemmer imod (Socialdemokratiets, Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 13, 14, 15, 16 og 17.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Kørselsordningernes økonomi, Regnskabsåret 2018

  Bilag 2: Økonomien i renoveringen og den fremadrettede drift af flygtningeboliger

  Bilag 3: Anlægsbevilling - Fælleshus i Storbylandsby på Halmstadgade 11 i Aarhus N

  Bilag 4: Gældssaneringen for sektor 2.41 Plan og Miljø

  Bilag 5: Ny organisering af MTM - samling af sektorer

  Bilag 6: Samling af budget til ombygning af Bautavej og godkendelse af projekteringsbevilling

  Bilag 7: Kloakering af kolonihaveforeninger

  Bilag 8: Investeringer diabetes

  Bilag 9: Businesscase lænderyg

  Bilag 10: ”Bevæg dig for livet” - visionskommune

  Bilag 11: Oprettelse af obligatoriske læringstilbud i 2019

  Bilag 12: Salg af Aarhus Kommunes aktier i Danplanex

  Bilag 13: Håndteringen af rente- og afdragsfrie lån

  Bilag 14: Korrektioner vedr. organisationsændringen 2018

  Bilag 15: Afrapportering af servicemål

  Bilag 16: Byggemodning i Malling - Fjernvarme

  Bilag 17: Kapitalforvaltningsaftaler

  Bilag 18: Oversigt over tillægsbevillinger

  Ændringsforslag SF

  Notat, BA, 24.04.2019

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat , BA, 03.05.2019

  Notat, BA, 08.05.2019: Budgettilførsel til byggesagsområdet

  Bilag til notat fra BA, 08.05.2019

  Ændringsforslag fra ALT, EL og SF

  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019. 
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 14, 15, 16 og 17.

  Resumé
  Med regnskabsaflæggelsen for 2018 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2018 636 mio. kr. Der er tale om et samlet fald i afdelingernes opsparing på 56 mio. kr. fra 2017 til 2018. Med denne indstilling er der udarbejdet et fælles grundlag for en drøftelse af retningen for rådmændenes disponering af opsparing.
  Sociale Forhold og Beskæftigelse reducerer opsparingen med 4 mio. kr., så den udgør 115 mio. Afdelingen foreslår, at der indfries lån til driftsfinansierede anlæg på 41,4 mio. kr., hvilket finansieres af opsparingen.
  Teknik og Miljø øger samlet set gælden med 36 mio. kr. så den udgør 53 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der overføres 14,5 mio. kr. fra opsparing til anlæg i 2019.
  Sundhed og Omsorg forøger i alt opsparingen med 47 mio. kr., så den udgør 165 mio. kr.
  Kultur og Borgerservice øger opsparingen med 10 mio. kr., så den udgør 75 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der fra opsparingen overføres 22,2 mio. kr. til KB-anlæg i 2020.
  Børn og Unges opsparing reduceres med i alt 70 mio. kr., så den udgør 309 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings opsparing reduceres med 3 mio. kr., så den udgør 26 mio. kr.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sociale Forhold og Beskæftigelses indfrielse af lån til driftsfinansierede anlægsinvesteringer på i alt 41,4 mio. kr. godkendes og at den årlige rammereduktion på 4,2 mio. kr., der er indarbejdet i forbindelse med optagelsen af lånene, ophæves.
  At 2) Kultur og Borgerservices forslag om at overføre 22,2 mio. kr. fra opsparingen til KB-anlæg i 2020 til finansiering af nye anlæg og genopretning af gamle anlæg godkendes.
  At 3) Teknik og Miljøs forslag om at overføre 14,5 mio. kr. fra Ejendommes opsparing til anlæg i 2019 til finansiering af genopretning af bygninger godkendes.
  At 4) Opsparingen primo 2019 på sektor 1.06 Merudgiftsydelse på 17 mio. kr. udover udsvingsgrænserne reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Sociale Forhold og Beskæftigelses område.
  At 5) Opsparingen primo 2019 på sektor 2.51 Ejendomme på 23 mio. kr. udover udsvingsgrænserne reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Teknik og Miljøs område. Hvis At-punkt 3 ikke tiltrædes tilføres budgetreserven yderligere 14,5 mio. kr.
  At 6) Byrådet godkender overskridelsen af udsvingsgrænserne for sektor 1.71 Administration, Sociale Forhold og Beskæftigelse og 2.01 Administration, Teknik og Miljø.
  At 7) Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.

  Sagens forløb 04-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr. I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 14,5 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling og indstillingen Diverse forhold med relation til regnskab 2018, nu et merforbrug på 1,074 mia. kr.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. april 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 9, 11, 12, 13 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019. 
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 14, 15, 16 og 17.

  Bilag

  Effektiviseringsopfølgning for 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 15, 16 og 17.
  Katalog over udvalgte effektiviseringsprojekter i 2018 til inspiration samt efterlevelse af Aarhus Kommunes økonomiske politik.

  Resumé
  Kataloget indeholder udvalgte projekter fra alle magistratsafdelinger samt projekter, der er blevet til i fællesskab. Det er ikke en fuldstændig oversigt over alt effektiviseringsarbejde i 2018.
  Målsætningen i den økonomiske politik er, at der i kommunen samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 120,4 mio. kr. ved fuld indfasning. Over de seneste fire regnskabsår er målet sammenlagt 486,3 mio. kr.
  På den lange bane forventes projekterne i dette års katalog at kunne indhøste gevinster for 58,2 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til, at der er arbejdet på ”Fælles om Nye Løsninger”.
  Over de seneste fire effektiviseringskataloger samt ”Fælles om Nye Løsninger”, er de varige gevinster oppe på 674,5 mio. kr., der dermed opfylder 1%-målet for fire år.
  Gevinsterne bliver på de enkelte decentraliserede områder, som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik. Det skal ses i sammenhæng med, at de decentrale budgetter løbende reduceres som følge af omprioriteringskrav / finansieringsbidrag, der også er en del af den økonomiske politik.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Effektiviseringskatalog 2018 til efterretning

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 9, 10, 12, 13 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 15, 16 og 17.

  Bilag

  Opfølgning på investeringsmodeller 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 16 og 17.

  Resumé
  Der har i 2018 været 11 investeringsmodeller i Aarhus Kommune. Afrapporteringen på modellerne viser, at langt hovedparten af modellerne giver et overskud i forhold til budgetforudsætningerne, og de har derfor bidraget til at forbedre det økonomiske råderum i kommunen. Samlet set vurderes investeringsmodellerne at have forøget råderummet med ca. 20,5 mio. kr. Der var i budgettet budgetteret med et overskud på 22 mio. kr.
  I forbindelse med afrapporteringen foreslås det - i lyset af de senere års resultater og som en praktisk konsekvens af byrådets mål om at nedbringe antallet af offentligt forsørgede med 3.000 borgere i løbet af 2019 og 2020 - at alle investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet, der er vedtaget mellem 2013 og 2018, permanentgøres.
  Med indstillingen er der også udarbejdet et konkret forslag til investeringsmodel omhandlende en ringeindsats for at nedbringe borgeres og virksomheders gæld til kommunen, jf. budgetforliget for 2019. Investeringsmodellen skal gælde fra 2020-2022 eller indtil SKAT’s inddrivelsessystem er i drift, hvis dette er sket inden 2022.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Opfølgningen på investeringsmodellerne 2018, jf. bilag 1, tages til efterretning
  At 2) Investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet permanentgøres med virkning fra 2019 som følge af de opnåede resultater over tid og sammenhængen til beskæftigelsesinitiativet om ’Fælles om nye løsninger’
  At 3) Investeringsmodellen omkring ringeindsatsen i Kultur og Borgerservice vedtages som beskrevet i bilag 2

  Sagens forløb 04-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Afledt af budgetforliget for 2019 foreslås der i indstillingen en investeringsmodel for den særlige ringeindsats i opkrævningen. Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at da langt størstedelen af effekten af den særlige ringeindsats tilfalder magistratsafdelingerne decentralt via betaling af flere regninger og dermed færre afskrivninger, er der ikke tale om en investeringsmodel i traditionel forstand, hvor det grundlæggende princip er, at en investering i en øget indsats giver et afkast i form af mindreudgifter/merindtægter på et ikke-decentraliseret område, der er lig med eller større end investeringen. Alligevel foreslås den midlertidige investeringsmodel og finansiering via kassen, da det vil være meget vanskeligt at opgøre hver enkelt magistratsafdelings andel af finansieringen. Investeringsmodellen vil bidrage med flere midler til velfærd på de decentraliserede områder. Ydermere vurderes den særlige ringeaktivitet også at begrænse risikoen for et kravs forældelse og have en adfærdsregulerende effekt på debitorerne.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 9, 10, 11, 13 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 16 og 17.

  Bilag

  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres ændringsforlag i forhold til indstillingens At 5.
   
  Ændringsforslaget fra SF, EL og ALT kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper) og 19 stemmer imod (Socialdemokratiets, Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 15 og 17.

  Resumé
  I 2018 blev der gennemført tre datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 4.420 fejl i data, hvilket giver en beregnet1 gevinst for 2018 på 83,8 mio. kr.
   
  Det samlede programs nettogevinst er 81,0 mio. kr. og med indstillingen udmøntes de til de allerede prioriterede områder, samt det foreslås hvorledes de resterende gevinster anvendes og programmet justeres.

  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) afrapporteringen for 2018 tages til efterretning, her-under at programmet – Datakvalitet og ledelsesinformation – fremover også vil have fokus på datakvalitetsprojekter, som kun har til formål at sikre korrekte data.
   
  At 2) Datakvalitetsprojektet ’Mellemkommunal refusion og betalingskommunefolketal’ (se bilag 1) indgår fra og med 2019 i programmet (såvel oprindelig bevilling som fremtidige udgifter og gevinster).
   
  At 3) Den Sociale Investeringsfond tilføres 40 mio. kr. som indskudskapital.
   
  At 4) det tages til efterretning, at finansieringen bag tilførslen 3 mio. kr. i budget 2019 er tilvejebragt i forbindelse med korrekt dataregistrering.
   
  At 5) byggesagsområdet tilføres 7 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 (foreslået udmøntet i forbindelse med regnskab 2018).

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 1. april 2019.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tager forbehold for At-punkt 5.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 9, 10, 11, 12 og 14.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres ændringsforlag i forhold til indstillingens At 5.
   
  Ændringsforslaget fra SF, EL og ALT kunne ikke tiltrædes med 8 stemmer for (Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper) og 19 stemmer imod (Socialdemokratiets, Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 15 og 17.

  Bilag

  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus


  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

  Resumé Med den fælles innovationsindsats har byrådet skabt rum til at afprøve og gå nye veje til velfærd og vækst. Innovation, samskabelse og frivillighed er med indsatsen blevet omdrejningspunkter for konkrete tværmagistratslige - og lokale initiativer. Der er skabt gode betingelser for, at nye ideer og koncepter kan vokse frem fra neden. Det er en mulighed for at handle sig til ny viden og høste erfaringer i arbejdet med komplekse udfordringer. Resultatet er en lang række konkrete bud på, hvordan kommunens opgaver i fremtiden kan løses både smartere og med større værdi for – og sammen med borgere og virksomheder. Der er udarbejdet en tilbagemelding fra innovationsindsatsen for 2018.
  Indstilling At 1)  Tilbagemelding 2018: Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus tages til efterretning som beskrevet i indstillingen.

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 22. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 8, 9, 10, 11, 12 og 13.

