Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 19-12-2018

  Skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven


  Beslutning
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Forslag til proces for politiske drøftelser af skoletilbuddet til børn og unge med bopæl i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven med henblik på politisk stillingtagen til det på både kort og længere sigt.

  Resumé Regeringen har sammen med brede flertal i Folketinget peget på, at der er behov for at sætte massivt ind for at forebygge og nedbryde parallelsamfund. En række partier i Aarhus Byråd har på den baggrund den 19. juni 2018 indgået en aftale om de udsatte boligområder i Aarhus, som er vedtaget i byrådet den 12. september 2018.

  En del aftalen vedrører initiativer rettet mod børnene og de unge, som følger af gentænkningen af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Det var aftalt, at den del af gentænk-processen, som vedrører strukturelle forhold omkring skoler, skulle have været en del af drøftelserne omkring budget 2019.

  Det foreslås derfor, at der igangsættes politiske drøftelser i forhold til afklaring af, hvilket skoletilbud der skal være på kort og længere sigt. Det foreslås, at de politiske drøftelser finder sted i første halvår af 2019.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    der igangsættes politiske drøftelser af skoletilbuddet til børn og unge med bopæl i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven med henblik på en afklaring af, hvilket skoletilbud der skal være til børn og unge i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven på kort og længere sigt.

  At 2)    der i de politiske drøftelser indgår scenarier, som spænder fra, at de lokale skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven styrkes til, at børnene har deres skoletilbud uden for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

  At 3)    de politiske drøftelser starter op i februar 2019 og foregår i løbet af foråret og sommeren 2019 i tæt koordination med udarbejdelsen af udviklingsplanerne for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

  Sagens forløb 19-11-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. november 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 7. november 2018.
  Rådmand Bünyamin Simsek og Marc Perera Christensen tog forbehold i forhold til bilag 1.

  28-11-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 28. november 2018.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Tema: En god start for alle børn og unge med dansk som andetsprog


  Beslutning På baggrund af oplæg fra forvaltningen afholdt udvalget en temadrøftelse om "En god start for alle børn og unge med dansk som andetsprog".
  Der afsættes 60 minutter til drøftelsen.

  Sagens forløb 19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen afholdt udvalget en temadrøftelse om "En god start for alle børn og unge med dansk som andetsprog".

  Bilag

  Skriftlige orienteringer siden sidst


  Beslutning Forvaltningen orienterede udvalget om skriftlige orienteringer siden sidst.
  Bilag 1 - LUKKET BILAG
  Bilag 2 - LUKKET BILAG
  Bilag 3 - LUKKET BILAG
  Bilag 4 - Læringsparathed på mellemtrinnet - status oktober 2018
  Bilag 5 - Brenda Taggart - slides fra studietur
  Bilag 6 - David Woods - slides fra studietur
  Bilag 7 - Peter Earley - slides fra studietur
  Bilag 8 - Tracy Smith - slides fra studietur
  Bilag 9 - Rottehandlingsplan skole
  Bilag 10 - Notat om rengøring efter rotter


  Sagens forløb 19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om skriftlige orienteringer siden sidst.

  Bilag

  Sager på vej


  Beslutning Ingen bemærkninger.

  Sagens forløb 19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om kommende tv-program vedr. fravær i 10. klasse.
  Forvaltningen orienterede udvalget om konkret sag. Dorthe Borgkvist (S) deltog ikke i udvalgets behandling af sagen, da hun var inhabil.

  Sagens forløb 19-12-2018 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om kommende tv-program vedr. fravær i 10. klasse.
  Forvaltningen orienterede udvalget om konkret sag. Dorthe Borgkvist (S) deltog ikke i udvalgets behandling af sagen, da hun var inhabil.