Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 06-05-2020

  Referat fra møde den 22. april 2020

  Beslutning
  Indledningsvis på mødet orienterede rådmand Thomas Medom om, at der er sendt brev fra borgmester, rådmand og forkvinde for Børn og Unge-udvalget til Børne og Undervisningsudvalget på Christiansborg vedr. lovforslaget om dobbeltanvisning af dagtilbud og ønske om at forlænge dispensationsordning.
  Dernæst behandlede udvalget referatet. Til punkt 5 enedes udvalget om at ændre formuleringen ”Dorthe Borgkvist stillede forslag om, at punktet blev udskudt til et senere møde, idet hun mente at materialet var sendt for sent frem til udvalgets medlemmer” til ”Dorthe Borgkvist stillede forslag om, at punktet blev udskudt til et senere møde, idet materialet var sendt sent frem til udvalgets medlemmer”.
  Med denne rettelse kunne referatet godkendes.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Indledningsvis på mødet orienterede rådmand Thomas Medom om, at der er sendt brev fra borgmester, rådmand og forkvinde for Børn og Unge-udvalget til Børne og Undervisningsudvalget på Christiansborg vedr. lovforslaget om dobbeltanvisning af dagtilbud og ønske om at forlænge dispensationsordning.
  Dernæst behandlede udvalget referatet. Til punkt 5 enedes udvalget om at ændre formuleringen ”Dorthe Borgkvist stillede forslag om, at punktet blev udskudt til et senere møde, idet hun mente at materialet var sendt for sent frem til udvalgets medlemmer” til ”Dorthe Borgkvist stillede forslag om, at punktet blev udskudt til et senere møde, idet materialet var sendt sent frem til udvalgets medlemmer”.
  Med denne rettelse kunne referatet godkendes.

  Bilag

  Foreløbig status på dagtilbudsanalysen (inkl. dagplejeanalyse)

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Udvalget følger op på emnet i juni måned igen.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen.
  Udvalget følger op på emnet i juni måned igen.

  Bilag

  Budget 2021: Orientering om budgettema Kostordninger i dagtilbud

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret.

  Bilag

  Budget 2021: Orientering om budgettema om elevfravær

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret.
  Udvalget opfordrede til, at ”sorgbearbejdelse” indarbejdes som fraværsårsag.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret.
  Udvalget opfordrede til, at ”sorgbearbejdelse” indarbejdes som fraværsårsag.

  Bilag

  Status på genåbningen af tilbud og håndteringen af Corona /COVID-19 i Børn og Unge

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om forberedelserne til næste fase af genåbningen, herunder mulighederne for de ældre skoleklasser. Udvalget drøftede herefter den frie adgang til legepladser i midtbyen. Forvaltningen fremsender drejebog for rengøring af legepladser til udvalget.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret om forberedelserne til næste fase af genåbningen, herunder mulighederne for de ældre skoleklasser. Udvalget drøftede herefter den frie adgang til legepladser i midtbyen. Forvaltningen fremsender drejebog for rengøring af legepladser til udvalget.

  Bilag

  Status på udvalgsarbejdet

  Beslutning
  Udvalget tog notatet til efterretning og ønsker ikke for nuværende at ændre praksis.
  Udvalget tager en opfølgende drøftelse af udvalgsarbejdet på kommende møde.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget tog notatet til efterretning og ønsker ikke for nuværende at ændre praksis.
  Udvalget tager en opfølgende drøftelse af udvalgsarbejdet på kommende møde.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Skoleprognoser: Udvalget spurgte til diskrepansen mellem prognose og virkelighed for børnetal, samt hvem der står bag prognoserne. Forvaltningen udarbejder notat herom til udvalget.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Skoleprognoser: Udvalget spurgte til diskrepansen mellem prognose og virkelighed for børnetal, samt hvem der står bag prognoserne. Forvaltningen udarbejder notat herom til udvalget.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Børn og Unge-udvalget
  Ingen bemærkninger.