  08-05-2019 Økonomiudvalget
  Følgende sager blev behandlet sammen:
  Aarhus Kommunes regnskab for 2018
  Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018
  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparingen 2018
  Effektiviseringsopfølgning for 2018
  Opfølgning på investeringsmodeller 2018
  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018
  Nye veje til velfærd, Innovation i Aarhus
   
  Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Theresa Blegvad og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingerne, men i forhold til sagen ’Datakvalitet og ledelsesinformation i 2018 at punkt 5 henholder hun sig til ændringsforslaget fra SF og de ændringer fordelingen af de 42 mio. kr. har på indstillingen Diverse regnskabsmæssige forhold med relation til regnskab 2018 at punkt 7.
   
  Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 11, 12, 13, 14, 15 og 16.

  Bilag

  Aarhus Havns årsrapport 2018, budget 2019 samt overslag 2020 og 2021, valg af revisor og vederlag til bestyrelsen


  Beslutning Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget havnens indstilling af 30. april 2019.

  Resumé
  Årets overskud på 72 mio. kr. er 3 mio. kr. lavere end budgetteret pga. negativt afkast af værdipapirer.
   
  Resultatet for 2018 betegnes som tilfredsstillende. En vækst i omsætning på 3% er godt i et presset marked. Desuden viser EBIT på 73 mio. kr. en solid indtjening fra havnedriften.
   
  Godsomsætningen steg med 174.000 tons (2%) til 8.802.000 tons. Fremgangen skyldes containerom­sætningen, der steg til ny dansk rekord på 540.000 teus efter en stigning på 29.000 teus (6%) og 202.000 tons (7%) mere fast bulk.
   
  Balancen (aktiver og passiver) udgør 2.404 mio. kr., hvoraf egenkapitalen udgør 1.682 mio. kr. ultimo 2018, svarende til en soliditet på 70%.
   
  For 2019 viser budgettet et overskud på 73 mio. kr. For 2020 og 2021 viser overslaget et overskud på 322 mio. kr. (heraf 250 mio. fra salg af anlægsaktiver) og 88 mio. kr.
   
  Ved udgangen af 2021 vurderes overskud og likviditet at være på et acceptabelt niveau og med et øko­nomisk råderum, hvor Havnen er i stand til at modstå en vis uventet negativ afvigelse fra forudsætnin­gerne i budgettet.

  Indstilling
  Aarhus Havns bestyrelse har på mødet den 30. april 2019 godkendt følgende, der indstilles til byrådets godkendelse:
   
  • Årsrapport 2018
  • Budget 2019
  • At BDO vælges om revisor for 2019.
  • At byrådet godkender, at havnebestyrelsen oppebærer et vederlag som det højest tilladte til de menige medlemmer. Der ydes ikke vederlag til formanden.

  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Aarhus Havn med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget havnens indstilling af 30. april 2019.

  Bilag

  Helhedsplan for Tangkrogområdet


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Opsamling på supplerende forudgående høring og rammer for den kommende planlægning og miljøvurdering.

  Resumé
  Byrådet behandlede i august 2018 resultatet af den forudgående høring. I høringssvarene var der bekymring for påvirkningen af Aarhus bugten, og det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre alternativer, hvor selve Tangkrogen bibeholdes som i dag.
  Da hovedforslaget var ændret væsentligt, og alternativ 1 og 2 ikke var med i den forudgående høring, gennemførte Aarhus Kommune, i samarbejde med Kystdirektoratet, en supplerende forudgående høring. Debathæftet er vedlagt som bilag 1.
  Der indkom 204 høringssvar.
  Høringen viser, at der er markant modsatrettede holdninger til de fremlagte løsningsalternativer.
  Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag der giver anledning til at ændre på hovedforslaget og alternativ 2, og Teknik og Miljø anbefaler, at begge løsninger belyses i miljøvurderingen.
  Det kan derimod ikke anbefales at medtage alternativ 1 i den videre miljøvurdering. Begrundelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5.

  Indstilling
  At 1) planlægningen og miljøvurderingen baseres på et hovedforslag og et alternativ, som beskrevet i indstillingen
  At 2) høringssvarene behandles, som det fremgår af indstillingens afsnit 5 og bilag 3.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. april 2019.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  27-05-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Jan Ravn Christensen og Heidi Bank tog forbehold.
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 27. maj 2019.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Heidi Bank kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper anbefaler at alle 3 forslag VVM undersøges.
   
  Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kan ikke tiltræde indstillingen.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde hovedforslaget og ønsker ført til protokol, at det der kommer fra interessenter skal inddrages.
   
  Liberal Alliances byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen mod, at man i en VVM af alternativ 2 inddrager Beskyt Aarhus Bugtens stemmer.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Trige Skovvej 1


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele den fornødne landzonetilladelse til at opføre en ny bolig på Trige Skovvej 1.


  Resumé
  Ejeren af Trige Skovvej 1 har søgt om landzonetilladelse til at opføre en ny bolig. Boligens etageareal forventes at udgøre ca. 920 m2, og der forventes ikke opført yderligere bygninger på matriklen.
  Boligen skal til dels erstatte den i forvejen eksisterende ældre skovejendom, som har et bebygget areal på ca. 400 m2 for bolig og udhuse.
  Opførelsen af boligen kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, da ejendommen ligger i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til opførelse af nye byggerier som erstatning for gamle bygninger i landzone, når det samlede etageareal ikke overstiger 500 m2.
  Da størrelsen af ejendommen overstiger sædvanlig praksis, fremsendes sagen til behandling i Byrådet.

  Indstilling
  At) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele den fornødne landzonetilladelse.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  27-05-2019 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Almaz Mengesha og Heidi Bank kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold.
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. juni 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 27. maj 2019.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Permanent lukning af Staghøjvej/Høgevej øst for Haslevangsvej


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
  Staghøjvej/Høgevej foreslås lukket permanent øst for Haslevangsvej, og der foreslås etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højkolvej.

  Resumé
  Teknik og Miljø har gennem flere år modtaget henvendelser fra beboere i området ved Haslevangen om trafikforholdene. Henvendelserne har handlet om en for stor gennemkørende biltrafik i området og om hurtigt kørende biler. I bilag 1 er medtaget et oversigtskort.
  Målinger har vist, at gennemsnitshastigheden ligger på et normalt niveau for veje af den type, mens tællinger ved Staghøjvej/Høgevej – forbindelsen mellem Haslevangs-området og Fuglebakkevej - har vist en stigning i biltrafikken. Især på baggrund af denne stigning, besluttede Teknik og Miljø, bl.a. i samarbejde med Hasle Fællesråd, i juli 2017 at foretage en forsøgslukning af Staghøjvej øst for Haslevangsvej.
  Inden forsøgslukningen blev relevante husstande og foreninger orienteret om forsøget. En høring efter forsøget har vist, at et markant flertal af beboerne i området går ind for en permanent lukning.
  Teknik og Miljø anbefaler derfor, at lukningen gøres permanent - suppleret med hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højkolvej.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Staghøjvej/Høgevej lukkes permanent øst for Haslevangsvej, jf. bilag 6, og at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Højkolvej.
  At 2) projektets udgift på 500.000 kr. til projektering og etablering af trafikreguleringen finansieres via K.B. Sikkerhed og Miljø. 

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, Lisbjerg - Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
  Offentlig fremlæggelse af Forslag til Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017 - for den del af Udviklingsplan for Lisbjerg, der vedrører Etape 1.


  Resumé
  Lisbjerg blev i Kommuneplan 2001 udpeget som højt prioriteret byudviklingsområde. På den baggrund blev den formelle kommuneplanlægning igangsat, og der foreligger i dag gældende kommuneplanrammer for området i Lisbjerg vest for Randersvej.
  Byrådet besluttede dog, på baggrund af en række økonomiske og byplanmæssige analyser i januar 2015, at gentænke planlægningen for Lisbjerg og igangsætte udarbejdelsen af en samlet byudviklingsplan for Lisbjerg. Planen indeholder en overordnet dispositionsplan, der udpeger boligområder, bymidten og erhvervsområder samt de overordnede forbindelser og vejstrukturer. Med fokus i Kommune­plan 2017’s strategier for tæthed i byvæksten, planlægges på ny Lisbjerg som en mere tæt og urban by.
  Udviklingsplan for Lisbjerg blev endeligt vedtaget af Aarhus Byråd på mødet den 22. august 2018. I behandlingen af sagen indgik vedtagelse af etapeplanen for Etape 1.
  Kommuneplantillæg nr. 51 udarbejdes som ét samlet tillæg for området, der dækker Etape 1, idet disponeringen i etapeplanen ikke er i fuld overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2017 og for at give et samlet helhedsbillede af de ændringer, en realisering medfører, samt sikre en større fleksibilitet i planlægningen.
  Der har i perioden fra den 2. marts til den 23. marts 2018 været en forudgående offentlig høring om ændringer af kommuneplanens rammer for det område, der omfatter udviklingsplanens Etape 1. Der indkom fem høringssvar, der relaterede sig til den overordnede udviklingsplan. De er besvaret og indarbejdet i forbindelse med disse planers sagsbehandling og endelige byrådsvedtagelse.

  Indstilling At 1) forslag til tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2017, godkendes til offentlig fremlæggelse

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 10. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1102, Boliger vest for Elmehøjen, Lisbjerg – Forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1102, Boliger vest for Elmehøjen, Lisbjerg, og Kommuneplantillæg nr. 48.


  Resumé
  Nord og øst for lokalplanområdet ligger Lisbjerg, mod vest og sydvest de grønne kiler, og mod syd og sydøst ligger en nyligt opført almen rækkehusbebyggelse.
  Lokalplanområdet omfatter cirka 5,2 ha. Ved planens udarbejdelse var grunden kommunalt ejet og lå i byzone.
  Aarhus Kommune har udbudt arealet til salg med henblik på realiseringen af udviklingsplanen for Lisbjerg. Et skitseprojekt danner grundlag for lokalplanen, som muliggør etablering af cirka 215 boliger på 1-3 etager med mulighed for kælder.
  Lokalplanen fastlægger anvendelsen til boligformål med mulighed for tæt-lav og etagebebyggelse med fælles opholdsarealer og fælles fordelingsvej.
  Bebyggelsen følger terrænets fald, så der skabes udsigt fra mange boliger.
  Med udgangspunkt i Aarhus Kommunes mål om et tæt byområde med varierende bebyggelse og byrum rummer planen en helhedsorienteret vision om at skabe en bæredygtig bydel.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og ledsages derfor af forslag til kommuneplantillæg nr. 48.
  Lokalplanen fremlægges som en kategori B-plan med en offentlighedsfase på 4 uger, hvilket betyder, at såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser, vil planen blive endeligt vedtaget uden politisk behandling.

  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1102 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  At 2) forslag til kommuneplantillæg nr. 48 godkendes til offentlig fremlæggelse.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Forslag fra ALT om naturens stemme i Aarhus


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
   
  Alternativets byrådsgruppe henholdte sig til deres oprindelige forslag.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 25 og 26.
  Beslutningsforslag fra ALT
  Aarhus er kendt og elsket for sin smukke natur. Den glitrende fjord og de store skove lige uden for gadedøren fremhæves igen og igen, når nytilflyttere skal begrunde, hvorfor de har valgt at blive århusianere. Takket være vores veletablerede grønne områder og nye innovative tiltag, som blomstrende indfaldsveje, kan man finde sjældne sommerfugle selv midt i Aarhus og vores helt unikke kystvendte skove rummer mange unikke arter. Vi skal i fremtiden blive endnu bedre til at passe på den natur som er så dyrebar for os alle.

  Naturen skal have en tydelig stemme i Aarhus. Særligt i denne tid hvor biodiversiteten styrtdykker, og flere og flere arter uddør. Det mylder af liv, som findes overalt på kloden, er udfordret, den biologiske mangfoldighed falder drastisk. Blot som eksempel har vi mistet 10 arter af sommerfugle i Danmark allerede. Tabet af biodiversitet har store konsekvenser for vores natur, for vores samfund og for planeten som samlet hele. Vi er som mennesker også dybt afhængige af, at økosystemerne fungerer og er med til at rense vand, jord og luft og bestøver vilde planter og afgrøder.

  Vi skal blive langt bedre til at passe på den natur, vi har, for når først vi har mistet den, er den væk for altid. Vi skal for alvor begynde at tage hensyn til naturen på naturens præmisser fremfor at tænke på naturen som noget, vi har retten over. Vi skal i langt højere grad erkende, at vi deler vores kommune med en lang række andre arter, som Ikke er vores ejendom, som har værdi i sig selv, og som har stor betydning for, at naturens kredsløb fungerer. Der er derfor behov for, at vi at fører naturpolitik på naturens egne præmisser, for naturens egen skyld! Vi bør tage ansvar for, at der bliver mere plads til dyrene, til alle de planter og alt det liv, som vi deler kommunen med, men som vi i dag utilsigtet kommer til at isolere og fortrænge.

  Vi skal gøre meget, men et første skridt er i højere grad at sikre naturens rettigheder i Aarhus.

  Vi foreslår i den sammenhæng, at vi:

  1. Opretter et Naturens Byråd, der består af menneskelige repræsentanter for et udvalg af kommunens nøgle-arter, hvorved det adskiller sig fra Det Grønne Råd. Dette råd skal - på lige fod med børn- og ungeudvalget - have mulighed for at stille forslag i byrådssalen og skal dermed være med til udvikling af kommunens naturpolitikområder. På lige fod med børn- og unge, har naturen og dennes arter ikke en officiel stemme ind i byrådet. Derfor mener vi, at vi bør give naturen denne ret. Rådet skal desuden høres i store byudviklingsprojekter.
  2. Vi foreslår, at rådet i første omgang oprettes som en to-årig forsøgsperiode, hvorefter der evalueres og opsamles læring med henblik på at skabe et permanent råd.
  3. Herudover giver rådet mandat til at pege på de vigtigste områder, som vi som politikere bør sikre for at bevare og udvikle en natur, der får lov til at eksistere på egne præmisser langt ud i fremtiden. Når rådet gøres permanent, bør disse anbefalinger revideres hvert andet år af repræsentanterne.
  Repræsentanterne i rådet kan – ud fra erfaringerne fra Arternes Aarhus - med fordel bestå af en kombination af eksperter og almene borgere med særlig viden om nøglearter. Det demokratiske element i at lade almene borgere spille sammen med eksperter om at passe på vores arter er i vores optik meget stærkt.

  Arternes Aarhus er et initiativ lanceret af Rod i samarbejde med Naturhistorisk Museum med fokus på at give arterne i Aarhus en stemme i den daglige debat. Se mere på www.rodnet.org. Alternativet inviterer alle partier og Teknik og Miljø til at kvalificere forslaget yderligere. Forslaget er stillet af:

  Liv Gro Jensen
  Alternativet

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 20. juni 2018  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  17-10-2018 Teknik og Miljø
  1. Konklusion

  Alternativet har fremsat forslag om oprettelsen af et Naturens Byråd i Aarhus bestående af eksperter og borgere med særlig viden om nøglearter.  

  Aarhus Kommune er ambitiøs i sine mål for mere og bedre natur, skov og vandmiljø, og Teknik og Miljø arbejder på realiseringen heraf. Den nyeste forskning og borgernes viden og engagement kan uden tvivl bidrage yderligere til, at kommunen lykkes med at nå sine mål.  Aarhus Kommune samarbejder derfor også allerede med flere forskningsinstitutioner og borgergrupper.  

  Teknik og Miljø anbefaler at fokusere kræfterne på at udvide og inddrage Det Grønne Råd fremfor at oprette et Naturens Byråd.  

  Det Grønne Råd er permanent, nedsat af Aarhus Byråd og rådgiver om benyttelse og beskyttelse af det grønne. Rådet kan i en forsøgsperiode udvides og/eller deltage i særskilte temamøder/ workshops med forskere, borgere m.fl. for at bidrage med nyttig ideudvikling og styrke rådets faglige vidensgrundlag.  

  I forhold til forslaget om ”indstillingsret” anbefales det udmøntet via en tættere dialog mellem politikere og rådet, evt. som temamøder eller workshops om naturudviklingen i Aarhus Kommune.
  14-11-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 17. oktober 2018.
  19-11-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 17. oktober 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  28-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. november 2018.
  23-01-2019 Teknisk Udvalg
  Udsat.
  08-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 30. april 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
   
  Liv Gro Jensen kunne henholde sig til det oprindelige forslag.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
   
  Alternativets byrådsgruppe henholdte sig til deres oprindelige forslag.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 25 og 26.

  Bilag

  Forslag fra EL om insekt- og bi-venlig kommune


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 26.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Vi ønsker, at der udarbejdes en plan for, hvordan Aarhus kommune kan sikre, at biodiversiteten udvikler sig og bliver passet på i takt med byens kraftige vækst. Vi skønner, at der kan gøres mere for at fremme en positiv naturkvalitet og højere biodiversitet. Vi foreslår, at der udarbejdes en egentlig biodiversitetsplan, der kan integrere de mange hensyn og muligheder der er for at forbedre og beskytte vores insekter og bier.
   
  Vi er bekendt med, at der er kommuner i Danmark, der er blevet certificerede som bi-venlige. Med dette forslag ønsker, vi at der startes en proces op, så vi kan opnå samme status.
   
  Venlig hilsen 
  Lone Norlander Smith 
  Enhedslisten - de Rød Grønne.


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018.
  23-01-2019 Teknisk Udvalg
  Udsat.
  08-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 30. april 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
   
  Keld Hvalsø kunne henholde sig til det oprindelige forslag.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 26.

  Bilag

  Forslag fra S, V og SF om lokal naturkanon 2019


  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget foranstående forslag i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde forslaget med den bemærkning, at de ønsker forslaget sendt til budgetforhandlingerne for at finde midler til implementering og drift af de områder, der vil ende i kommunens naturkanon.
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde forslaget.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 25.
   
  Beslutningsforslag fra S, SF og V
   
  Baggrund
  Vi har mange smukke lokaliteter i Aarhus, vores store kommune. Nogle er meget kendte, andre næsten ukendte. Vi tror, at en naturkanon kan inspirere borgerne til at komme ud og opleve naturens mangfoldighed og skønhed. Og vi håber, at det tillige kan betyde, at man er mere omsorgsfuld og påpasselig over for vores natur.
   
  Der er netop blevet udvalgt 15 steder i landet som Danmarks Naturkanon. Det er steder, som har noget helt specielt at byde på. Det kan være skove, enge, bakker, moser - alt, hvad vores danske natur har. Denne naturkanon, der omfatter hele landet, har inspireret os til dette lokale forslag.
   
  Vi bor i en kommune, som har meget forskellig natur at byde på. Store og små lokaliteter. Vi foreslår, at alle borgere får mulighed for at nominere deres favoritsteder, og at der nedsættes en jury, som vælger 30 steder ud. Et af juryens medlemmer kunne eksempelvis være en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening.
   
  Derefter får alle borgere mulighed for, evt. i samarbejde med et af vore lokale medier, at give deres mening til kende over for juryen, som så træffer den endelige afgørelse. 
   
  En anden mulighed er, at de 15 steder, som de fleste borgere ved afstemning i det lokale medie peger på, kommer i den endelige lokale naturkanon. Dette er blot to konkrete muligheder for at udvælge lokaliteterne. Andre vil givet kunne komme på tale. Vi foreslår, at man som i den centrale naturkanon vælger nogle kriterier, som man vil bedømme ud fra. Den nationale naturkanon havde bl.a. disse:
  • Den enkelte lokalitet skal have smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.
  • Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
  • Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.
   
  Vi ønsker, at Aarhus Naturkanon 2019  kan indarbejdes i den friluftsplan, der er på vej som opfølgning af Friluftsplan 2013-2017. Endvidere forestiller vi os, at det også kan inspirere VisitAarhus m.m.  
   
  På vegne af hhv. Socialdemokratiet, SF  og Venstre i Aarhus Byråd
   
  Lone Hindø, Socialdemokratiet
  Camilla Fabricius, Socialdemokratiet
  Louise Lindskrog, Socialdemokratiet
  Jan Ravn Christensen, SF
  Heidi Bank, Venstre
  Hans Skou, Venstre


  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. december 2018
  23-01-2019 Teknisk Udvalg
  Udsat.
  08-05-2019 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Keld Hvalsø kunne henholde sig til det oprindelige forslag. Liv Gro Jensen tog forbehold.
   
  Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde forslaget.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget foranstående forslag i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 8. maj 2019.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde forslaget med den bemærkning, at de ønsker forslaget sendt til budgetforhandlingerne for at finde midler til implementering og drift af de områder, der vil ende i kommunens naturkanon.
  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde forslaget.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 25.
   

  Bilag

  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus midtby


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. april 2019.
  Beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti
   
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at byrådet igangsætter arbejdet med en strategi- og visionsplan for vores midtby. Den seneste tid har der været en række forskellige debatemner i byrådssalen med det indre Aarhus som omdrejningspunkt, senest i forbindelse med debatten om bilfri søndage og parkering.
   
  Det Konservative Folkeparti har den holdning, at alle elementerne bør sættes i sammenhæng og foreslår derfor, at:
   
  1. Byrådet igangsætter en strategisk visionsproces for udviklingen af det indre Aarhus med fokus på:
   
  • Detailhandel og afledte arbejdspladser.
  • Øget brug af tagflader inspireret af Salling Rooftop.
  • Belægning, begrønning og belysning.
  • Mobilitet, parkeringsanlæg, shuttlebusser.
  • Kultur- og gadeliv.
  • Beboelse.
   
  2. At visionsprocessen indledes med en visionskonference med Aarhus Kommune som vært, hvor relevante erhvervs- og detailforeninger, kulturinstitutioner, turistforening, interesserede borgere etc., inviteres med.
   
  En stærk detailhandel
  Et vigtigt element i midtbyens liv er detailhandelen. Den er med til at skabe omsætning og er en afgørende del af byens attraktionsværdi. Mange af byens gæster tiltrækkes af vores rige og mangfoldige handelsliv. Vi skal sikre gode vilkår for, at netop detailhandelen kan udvikle sig positivt i fremtiden, og vedblive at bidrage til et levende strøg og byrum. Inden for kommunegrænsen bidrager detailhandelen med i omegnen af 6000 ufaglærte jobs, som ikke i stor grad kan overføres til andre brancher, hvis tendensen til et fald i detailhandelen forsætter, i takt med at danskerne handler mere på nettet. Det Konservative Folkeparti ser derfor en styrkelse af detailhandelen som et afgørende element i en diskussion om, hvordan vores midtby skal udvikle sig i fremtiden. Det handler om udvikling af strøget, latinerkvarterets fremtid, Bruunsgade og Jærgergårdsgade, overdækningen af banegraven og sammenhængen mellem disse.
   
  Fremtidens infrastruktur
  Traditionelt set har vi som by stort fokus på vores infrastruktur. Uanset, om man er tilhænger af mere asfalt eller ej, så er der ingen tvivl om, at det øgede pres på vores veje i bykernen stiller større krav til, at vi løser de fremkommelighedsproblemer byens borgere og gæster oplever. Der er for Det Konservative Folkeparti ingen tvivl om, at det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at se en yderligere begrænsning i fremkommeligheden i midtbyen, og de problematikker ønsker vi allerede nu at imødekomme med en diskussion om fremtidens infrastruktur. Vi ønsker ikke at lukke midtbyen af for eksempelvis privatbilismen, men vi anerkender, at det med en vis sandsynlighed kan blive en realitet en gang i fremtiden. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at vi som kommune allerede nu begynder at se på muligheder for etablering af flere parkeringsanlæg under byen, shuttlebusser fra Ring 2 og rundt på Allégaderingen og Letbanens stop ind til midtbyen eller noget helt tredje. For Det Konservative Folkeparti er det afgørende, at byens aktører i høj grad er med til at præge udviklingen – og det gælder også mobiliteten og fremkommeligheden, men også at vi langtidsplanlægger og investerer fornuftigt.
   
  I forlængelse af en praktisk diskussion om vores infrastruktur, er det ligeledes nødvendigt, at vi gør os nogle tanker om, hvordan vi binder vores midtby sammen. Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi får tegnet et billede af en sammenhængende og attraktiv by fra Jægergårdsgade til Latinerkvarteret, mens vi naturligvis bibeholder de unikke karaktertræk, der er i de forskellige kvarterer i midtbyen bl.a. med respekt for den bevarende lokalplan i latinerkvarteret. Udover det, vi normalt tænker som infrastrukturelle udfordringer, skal vi også tage et grundigt blik på den måde, vi skilter på i midtbyen. Bedre skiltning(og skiltning på flere sprog) vil hjælpe både de erhvervsdrivende, turisterne og andre førstegangsbesøgende i vores by til bedre oplevelser i vores by.
   
  Beplantning, belysning og belægning
  En visionsproces må og skal ifølge Det Konservative Folkeparti også indeholde en helt generel diskussion om, hvordan vi indretter vores by. Der er ingen tvivl om, at Aarhus er smuk og dejlig by at opholde sig i, når solen skinner og folk fylder vores parker og restaurationerne langs Åboulevarden, men realiteten er også at vores by kan være grå, kedelig og regnvåd hovedparten af året. Det er naturligvis et vilkår, der følger med, når vi som by er placeret højt på den nordlige halvkugle, men det er ikke et vilkår, som udelukker muligheder for udvikling.
   
  Det Konservative Folkeparti ser gerne, at vi i Ole Rømers hjemby begynder at diskutere, hvordan vi lyssætter vores by og gør Aarhus midtby attraktiv hele året – blandt andet ved brug af belysning. Vi har langs Åboulevarden forsøgt os med lyssætning, som ikke alene guider de gående, men som også bidrager til et hyggeligt og imødekommende byrum. Vi hører ofte om utryghed i nattelivet, og Det Konservative Folkeparti ser derfor ikke alene effektiv lyssætning som en mulighed for at forskønne vores by, men også som en kærkommen lejlighed til at gøre vores by tryggere at opholde sig i i aftentimerne.
   
  Som vores by udvikler sig i højden bliver det tydeligt, at vi har et stort uudnyttet potentiale på byens mange tagflader. Salling Rooftop har sat en ny standard for brugen af det åbne rum og tagflader. Med inspiration fra Salling Rooftop ønsker Det Konservative Folkeparti, at Aarhus Kommune gør det nemt og attraktivt for byens ejendomme at gøre brug af de mange tagkvadratmeter til eksempelvis små cafeer, nyttehaver, oplevelsesrum m.m. Det vil yderligere forskønne vores by, hvis små grønne åndehuller begynder at dukke op rundt omkring på byens tage, ligesom det vil bidrage positivt til by-klimaet og biodiversiteten.
   
  Visioner på tværs
  I sagens natur er en visionsplan for Aarhus midtby ikke blot et politisk anliggende, men en proces som skal inkludere byens kulturinstitutioner, Domsognet, Erhverv Aarhus, Aarhus Håndværkerforening, Visit Aarhus, Aarhus City Forening, Strøgforeningen og Latinerkvarteret. Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at kommunen som samlende figur faciliterer en egentlig visionskonference, hvor nævnte aktører inviteres til at komme deres bud på, hvordan fremtidens midtby skal se ud. Denne konference skal være kickstarten på visionsarbejdet og medvirke til at afdække temaer og områder for det videre arbejde.
   
   
  Det Konservative Folkeparti                   / Marc Perera Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
  Indstilling på baggrund af forslag fra KF om eventuel visionsplan for Aarhus Midtby.
  Opfølgning på beslutningsforslag fra Det Konservative Folkeparti om at igangsætte arbejde med en strategi- og visionsplan for Aarhus Midtby.


  Resumé Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om, at der igangsættes en strategisk visionsproces for Aarhus Midtby – med inddragelse af relevante aktører. På baggrund af forslaget foreslår Teknik og Miljø, at der gennemføres en forundersøgelse, der dels kortlægger de eksisterende planer og politikker med betydning for Aarhus Midtby og dels afdækker de nærmere behov for en eventuel visionsplan for Aarhus Midtby. På baggrund af forundersøgelsen træffer byrådet beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces og i givet fald det nærmere indhold heri.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) at der gennemføres en forundersøgelse om behovet for og karakteren af en eventuel visionsplan for Midtbyen.
  At 2) at byrådet på baggrund af forundersøgelsen efterfølgende forelægges et oplæg til drøftelse i forhold til det videre arbejde med en eventuelt visionsplan.

  Sagens forløb 12-12-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. december 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  07-03-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  29-04-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. april 2019.

  Bilag

  Forslag til Planstrategi 2019 - Offentlig høring


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknisk Udvalg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. april 2019.
  Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i 8 uger.

  Resumé
  I hver valgperiode skal byrådet fremlægge et forslag til planstrategi i offentlig høring forud for en revision af kommuneplanen.
  Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via temaplaner.
  Temaplanlægningen handler i denne byrådsperiode om i alt ti temaplaner:
  • Arealer til alle boligtyper
  • Omstilling til grøn energi
  • Sammenhæng mellem naturområder
  • Landskabet
  • En grønnere by med mere blåt
  • Vedvarende energianlæg – Vindmøller og solenergianlæg
  • Erhvervsarealer
  • Grundvandsredegørelse
  • Detailhandelsplanlægning
  • Oversvømmelse og erosion
  Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer. De sidste fem temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner.
  Forslaget til Planstrategi 2019 indeholder blandt andet en redegørelse for planlægningen siden sidst, befolkningsudviklingen, rummeligheden i forhold til nye indbyggere og erhverv i den gældende kommuneplan samt en Lokal Agenda 21-redegørelse.

  Indstilling
  At 1) Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner for ”Arealer til alle boligtyper”, ”Omstilling til grøn energi”, ”Sammenhæng mellem naturområder”, ”Landskabet” og ”En grønnere by med mere blåt” fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) Lokal Agenda 21-redegørelsen offentliggøres som en del af Forslag til Planstrategi 2019.
  At 3) Den foreslåede procedure og debatform tiltrædes.

  Sagens forløb 25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 19. marts 2019.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  29-04-2019 Teknisk Udvalg
  Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Almaz Mengesha var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknisk Udvalg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. april 2019.

  Bilag

  Renovering af facader og ombygning på Bøgeskovhus


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2019.

  Resumé
  Det indstilles, at Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån til renovering af facader og etablering af nyt gulv på altan og hævede vindues- og dørpartier, samt ombygning af dør og vinduer i adgangsarealer på Bøgeskovhus, Skovlundgårdsvej 55-57, 8260 Viby.
  Der er afholdt afdelingsmøde for beboerne den 19. marts 2019, hvor om- og tilbygningen med deraf følgende huslejestigning er godkendt.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sundhed og Omsorg meddeles en anlægsbevilling til facaderenovering og ombygning af gangarealer på Bøgeskovhus, samt bemyndiges til at optage lån på op til kr. 16.850.000 i Kommunekredit med en løbetid på 25 år til projektet.

  Sagens forløb 10-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 27. marts 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. april 2019.

  Bilag

  Anlæg – Om- og nybygning på Marselisborg Centret


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Resumé
  Hos Folkesundhed Midt kan borgere i Aarhus Kommune få støtte til at leve et godt og aktivt hverdagsliv med kronisk sygdom (rehabilitering), herunder genoptræning efter udskrivning fra hospital. Det er bl.a. hospitaler og praktiserende læger, der henviser til tilbuddene ved Folkesundhed Midt.
  Folkesundhed Midt har de senere år oplevet en markant stigning i antal henvisninger til rehabiliteringsforløb.
  Hertil kommer, at Folketinget med virkning fra 1. juli 2018 har godkendt en ændring i Sundhedslovens § 140, der betyder, at borgere med genoptræningsplan kan vælge at modtage genoptræningen ved privat leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen senest 7 kalenderdage efter udskrivning fra hospital.
  Ovenstående to forhold: En stigende efterspørgsel efter rehabiliteringsforløb samt lovændring efter § 140 gør, at pladsforholdene på Ceres Allé er blevet for trængte.
  Sundhed og Omsorg ønsker derfor at flytte Folkesundhed Midt fra Ceres Allé til Marselisborg Centret, og samtidigt at optimere brugen af træningsfaciliteter i samarbejde med de kommunale genoptræningsenheder Ortopædisk Genoptræningscenter og Neurocentret, som allerede har adresse på Marselisborg Centret.
  De forventede anlægsudgifter udgør i alt 16,1 mio. kr. (2019 niveau) til anlæg af nye træningsfaciliteter på Marselisborg Centret.
  Udgifterne indstilles finansieret med 12,420 mio. kr. af allerede afsat rådighedsbeløb på 18,820 mio. kr. til rehabiliteringscenter for kronikere på Marselisborgcentret.
  Restbeløbet op til de 16,1 mio. kr. indstilles finansieret af afdelingens egen opsparing med 2,620 mio. kr., samt en medfinansiering på 1,06 mio. kr., som finansieres af moderniseringspuljen i Sundhed og Omsorg og tilbageføres som sparet husleje over en periode på 4 år.
  Derudover indstilles finansieret yderligere 6,4 mio. kr. til SPARK-projektet (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning) jf. beslutning i forbindelse med Budgetforlig 2016-2019.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sundhed og Omsorg om- og tilbygger Marselisborg Centret bygning 20 med henblik på at skabe bedre træningsfaciliteter.
  At 2) der bevilges i alt 22,5 mio. kr. til anlæg af nye træningsfaciliteter på Marselisborg Centret samt til etablering af SPARK-projektet, som nærmere er specificeret i afsnit 7. ressourcer.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Boligpolitik for Sundhed og Omsorg 2019-2029


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Resumé
  Boligpolitik for Sundhed og Omsorg 2019-2029 sætter rammen for hvordan kommunens fremtidige tilbud af ældreboliger, plejehjem og korttidspladser udformes – men også hvad der skal lægges vægt på i demensdagcentre, sundhedshuse og lignende fysiske rammer for kommunen borgere.  
  Boligpolitikken skal sikre et rigt og varieret udbud af boliger, der passer til borgernes behov og hvor man kan føle sig hjemme i alle faser af ældrelivet. Rammerne skal inspirere til fællesskab og sundhed og understøtte, at ældre stadig kan være en aktiv del af deres lokalsamfundet. Boligpolitikken danner grundlag, når der fremover skal bygges nyt og når de nuværende bygninger skal bygges om.  
  Helt centralt er også samspillet om Boligpolitikken på tværs af magistratsafdelinger, så tilbuddene til de ældre hænger godt sammen med omverdenen fx i forbindelse med arealoptimering og generationsbrobygning.
  Boligpolitikken bliver konkretiseret i boligplaner hvert andet år, som beskriver dimensionering, geografisk placering og økonomiske forudsætninger i en 10 års periode. Boligpolitik 2019-2029 vil i 2019 blive efterfulgt af Boligplan 2019, som omfatter behovet for nybyggeri og ombygning i perioden 2019-2029. 
  Når politikken udmøntes i konkrete planer, sker det på baggrund af en vurdering af, hvordan det i praksis bedst er muligt at forene de forskellige hensyn og dilemmaer, som er beskrevet i Boligpolitikken. De periodiske boligplaner, der opdateres ca. hvert andet år, danner også grundlag for anlægsudmøntningerne, som Byrådet foretager ca. hvert andet år.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager Boligpolitik for Sundhed og Omsorg for perioden 2019-2029 (bilag 1).

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 24. april 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold og ønsker muligheden for temaplejehjem belyst. Behovet for kvalitet i byggeriet, begrænsning af klimaaftryk, og for hele tiden at tænke anvendelser på tværs, blev understreget.
  Til udvalgsbehandlingen ønskes en nærmere belysning/drøftelse af økonomien i de forskellige boformer.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Resumé
  Aarhus var Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Byrådet nedsatte i den forbindelse udvalget for frivillighed og samskabelse med deltagelse fra byrådsmedlemmer, Region Midtjylland, repræsentanter for civilsamfundet, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.
  Udvalget er nedsat for at sætte den overordnede ramme og retning for arbejdet med at styrke medborgerskab, frivillighed og samskabelse i Aarhus, og hvordan året som Frivillighovedstad kan understøtte dette.
  Udvalget for frivillighed og samskabelse har arbejdet med, hvilke initiativer og indsatser der kan understøtte udvalgets målsætning om, at det skal være nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig.
  På baggrund af dette arbejde indstiller udvalget til, at byrådet vedtager en række anbefalinger, der er udarbejdet med afsæt i erfaringerne fra året som Frivillighovedstad 2018. Anbefalingerne er beskrevet i ’Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus’ (bilag 1).

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ’Anbefalinger til styrket frivillighed og medborgerskab i Aarhus’ fra udvalget for frivillighed og samskabelse.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU)


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Resumé
  Den velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) har til formål at udvikle og udbrede velfærdsteknologi inden for alle kommunens serviceområder.
  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2018.
  Fire VTU-projekter blev indarbejdet i det byrådsvedtagne effektiviseringskatalog ”Fælles om nye løsninger 2018” på baggrund af positive business cases. De estimerede effektiviseringsgevinster er samlet set 5 mio. kr. pr. år.
  Der blev bevilget puljemidler til 5 nye projekter i 2018.
  Der har i 2018 været et samlet forbrug af VTU-puljen på 3.253.777 kr.  

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) orienteringen om den tværgående velfærds-teknologiske udviklingspulje tages til efterretning.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2019.
  Der arbejdes videre med forslag til innovative hjælpeindsatser for ordblinde.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundhed- og Omsorgsudvalget af 22. maj 2019.

  Bilag

  Redegørelser for magtanvendelser 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at redegørelsen blev taget til efterretning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Resumé
  Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2018.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 425 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2017 til 326 i 2018 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 330 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. I 2017 blev der på centralt niveau registreret 168 indberetninger. Dertil har Statsforvaltningen i 2018 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af syv borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 88 indberetninger om magtanvendelse i 2018, herudover en for en Aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2017 var der i alt indberettet 269 magtanvendelser, heraf to på Aarhusborgere bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.

  Indstilling At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2018 tages til efterretning (bilag 1 og 2).

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses samt Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 11. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at redegørelsen blev taget til efterretning i byrådets møde den 15. maj 2019.

  Bilag

  Samarbejde mellem MSO og MSB


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Resumé
  I 2014 vedtog byrådet en ny samarbejdsaftale mellem Sundhed og Omsorg (MSO) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). Med aftalen blev ansvaret for en række indsatser i serviceloven fordelt på ny mellem afdelingerne.
  Siden da har afdelingerne igangsat en række initiativer for at styrke samarbejdet med henblik på, at borgerne skal opleve en koordineret og sammenhængende indsats.
  Det har dog vist sig, at der er behov for mindre justeringer i den byrådsvedtagne samarbejdsaftale.

  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Ændringerne i samarbejdsaftalen mellem MSO og MSB godkendes således, at:
  • MSB gives mulighed for at visitere aflastning efter § 84.1 i serviceloven, til en nærmere afgrænset målgruppe
  • ansvaret for § 99 (kontaktperson) for borgere over 67 år tilbageføres til MSB

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 12. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.

  Bilag

  Indsatsen mod socialt snyd 2018 og investeringsmodel


  Beslutning Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Redegørelse for udviklingen i arbejdet mod socialt snyd i Aarhus Kommune - opgjort pr. 31.12.2018. Ydermere forslag til investeringsmodel på kontrolområdet.


  Resumé
  Kontrolindsatsen mod socialt snyd er pr. 1. november 2018 efter byrådsbeslutning, blevet samlet i et fælles kontrolteam i Kultur og Borgerservice. Tidligere var indsatsen splittet op i afdelinger i hhv. Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice. Eftersom sammenlægningen er realiseret midt i året, vil afrapporteringen for 2018 bevare opsplitningen afdelingsvist, således der kan sammenlignes med tidligere års resultater. I forbindelse med regnskabet afrapporteres der på resultatet af indsatsen.
  Kontrolindsatsen i Kultur og Borgerservice opnåede et nettoprovenu på kr. 6,0 mio. Det er et fald på 0,3 mio. kr. sammenlignet med resultatet for 2017. Der har desuden også været en mindre stigning i antallet af oprettede sager og et mindre fald i antal afsluttede sager.
  Kontrolenheden i Sociale forhold og Beskæftigelse opnåede et nettoprovenu på 8,3 mio. kr. Det er fald på 0,7 mio. kr. i forhold til resultatet for 2017. Samtidigt har der været en stigning i både antallet af oprettede og afsluttede sager.
  Der foreslås en investeringsmodel på kontrolområdet, hvor kontrolgruppen efter behov kan ansætte op til yderligere fire medarbejdere

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Orienteringen tages til efterretning.
  At 2) Den beskrevne investeringsmodel på kontrolområdet vedtages.

  Sagens forløb 25-04-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  29-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 12. april 2019.
   
  De konkrete initiativer kan drøftes nærmere i en udvalgsbehandling.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 15. maj 2019.
  22-05-2019 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf og Peder Udengaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling, dog med forbehold i forhold til investeringsmodellen (indstillingens beslutningspunkt 2).
   
  Hans Skou og Gert Bjerregaard tog forbehold.

  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 22. maj 2019.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen At 2 om, at den beskrevne investeringsmodel på kontrolområdet vedtages.

  Bilag

  Udmøntning af puljen til idrætsfaciliteter 2019/2020


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Udmøntning af anlægstilskud til en række projekter om nye eller moderniserede idrætsfaciliteter.


  Resumé
  I budgetforliget for 2017 blev der afsat 10 mio. kr. årligt til idrætsfaciliteter som en KB-bevilling. Midlerne udmøntes via Puljen til idrætsfaciliteter i Sport & Fritid. Der udmøntes midler for både 2019 og 2020 svarende til ca. 20,8 mio. kr.
  Puljen til idrætsfaciliteter kan støtte opførelsen af nye idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Der kan desuden ydes tilskud til ombygning og modernisering, som øger kapaciteten og udnyttelsen af eksisterende faciliteter.
  Sport & Fritid har i januar 2019 haft ansøgningsfrist på puljen, hvor der indkom 18 ansøgninger. Ansøgningerne er blevet evalueret ud fra puljens tildelingskriterier. Desuden har et rådgivende panel bestående af Idrætssamvirket og Århus Fodbold Forum været inddraget i processen.
  Det indstilles, at der ydes tilskud til Lystrup Idrætscenter, VIK Gymnastik, Lystrup IF Svømning, en kunstgræsbane ved Vejlby-Risskov Hallen/VSK Aarhus samt mindre tilskud på under 3 mio. kr. til Aarhus Dirt Jump Park, Stavtrup IF Tennis og Egå Sejlklub.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives et tilskud på 5 mio. kr. ex. moms til arbejdet med at etablere en ny bevægelseshal i tilknytning til VIK Gymnastiks nuværende faciliteter på Hvidkildevej.
  At 2) der gives et tilskud på 5 mio. kr. ex. moms til arbejdet med at etablere en ny idrætshal i tilknytning til Lystrup Idrætscenter.
  At 3) der gives et tilskud på 2,606 mio. kr. ex. moms til etablering af en kunstgræsbane ved Vejlby-Risskov Hallen/VSK Aarhus. Finansieringen sker med 1.767.908 kr. ex. moms fra Puljen til idrætsfaciliteter og 838.092 kr. ex. moms via allerede afsatte anlægsmidler i Sport & Fritid.
  At 4) der gives et tilskud på 8.706.336 kr. ex. moms til etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal gøre opmærksom på, at anlægsrammen for Aarhus Kommune er under pres. Hvis det samlede anlægsniveau overskrider rammen, kan det blive nødvendigt med en prioritering af allerede godkendte anlægsprojekter. Aarhus Kommunes vedtagne anlægsbudget 2019, som svarer til Aarhus Kommunes andel af kommunernes samlede anlægsramme for 2019, er på i alt 1,250 mia. kr. Aarhus Kommunes ajourførte anlægsbudget, som følge af Forventet Regnskab 2018, er på 2,208 mia. kr.
  I nærværende indstilling frigives anlægsmidler på 11,3 mio. kr. til anvendelse i 2019. I forhold til det vedtagne budget for 2019 forventes, som følge af nærværende indstilling, et merforbrug på 0,8 mio. kr.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  Bilag

  Forlængelse af areallejeaftale med Aarhus Golf Club


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Forlængelse af nuværende areallejeaftale mellem Aarhus Kommune og Aarhus Golf Club.

  Resumé
  Siden 1983 har Aarhus Kommune haft en lejeaftale med Aarhus Golf Club. Areallejekontrakten blev forlænget med 30 år i 1993, det vil sige med udløb 31. august 2023.
  Aarhus Golf Club har henvendt sig til Aarhus Kommune med anmodning om at få lejekontrakten forlænget. Baggrunden er, at Aarhus Golf Club med lejeperiodens udløb i 2023 ikke kan optage yderligere langfristede realkreditlån og dermed ikke kan finansiere nye investeringer i bane og medlemsfaciliteter.
  Det foreslås på den baggrund at forlænge areallejekontrakten indtil 2048. Areallejeaftalen indeholder en bestemmelse om, at der pr. 1. januar 2025 kan indføres en arealleje. Ligeledes er det aftalt, hvordan den kommende nye vej til Moesgaard Museum kan etableres, og at golfklubbens baneanlæg i relevant omfang reetableres.

  Indstilling
  At 1) areallejeaftalen mellem Aarhus Kommune og Aarhus Golf Club (bilag 1) forlænges frem til 31. december 2048, hvor der pr. 1. januar 2025 kan indføres en arealleje for de omhandlede arealer.
  At 2) eventuelle fremtidige lejeindtægter fra golfbanearealet anvendes inden for sports- og fritidsområdet.

  Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  06-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 6. maj 2019.
   
  Peder Udengaard var inhabil under sagens behandling.

  Bilag

  Frikommuneforsøg på kontrolområdet


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Ansøgning til Økonomi- og indenrigsministeriets Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om overdragelse af oplysninger fra bankerne til Aarhus Kommune til brug for kontrol med socialt snyd.


  Resumé
  Kultur og Borgerservice og Borgmesterens afdeling har i samarbejde med Nordea udarbejdet en ansøgning til Frikommuneforsøg III i 2019-2023, om et pilotforsøg vedr. overdragelse af oplysninger fra bankerne (i første omgang Nordea) til Aarhus Kommune. Konkret går forsøget ud på, at Nordea ved mistanke om socialt snyd vil videregive oplysninger til Aarhus Kommune relateret til CPR- og CVR-numre med hjemsted i Aarhus Kommune samt oplysninger vedrørende udbetalinger fra og indbetalinger til Aarhus Kommune.
  Ansøgningen er vedlagt som Bilag 1.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ansøgningen godkendes, så den kan fremsendes Økonomi- og indenrigsministeriet til vurdering om indgåelse i Frikommuneforsøg III i 2019-2023.

  Sagens forløb 21-03-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-03-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. marts 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 18. marts 2019.
  Vilkårene for håndtering af oplysninger drøftes ved udvalgsbehandling i forhold til GDPR med mere.
  Rådmand Kristian Würtz og Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  03-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 3. april 2019.
  08-05-2019 Kulturudvalget
  Gert Bjerregaard og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf og Mette Bjerre tog forbehold.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Socialistisk Folkeparts, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra DF om fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra DF
   
  Med Pwc's analyse af forudsætninger og muligheder for at opføre et nyt stadion i Århus, blev der åbnet for muligheden for at flytte Jydsk Væddeløbsbane og sælge byggerettigheder på grunden, hvor indtægten fra disse byggerettigheder kan bruges til at finansiere opførelsen af et nyt stadion og en ny atletikbane.
   
  Forslaget mødte naturligvis stor bekymring fra mange borgere, der ikke ønskede, at det grønne område omkring Væddeløbsbanen skulle bebygges. I Dansk Folkeparti deler vi bekymringen, da vi heller ikke ønsker, at det unikke grønne område omkring Væddeløbsbanen bebygges. Samtidig med bekymringen om at fjerne det grønne område, blev der også udtrykt et stort ønske om at fastholde Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  I 2012 besluttede forligspartierne bag Budgetforlig 2013 at igangsætte et arbejde med at flytte Jydsk Væddeløbsbane. Derfor er beslutningen forligsbelagt. Dansk Folkeparti anmoder derfor forligsflertallet fra 2012 om at ændre beslutningen, så byrådet i fællesskab kan træffe beslutning om at bevare Jydsk Væddeløbsbane på sin nuværende placering.
   
  Dansk Folkeparti ser store muligheder i at bevare det grønne område omkring Væddeløbsbanen og ønsker derfor også, at der igangsættes et visionsarbejde, der har fokus på at bevare og udvikle områdets rekreative kvaliteter.
   
  Derfor indstilles det, at byrådet beslutter:
  • At der udarbejdes en bevarende lokalplan, som sikrer væddeløbsbanens nuværende placering
  • At der igangsættes forhandlinger om en ny lejekontrakt for væddeløbsbanen, som træder i kraft når den nuværende udløber
  • At der igangsættes et visionsarbejde, der har til formål at sikre, at området også kan bruges rekreativt i fremtiden
   
   
  På vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe
  Jette Skive
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling om forslag fra DF om fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering.
   


  Resumé
  På Byrådsmødet den 30. januar 2019 stillede Dansk Folkeparti beslutningsforslaget ”Fastholdelse af Jydsk Væddeløbsbanes placering”. Sagen blev sendt til udtalelse i Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice. Efter aftale med Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice er Borgmesterens Afdeling medafsender på indstillingen.
  Afdelingerne bemærker, at der er tale om forligsstof fra et budgetforlig, hvorfor en videre behandling af forslaget bør afvente en evt. drøftelse i forligskredsen.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet afventer en eventuel drøftelse i forligskredsen bag Budgetforlig 2013.

  Sagens forløb 30-01-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. januar 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  15-03-2019 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 15. marts 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  08-05-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen fra Magistratsafdelingen fra Kultur og Borgerservice i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe fastholder deres tidligere udtalelse om, at deres oprindelige forslag ikke forkastes, men at det tages op igen og igen kommer forbi byrådet, hvis forligspartierne skulle ændre holdning.
  Enhedslisten de Rød-Grønne fastholder deres tidligere udtalelse om, at de støtter op omkring Dansk Folkepartis forslag i forhold til væddeløbsbanen.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  Bilag

  Stadionanalyse


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  I forlængelse af budgetforliget for 2019 er der udarbejdet en rapport om muligheden for at bygge og finansiere et nyt stadion.  

  Resumé
  Byrådet har ønsket en vurdering af mulighederne for at etablere et nyt fodboldstadion i en analyse, hvor Væddeløbsbanen og Cyklebanen er inddraget.
  Den 4. december 2018 blev analyseresultatet offentliggjort. I rapporten blev der beskrevet 4 scenarier, som varierede i forhold til stadionstørrelse og behov for flytning af væddeløbsbanen. Alle indebærer, at kommunale værdier i form af ejendom indgår i finansieringen af et nyt stadion og idrætscampus.
  Rapporten har givet anledning til offentlig og politisk debat. Desuden er en række centrale interessenter indgået i samarbejde om udvikling af et alternativt scenarie, hvor alle nuværende faciliteter bevares i området.

  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Rapporten fra PricewaterhouseCoopers tages til efterretning.  
  At 2) Budgetforligskredsen bag Budget 2018-2021 drøfter mulighederne for en videre proces for stadionområdet på baggrund af stadionanalysen og den efterfølgende offentlige debat.

  Sagens forløb 08-04-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. april 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. april 2019.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde At-punkt 2.
  Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. april 2019.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 7.

  08-05-2019 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen fra Magistratsafdelingen fra Kultur og Borgerservice i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 8. maj 2019.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen men i forhold til de kommende forhandlinger, forbeholder de sig retten til at vælge andre alternativer end dem, som er fremlagt i stadionanalysen.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  Bilag

  Forslag fra RV og S om belysning i det offentlige rum


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra RV og S
  I Danmark er det i vintertiden mørkere i længere tid, end det er lyst. Det tærer på humøret at tage på arbejde, inden solen står op – og vende hjem efter, den er gået ned. Energiniveauet falder, og nogle af os får det, man kalder en vinterdepression.
   
  Samtidigt gør mørket det sværere at benytte byens opholdssteder. Nogle steder føles mere utrygge at færdes i, fordi man ikke kan se særligt langt forude.
   
  Disse forskellige elementer gør, at byen og byens rum bruges mindre i vintermånederne, og borgere især uden for byen, hvor der er endnu mindre lys, oplever en nedgang i deres humør og energi i de måneder, hvor det er mørkt.
   
  Indtil for ikke så længe siden har det været enormt dyrt at have lys tændt i byen. Men ny LED-teknologi har gjort belysning langt mere økonomisk og bæredygtig end den var, da man satte rammerne for den belysning af byen, der gælder nu. Derfor ønsker vi i Radikale og Socialdemokratiet at finde ud af, hvordan vi med LED-belysning kan højne trygheden og måske endda gøre noget ved vintertrætheden i og uden for byen. Et sådant tiltag er i tråd med Verdensmål 11 om bæredygtige og inkluderende lokalsamfund.
   
  Vi foreslår konkret, at man ser på områder, hvor det vil være relevant at indsætte yderligere gadebelysning og/eller øge lystimerne. Der ønskes især et fokus på cykelstier, skolestier og grønne opholdsområder, og man kan med fordel trække på ekspertise fra lysdesignere/lysarkitekter, så der er fokus på kvalitet frem for kvantitet. Den øgede belysning vil skulle udføres med strømbesparende LED-pærer, så bæredygtigheden og den grønne energi er i højsædet.
   
  Radikale Venstre og Socialdemokratiet foreslår derfor, at
  1. Teknik og Miljø kortlægger områder, hvor det vil være relevant at indsætte mere gadebelysning, herunder både opsætning af nye gadelamper samt øgning af lystimer
   
  Ango Winther, Socialdemokratiet
  Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om minimumsnormeringer i dagtilbud


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
  Den seneste tid har været præget af massiv mobilisering af forældre rundt omkring i Danmark og lokalt i Aarhus bagkravet om indførelse af minimumsnormeringer.
   
  Herudover har adskillige målinger vidst at et stort flertal af såvel befolkningen som politikere bakker op om indførelse af minimumsnormeringer.
   
  Dagligt har tusindvis af børn deres dagligdag i kommunens dagtilbud. Børnene møder frem til pædagogiske tilbud af højkvalitet med engageret personale, der i det daglige arbejder på højtryk for at skabe stimulerende pædagogiske aktiviteter og trygge udviklende miljøer for børnene.
   
  Normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene er dog presset. Tidligere havde Aarhus Kommune nogle af landets bedste normeringer. Men de seneste nationale undersøgelser af normeringsforholdene i de danske dagtilbud viser, at Aarhus placerer sig i midterfeltet af kommunerne.
   
  SF i Aarhus har større ambitioner end dette. Aarhus skal ligge i toppen af normeringsforholdene i danske dagtilbud og som minimum leve op til BUPL’s normeringsforslag om, at der i vuggestuer minimum skal være en fuldtidsansat til trebørn og i børnehaven en fuldtidsansat til seks børn. Vi skylder børnene, forældrene og personalet, at der er nok pædagoger til vores børn.
   
  Minimumsnormeringer betyder at der skal være penge til hver daginstitution, så der er én medarbejder med fuld børnetid til tre børn i vuggestuen og én medarbejder med fuld børnetid til seks børn i børnehaven i gennemsnit over alle timer i dagtilbuddets åbningstid hver uge.
   
  SF er bevidst om, at et løft af normeringsforholdene i Aarhus kommunes dagtilbud til BUPL’s minimumsnormeringer vil kræve en politisk prioritering af kommunens ressourcer. Konkret foreslås det at Byrådet vælger en af følgende modeller.
   
  - Kommunens budgetmodel for Børn og Unge tilrettes, så finansieringen dækker de fulde udgifter til at sikre overholdelse af minimumsnormeringer.
   
  - Byrådet vedtager en lille skattestigning (SF stiller budgetforslag herom frem mod forhandlingerne om Budget 2020) og en del af provenuet herfra målrettes til at finansiere minimumsnormeringerne.
   
  Stillet af Thomas Medom, Jan Ravn Christensen og Mette Bjerre (Ordfører på sagen)


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra V om investeringsmodel for kontrol af socialt snyd


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra V
  Venstre ønsker at igangsætning en investeringsmodel for social snyd med ekstra 6 medarbejder, med et forventet afkast til kommunekassen på kr. 6 mio. årligt. 
   
  En mere målrettet og stærkere indsats skal være med til at bremse socialt snyd i Aarhus Kommune. Det er vigtigt at alle former for social snyd stoppes. Eksempelvis proformaflytninger, som desværre nogen folk benytter for at opnå fripladser, børnebidrag og boligstøtte. Eller borger på sygedagpenge som ulovlig udrejser fra Danmark, sort arbejde m.m. Det er skatteborgernes penge og det er vigtigt for vores retsbevidsthed at social snyd stoppes.
   
  Borgmester Jacob Bundsgaards (A) har tidligere meddelt byrådet, at en investeringsmodel kan igangsættes midt i et budget år - derfor ønsker Venstre at investeringsmodellen igangsættes hurtigst mulig. Der vedhæftets en præsentation af investeringsmodel fra magistraten for Kultur og borgerservice, som beskriver økonomien bag vores forslag.


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 28. maj 2019.

  Bilag

  Forslag fra EL om ekstern undersøgelse af vildledning af byråd


  Beslutning Sagens behandling blev trukket på byrådsmødet den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra EL
  Der iværksættes en ekstern juridisk undersøgelse af forvaltningernes roller – inclusive juridisk chef Christians Mølgaards rolle – i vildledningen af Aarhus Byråd i sagen om diskrimination ved anvisning af borgere til boliger i visse byområder.
   
  Motivering:
  En gruppe borgere har for Folketingets Ombudsmand indbragt en sag om kommunens ulovlige diskriminerende praksis ved anvisning af borgere til boliger.
  I fremsendelsesskrivelsen til Ombudsmanden påvises, at kommunens forvaltning fra 18. december 2018 har været bekendt med, at Justitsministeriet har udtalt, at diskrimination på grundlag af statsborgerskab og etnicitet er retsstridig.
  Justitsministeriet vurderer (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens notat af 2018.12.10 s. 6): »Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres oprindelse.«
  I forvaltningsretten er vægt på usaglige hensyn magtfordrejning – og dermed retsstridigt.
   
  Det skal bemærkes, at den diskriminerende praksis både omhandler kommunens egen anvisning – eller rettere: afvisning af at anvise – borgere til bestemte områder, og kommunens pålæg til de almennyttige boligselskaber om en tilsvarende diskriminerende praksis ("fleksibel udlejning")
   
  I fremsendelsesskrivelsen til Ombudsmanden fremgår, at forvaltningen 17. januar 2019 har skrevet til byrådets Tekniske udvalg, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (under henvisning til Justitsministeriets notat vurderer) "at det ikke er lovligt udelukkende at tillægge herkomst betydning".
  Denne formulering er en vildledende gengivelse af ministeriets udsagn. Byrådet bør kunne påregne, at byråd og udvalg af juridisk afdeling oplyses retvisende og dækkende om indholdet af Justitsministeriets udtalelse.
   
  Byrådet bør kunne påregne, at chefen for borgmesterafdelingens juridiske afdeling påser, at byrådet orienteres retvisende. Og at chefen for juridisk afdeling påser, at borgmesteren er orienteret retvisende.
   
  ./. Vedlagt borgergruppens klage til Folketingets Ombudsmand med bilag.


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket på byrådsmødet den 15. maj 2019.

  Bilag

  Forslag fra RV om ligestilling i et 360 graders perspektiv


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  I Radikale Venstre ønsker vi at tage et stort skridt for større ligestilling i Aarhus kommune. Vi har fokus på de af FN’s 17 Verdensmål, hvor vi virkelig kan rykke noget, herunder Verdensmål nr. 5 – ligestilling mellem kønnene. En ny rapport fra Peterson Institute for International Economics viser, at ligestilling mellem køn sikrer vores fremtid ved at understøtte verdensmålene. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 17 mål bliver lettere at nå, hvis der arbejdes med mål nr. 5 (PIIE 2016).
   
  Men vi ønsker også, at debatten om ligestilling inkluderer andet end køn. For ligestilling er meget mere. Det er måden, vi behandler hinanden lige på - på tværs af vores forskelligheder. Vi fremsætter derfor en række forslag, som med et bredt sigte har til formål at tænke ligestilling ind i alle dele af kommunen, herunder personalesammensætning og byplanlægning.
   
  Ligestillingsredegørelserne 2017 viser overordnet, at offentlige myndigheder har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Samtidig viser den, at kommunerne i mindre grad arbejder for at fremme ligestilling end de statslige institutioner og regionerne.
   
  Ifølge Borgmesterens afdeling præsterer vi i Aarhus Kommune godt på den formelle ligestilling, der handler om lighed for loven, fastsatte rammer og retfærdighed for det enkelte individ i Aarhus. På et spørgsmål om, hvor vi præsterer dårligst ift. FN’s Verdensmål 5, er svaret fra Borgmesterens afdeling derfor den uformelle lighed, der handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden.
   
  I Radikale Venstre er vi optagede af alle former for ligestilling og af at have fokus, der hvor der er størst behov. Vi fremsætter her 5 konkrete forslag til at skabe mere ligestilling i kommunen.
   
  Tilgængelighed for borgere med handicap
  Ifølge FN’s Verdensmål nr. 11.7 skal der inden 2030 gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.
   
  At føle sig som en del af samfundet er enormt vigtigt for individets selvopfattelse og udvikling. Det er ekskluderende for de mennesker, der har færre muligheder end flertallet, at man pga. fysiske barrierer helt enkelt ikke kan være de samme steder som sine medborgere. Vi skal derfor, i samarbejde med relevante foreninger, tage konkrete skridt mod at gøre byen mere tilgængelig og mere hensynsfuld over for de tilgængelighedsudfordringer, borgere med handicap har. Samtidig skal man være opmærksom på, at man, når man styrker tilgængeligheden for kørestolsbrugere, også styrker tilgængeligheden for andre grupper som fx mennesker med familiecykler, gangstativer mm.
   
  Aarhus er ikke helt så fremkommelig for kørestolsbrugere, der fx har et medfødt eller erhvervet handicap som følge af sygdom, trafik- eller arbejdsulykker. Det betyder for de der fx er kørestolsbrugere fra barnsben, at de på grund af mangel på tilgængelighed rent fysisk ikke kan komme alle de samme steder som andre børn. En undersøgelse har vist, at hver ottende person med handicap ifølge de medarbejdere, der arbejder med dem, ikke har nogen venner. Samtidig føler mange sig isolerede fra almindelige mennesker og ønsker i højere grad at være en del af det store fællesskab. Vi foreslår derfor:
  1. Der foretages et eftersyn af den fysiske tilgængelighed i Aarhus inden for Ringvejen med henblik på at få identificeret, hvor der er problemer med tilgængeligheden, fx i forhold til manglende opkørsler/nedkørsler ved fodgængerovergange, stier, busstop mv. Eftersynet skal identificere og prioritere, hvor behovet er størst, samt afdække, hvad der skal til økonomisk for at styrke tilgængeligheden i vores by, og henstille til, at borgere hjælper hinanden, hvor det er relevant. 
   
  Social kontrol
  Desværre oplever især kvinder og børn stadig social kontrol, der hæmmer deres muligheder for at leve et godt liv. Social kontrol findes i mange afskygninger, og negativ social kontrol defineres af Socialstyrelsen som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Social kontrol vedrørende seksualitet og livsstil rammer i højere grad etniske minoritetskvinder.  Voldsudsatte mødre er ofte bange for at forlade en voldelig partner, fordi de frygter for konsekvenserne i forhold til evt. fælles børn. Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, kan dette ske anonymt, medmindre der er medfølgende børn. I sådanne tilfælde skal der underrettes om børnenes tilstedeværelse. Denne underretning om børns tilstedeværelse på et krisecenter er også en mulighed for at hjælpe børn og familie. Vi foreslår derfor:
  2. Behovet for en børne- familiepædagogisk fagperson og indsats på og via krisecentrene afdækkes, og det undersøges, hvordan vi bl.a. herigennem i højere grad kan iværksætte virksomme tiltag imod social kontrol i Aarhus Kommune.
   
  Skab større diversitet i udvalg og bestyrelser
  Byrådet vedtog i 2006, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser, komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter. Desværre består mange bestyrelser i Aarhus ensidigt af det ene køn – og ser man på landsgennemsnittet, gør det sig gældende for mere end hver anden bestyrelse (AIMS International Denmark 2018).
   
  Det er flere gange bevist, at bestyrelser og virksomheder med en høj grad af diversitet klarer sig markant bedre på bundlinjen end de mindre mangfoldige. Tilmed er det også stærkt kompetenceudviklende at være leder for et team, der scorer højt på kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet. Vi mener derfor, at vi skal sætte ind der, hvor vi for alvor kan rykke ved noget – blandt de flere hundrede poster i råd, nævn og bestyrelser i Aarhus Kommune, som byrådet indstiller til.
   
  Vi ønsker i Radikale Venstre at gøre alvor ud af de måltal, der er vedtaget, ved at indføre en ny måde for byrådet at indstille medlemmer til udvalg og bestyrelser. Konkret skal der ved indstillingen af en person til en bestyrelse være et ligestillingsalternativ af det modsatte køn. Denne metode bruges blandt andet af KL, og giver et skærpet fokus på balance i sammensætningen af udvalg og bestyrelser. På denne måde skabes der derved opmærksomhed på sammensætningen, når det kommer til at vælge nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.
   
  Vi foreslår derfor:
  3. Byrådet vedtager, at man fremadrettet benytter ligestillingsalternativ-metoden ved indstilling af medlemmer til udvalg og bestyrelser
   
  Imødekommende uddannelses- og arbejdsmiljøer
  I Aarhus kommune har vi en række områder, hvor forskellige grupper er underrepræsenterede. Det kan handle om alder, køn, social baggrund, etnicitet eller handicap. Fx mangler vi i Aarhus Kommune mænd inden for omsorgsfagene, ligesom vi på nogle uddannelser og i nogle bestyrelser i stor udstrækning mangler hhv. mænd eller kvinder. I Radikale Venstre er vi optagede af den faglige viden, vi har om diversitet, og af den styrke, diversitet kan være i forhold til at opnå gode læringsmiljøer, høj kvalitet, rummelighed, nytænkning, udvikling, samarbejde og balance. I England er der gode erfaringer med brug af adfærdsdesign for fx at opnå en kønsbalance i bestyrelser uden brug af kvoter. De har oprettet ”The Behavioural Insights Team – BIT” som i en årrække har stået for at skabe tiltag på området (BIT 2016). Vi foreslår derfor:
  4. Det undersøges, hvordan vi via adfærdsdesign kan stille redskaber og metoder til rådighed på relevante områder og for relevante personer, for derved at foretage prøvehandlinger med henblik på at opnå større diversitet og balance i forhold til relevante underrepræsenterede grupper.
   
  Ligestillingsspecialist
  For at understøtte de relevante tiltag og handlinger, vi ønsker igangsat inden for ligestilling og diversitet, foreslår vi at kommunen ansætter en eller flere ligestillingsspecialister.
   
  Konkret foreslår vi:
  5. At Aarhus Kommune undersøger potentialet i at oprette en specialistfunktion med det formål at give råd, sparring og vejledning med henblik på at fremme ligestilling og diversitet. En sådan kunne fx bestå af en eller flere ansatte med ekspertise i at skabe merværdi gennem arbejde med ligestilling og diversitet inden for vejledning, markedsføring, adfærd, ledelse og rekruttering. Som en kommunal service ville denne mulighed være tilgængelig for alle internt såvel som eksternt med behov for sparring med henblik på at sikre større tilgængelighed og ligestilling. Samtidig kunne der med fordel udarbejdes en business case med det formål at gøre funktionen økonomisk bæredygtig – også i forhold til eventuelle eksterne interessenter. Her kunne det være en fordel at hente inspiration fra BIT.
   
  Specialistfunktionen kunne fx varetage nedenstående opgaver:
  • Vejledning i brug af værktøjer til at appellere til alle uanset køn, etnicitet mv., når det omhandler rekruttering til nye stillinger. Dette omfatter brugen af sprog, billeder og andre virkemidler i jobopslag, som skal sikre en bred profil og tiltrække forskellige ansøgere
  • Monitorering af stillingsopslag fra kommunen med henblik på opsøgende assistance og optimering
  • Agere sparringspartner og mentor for personer, der aspirerer mod et højere ledelsesniveau i kommunen
  • Konkret vejledning for institutionsledere, der ønsker at tiltrække flere medarbejdere fra en underrepræsenteret gruppe
  • Afholdelse af konferencer/workshops om mangfoldig personalesammensætning og vejen dertil
   
  Links:
  https://piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey
  http://www.publications.issworld.com/ISS/ISSDanmark/isspresentation/2016/Mangfoldigledelsegiverhjereindtjening/?page=1
  https://www.mm.dk/artikel/33000-danske-virksomhedsbestyrelser-bestaar-kun-af-maend-kort
  https://www.bi.team/blogs/how-do-you-get-gender-equality-design-for-it/
  https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
  https://aimsinternational.com/site-content/uploads/2018/06/Bestyrelser-i-Danmark-Danish-version.pdf


  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra V, LA, ALT, SF, EL, S, DF og KF om flere havørreder i Aarhus Å


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Beslutningsforslag fra V, LA, ALT, SF, EL, S, DF og KF
   
  Nogle gange er vi i den heldige situation, at vi relativt nemt kan foretage konkrete indgreb, som forbedrer vandmiljøet til gavn for naturen og alle de borgere, som nyder at færdes her.
   
  Et eksempel er naturen ved Årslev Engsø, som har været et tilløbsstykke, siden søen blev anlagt i 2003. Søen, som reducerer udledningen af kvælstof til Aarhus Bugt, er i dag et værdifuldt naturområde med stor rekreativ værdi, samtidigmed at søen nedsætter risikoen for oversvømmelser ved at holde vandet tilbage.
   
  Men desværre har søen også en negativ indvirkning på åens bestand af havørreder og andre dyr, der vandrer i åsystemet. Det er dokumenteret, at åens bestand af havørreder vil uddø i løbet af få år, da størsteparten af de udvandrende unge ørreder (såkaldte smolt) omkommer i Årslev Engsø og Brabrand Sø i forbindelse med deres udtræk.
   
  På et dialogmøde i Teknisk Udvalg den 18. februar 2019 diskuterede udvalget et forslag fra Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere om at genetablere Aarhus Å på de kommunale arealer omkring Årslev Engsø, så åens tidligere storebestand af havørreder kan genskabes.
   
  Forslaget vil sikre, at havørreden igen kan blive en værdifuld del af åens naturlige dyreliv til gavn og glæde for såvel sportsfiskerne som den almene naturinteresserede. Derudover vil forslaget være med til at sikre, at å-systemet vil kunne opfylde fastlagte miljømål. Derfor har også Det Grønne Råd og Vandrådene i enighed bakket op om forslaget.
   
  Vi foreslår derfor, at
  • Teknik og Miljø udarbejder et konkret forslag om et omløb om Årslev Engsø, som kan sikre en selvreproducerende bestand af havørreder i Aarhus Å systemet.
  • At den samlede økonomi samt muligheden for ekstern medfinansiering belyses som en del af forslaget.
   
  På vegne af Venstre, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten.
  Samt Dansk Folkeparti og Konservative der ikke er medlem af udvalg men har tilsluttet sig beslutningsforslaget.
   
  Heidi Bank, Venstre
  Almaz Mengesha, Liberal Alliance
  Liv Gro Jensen, Alternativet
  Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti
  Keld Hvalsø, Enhedslisten de Rød-Grønne
  Louise Lindskrog/Ango Winther, Socialdemokratiet
  Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti
  Mette Skautrup, Det Konservative Folkeparti


  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 28. maj 2019 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag

  Forslag fra RV om at forbedre luftkvaliteten i Aarhus


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Nye partikelmålinger fra en partikelmåler i Øgaderne viser, at Aarhus sidder på en kedelig rekord. Luftforureningen i Aarhus er den højeste i hele Europa.
   
  Oplysningerne om forureningen i midtbyen stammer fra en partikelmåler opsat i Fænøgadekarréen i Øgaderne. Måleren er opsat ca. 500 meter fra færgehavnen og midt imellem Randersvej, Strandvejen og Nørregade. Måleren har ifølge en borger over en uges tid vist, at området forureningsmæssigt flere gange om ugen ligger på højde med byer som Istanbul og flere af storbyerne i Indien.
   
  Det er alment kendt, at der er meget forurening i midtbyen, dels på grund af den tunge trafik og specielt som udslag af den korte afstand til havneområdet og de bynære industrianlæg. Det er dog overraskende at tallene er så høje, og det er tydeligt at der er meget store forureningskilder inde i selve byen.
   
  Problemerne med luftkvaliteten stammer dels fra krydstogtskibene, der lægger til kaj på havnen. Udledningen af NOx fra et krydstogtskib, der ligger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 3500 personbiler, der kører i bytrafik (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi). Forureningen stammer dog også især fra private brændeovne, og flere bekymrede borgere har rettet henvendelse herom. Ifølge MTM kommer ca. halvdelen af lokal partikelforureningen fra brændeovne i Aarhus kommune.
   
  Luftforureningen i Aarhus er så høj, at det kan have alvorlige, sundhedsmæssige konsekvenser. Ifølge FNs verdensmål 3 om sundhed og trivsel, skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.
   
  I Radikale ønsker vi at tage livtag med problemet, som har et overraskende stort omfang i Aarhus kommune. Vi foreslår derfor, at:
  1. Partikelforureningen undersøges og monitoreres særligt i tætbeboede områder med mange skoler og daginstitutioner.  Dette kan bl.a. omfatte samarbejde om indkøb og opsætning af flere målere på udvalgte steder.
  2. De vigtigste årsager og konsekvenser af problemerne med luftkvaliteten i Aarhus kommune belyses. Herunder belyses det hvordan den enkelte borger i overensstemmelse med FNs verdensmål 4,7 og 11,6 og 17,17 og bedst kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten.
  3. Der udarbejdes en plan for hvordan man via den kommunale tilsynsforpligtelse og øvrige miljøtilsyn, kommunale forskrifter, oplysningsarbejde samt evt andre kanaler kan mindske partikelforureningen fra private brændeovne i Aarhus kommune.
  4. Det undersøges og vurderes, hvilke konkrete, virksomme tiltag, der kan igangsættes for at nedbringe partikelforureningen og skærpe opmærksomheden i Aarhus. Omkostningerne og den forventede virkning af tiltagene belyses herunder.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad


  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. maj 2019.

  Bilag

  Forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse


  Beslutning  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  Forslag fra SF om boliggaranti til hjemløse
  Der skal være plads til alle borgere i Aarhus Kommune. Derfor er det vigtigt at vi tager problemet med det stigende antal hjemløse seriøst. Ingen fortjener at skulle leve et liv på gaden, og alle bør have ret til en bolig. Stigningen i antallet af hjemløse presser varmestuer og herberger og kalder på konkrete initiativer.
  Aarhus Kommune er et af de steder, hvor hjemløsheden er højest, og derfor giver det god mening at kigge til andre kommuner med lavere hjemløshed og lade sig inspirere. En af disse kommuner, hvor hjemløsheden er i tilbagegang er Odense Kommune. Her har rådmanden for beskæftigelses- og socialområdet netop underskrevet en aftale med kommunens boligforeninger om boliggaranti til hjemløse, ligesom vi har det for studerende. Dermed sikres alle hjemløse en bolig inden for tre måneder.
  I Masterplanen på Hjemløseområdet har byrådet vedtaget at arbejde med Housing First, ligesom de gør med stor succes i Odense Kommune, og at tilbyde boliggaranti til de hjemløse er et oplagt skridt i den retning. Vi bør gå sammen med kommunens boligforeninger og sikre, at ingen er tvunget til at leve på gaden. I fællesskab skal vi knække kurven, så hjemløsheden bliver faldende frem for stigende, og så alle aarhusianere kan få tag over hovedet. Derfor foreslår SF at Aarhus Kommune starter forhandlinger med kommunens boligforeninger om en aftale om boliggaranti til hjemløse
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen (ordfører på sagen)


  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra V, DF og KF om støtte til Home-Start Aarhus


  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 15. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
   
   
  Budgetforslag fra V, DF og KF
  Home-Start Aarhus yder en værdsat og anerkendt frivilligindsats for småbørnsfamilier, der er kommet i en vanskelig situation. Årsagerne til vanskelighederne kan blandt andet skyldes fysisk eller psykisk sygdom, dødsfald, skilsmisse, flerbarnsfødsel eller fødselsdepression. En nylig udarbejdet evalueringsrapport viser markant positive resultater for de familier, som Home-Start hjælper: ?
   
  • Home-Start Aarhus har i 2018 hjulpet 70 familier, og evalueringen viser positiv udvikling for hovedparten af disse familier i forhold til en række trivselsparametre. Herunder at skabe mere overskud i hverdagen og ro i familien, samt give familierne redskaberne til at skabe overblik over det praktiske i hverdagen. ?
   
  • En stor del af familierne angiver desuden, at indsatsen fra Home-Start Aarhus i høj eller nogen grad har medvirket til at undgå sammenbrud i familierne, at familien er blevet mere selvhjulpen, og at det er blevet lettere at fastholde job/uddannelse og at undgå sygemelding.
   
  Home-Start Aarhus har i de sidste år haft to bevillinger fra Aarhus Kommune:
  I. En 3-årig politisk vedtaget bevilling på 250.000 kr. fra MSB, som udløb i 2018.
   
  II. En bevilling givet af MSB, MSO og MBU i fællesskab på i alt kr. 450.000 – denne bevilling udløber i 2019.
  I alt en hidtidig kommunal bevilling på kr. 700.000.
   
  I 2019 står Home-Start Aarhus med et akut økonomisk problem, svarende til cirka 500 000 kr., stigende til 750 000 kr. årligt fremover. Dette har betydet, at Home-Start Aarhus har måttet opsige den ene af de to ansatte faglige koordinatorer, hvilket har den konsekvens, at kapaciteten til rekruttering og uddannelse af frivillige, til matching af frivillige med familier, og til den nødvendige kvalitetssikring og opfølgning i familierne er blevet væsentligt nedprioriteret. Det bliver derfor ikke muligt at hjælpe det samme antal familier i 2019 som i 2018, hvis ikke der ydes økonomiske støtte.
   
  Partierne foreslår derfor:
  1. Der ydes økonomisk støtte til Home-Start Aarhus, så der er mulighed for at give et tilbud, der tilsvarer niveauet fra 2018. Støtten har tidligere været ligeligt fordelt mellem de 3 magistratsafdelinger MSB, MBU og MSO
  2. Home-Start Aarhus forpligter sig til årligt at lave skriftlig evaluering, der forlægges i et dertilhørende nedsat udvalg.
   
  Det Konservative Folkeparti Mette Skautrup
  Venstre Gert Bjerregaard
  Dansk Folkeparti Knud N Mathisen


  Sagens forløb 24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 15. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
   
   

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og KF om sikring af åbningstiderne på Værestedet og Stofindtagelsesrummet


  Beslutning Forslaget blev på byrådsmødet den 15. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.
  Budgetforslag fra SF og KF
  Vi foreslår at der sikres fast finansiering, så det nuværende serviceniveau kan fastholdes på Værestedet i Jægergårdsgade, i Stofindtagelsesrummet og i ordningen med sociale viceværter.
   
  Midlertidige bevillinger til de tre initiativer udløbet i år og konsekvensen af ikke at tilføre midler vil være, at der ikke længere er finansiering til weekendåbning i stofindtagelsesrummet og til de markant udvidede åbningstider på værestedet og til de nuværende antal sociale viceværter.
   
  Alle tre tiltag er centrale både fordi de sikrer professionel hjælp til borgere på kanten af vores samfund og samtidig er helt centrale tiltag for at undgå at hjemløsheden centrerer sig omkring Klostertorvet og andre steder i bybilledet
   
  Værestedets mål er at erstatte ensomhed, hjemløshed og manglende beskæftigelse med meningsfyldte fællesskaber. Det er et frirum, værested og hjælper mange af de mest udsatte aarhusianere til at komme videre i livet.
  Stofindtagelsesrummet er et alternativ til at indtage stofferne i en baggård eller i en trappeopgang er stofindtagelsesrummet etableret for at sikre, at mennesker med et misbrug kan indtage deres egne stoffer i sundhedsforsvarlige omgivelser.
   
  De sociale viceværter kender mange af byens udsatte og hjemløse og er med til at hjælpe dem i dagligdagen samt løse og dæmpe konflikter.
   
  Stillet af Mette Skautrup, Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre, Thomas Medom


  Sagens forløb 15-05-2019 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 15. maj 2019 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2020.

  Bilag