Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 02-09-2020

  Referat fra mødet den 19. august 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden i Aarhus

  Beslutning
  Udvalget anbefalede, at forslaget fra Børn og Unge-byrådet behandles i Magistraten med fokus på den problemstilling, som Børn og Unge-byrådet rejser. Udvalget er ikke enige om, at en fejring vil løse de problemer med hverdagsracisme og ligeværd, som Børn og Unge-byrådet påpeger. Udvalget anbefaler derfor, at relevante magistratsafdelinger belyser, hvorledes de arbejder med problemstillingen, og hvilke relevante tiltag man kan igangsætte for at komme problemet til livs. Børn og Unge-udvalget påpeger desuden, at en fejring af mangfoldigheden kan finde sted i forbindelse med både Pride og Aarhus festuge, uden at der træffes en byrådsbeslutning herom.
  Lene Horsbøl, Peter Sporleder og Lone Norlander Smith, var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Aarhus er en kommune med stor diversitet blandt kommunens knap 350.000 borgere. Når du går en tur i f.eks. Latinerkvarteret, Risskov eller Brabrand, kan du møde mange mennesker med forskellige kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet, der gør Aarhus til en mangfoldig og farverig by og kommune. Netop dette mener Børne- og ungebyrådet, er med til at gøre Aarhus til en fantastisk by at bo i. Samtidig har vi et ansvar for at sikre at disse forskelligheder ikke fører til diskrimination. Desværre er der mange, der oplever hverdagsracisme og diskrimination både i Aarhus og i resten af verden. Nu, mere end nogensinde før, er det aktuelt, at vi alle bliver bevidstgjort om, hvordan vi kan blive bedre til at styrke mangfoldigheden i Aarhus – både som kommune og som individer.
  Vi ønsker, at der skabes bedre muligheder for at udforske og fejre de mange forskelligheder i kommunen, så der skabes forståelse og respekt på tværs af forskellighederne. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus Kommune, som skal have til formål at nedbryde fordomme og udbrede viden om de forskellige mennesker og kulturer i Aarhus.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår:
  1) En årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.
   
  Motivation af forslaget:
  Børne- og ungebyrådet oplever desværre, at fordomme og diskrimination lever i bedste velgående – også i Aarhus. Dette er både rettet mod mennesker med en anden kulturel eller religiøs baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark. Vi mener, at disse fordomme bør udfordres, og at Aarhus Kommune har en forpligtelse til at bidrage til at fordommene nedbrydes. Det mener vi er centralt for at skabe en endnu bedre, mere rummelig og inkluderende kommune og by for alle nuværende og fremtidige aarhusianere. Vi mener, at den bedste måde at gøre dette, er ved at rette fokus på og fejre alle de gode ting som mangfoldighed bidrager med i samfundet.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker at sætte fokus på vores forskelligheder og at hylde mangfoldigheden i Aarhus. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune i samarbejde med relevante foreninger og aktører i kommunen er ansvarlige for afholdelsen af en årligt tilbagevendende mangfoldighedsfejring.
   
  Fordomme og diskrimination er et tungt, men vigtigt emne. Derfor mener vi, at en fejring af mangfoldigheden netop kan bidrage med den viden og fællesskabsfølelse, der skal til for at sikre at vi fortsat har en kommune, hvor der er plads til alle. Fejringen skal foregå i midtbyen, hvor relevante lokale foreninger og aktører får mulighed for at præsentere deres bidrag til et mangfoldigt Aarhus. Det kan f.eks. være mad, kunst, musik eller noget helt fjerde. Vi ønsker en årlig fejring, da vi mener at det både nu og i fremtiden vil være vigtigt at rette fokus på mangfoldigheden – det kunne være som en del af Aarhus Festuge eller en weekend for sig.
   
  Den årlige fejring skal have til formål at nedbryde fordomme og barrierer i kommunen. Dette er en omfangsrig opgave, og derfor mener vi at der til formålet bør nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byrådet, Børne- og ungebyrådet, samt lokale foreninger og aktører bredt repræsenteret på tværs af etnicitet, kultur, seksualitet og andre for følgegruppen relevante hensyn. Børne- og ungebyrådet foreslår desuden at fejringen det første år skal evalueres af følgegruppen og justeres på baggrund af erfaringerne.

  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget anbefalede, at forslaget fra Børn og Unge-byrådet behandles i Magistraten med fokus på den problemstilling, som Børn og Unge-byrådet rejser. Udvalget er ikke enige om, at en fejring vil løse de problemer med hverdagsracisme og ligeværd, som Børn og Unge-byrådet påpeger. Udvalget anbefaler derfor, at relevante magistratsafdelinger belyser, hvorledes de arbejder med problemstillingen, og hvilke relevante tiltag man kan igangsætte for at komme problemet til livs. Børn og Unge-udvalget påpeger desuden, at en fejring af mangfoldigheden kan finde sted i forbindelse med både Pride og Aarhus festuge, uden at der træffes en byrådsbeslutning herom.
  Lene Horsbøl, Peter Sporleder og Lone Norlander Smith, var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af børneterapi

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede udvalget for forslag til en samlet børneterapi til børn med motoriske vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser.
  I den forbindelse orienterede forvaltningen blandt andet om:
  • hvorfor arbejdet er indkredset til motoriske og fysiske vanskeligheder,
  • hvorfor man har valgt disse områder frem for andre, samt
  • hvordan forældre er inddraget i processen.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen præsenterede udvalget for forslag til en samlet børneterapi til børn med motoriske vanskeligheder og fysiske funktionsnedsættelser.
  I den forbindelse orienterede forvaltningen blandt andet om:
  • hvorfor arbejdet er indkredset til motoriske og fysiske vanskeligheder,
  • hvorfor man har valgt disse områder frem for andre, samt
  • hvordan forældre er inddraget i processen.

  Bilag

  Stærkere læringsfællesskaber

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om arbejdet med stærkere læringsfællesskaber. 
  Forvaltningen præsenterede blandt udvalget for, hvordan man konkret har arbejdet med stærkere læringsfællesskaber under COVID-19 i Sabro.
  Forvaltningen orienterede desuden om strukturen i stærkere læringsfællesskaber, om brugen af læringspartnere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne samt om, hvordan arbejdet med stærkere læringsfællesskaber gavner det enkelte barn. 
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede om arbejdet med stærkere læringsfællesskaber. 
  Forvaltningen præsenterede blandt udvalget for, hvordan man konkret har arbejdet med stærkere læringsfællesskaber under COVID-19 i Sabro.
  Forvaltningen orienterede desuden om strukturen i stærkere læringsfællesskaber, om brugen af læringspartnere, ressourcepersoner og faglige fyrtårne samt om, hvordan arbejdet med stærkere læringsfællesskaber gavner det enkelte barn. 

  Bilag

  Budget 2021

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om budget 2021 og besparelser.
  Udvalget stillede en række opklarende spørgsmål, som forvaltningen eftersender information om, herunder vedr. hvilke midler, der tildeles via finansloven, bloktilbud mv.
  I forhold til spørgsmål om sammenligningsgrundlag, henviste forvaltningen blandt andet til udgivelsen ”Kend din kommune” fra KL, der giver en lang række nøgletal.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om budget 2021 og besparelser.
  Udvalget stillede en række opklarende spørgsmål, som forvaltningen eftersender information om, herunder vedr. hvilke midler, der tildeles via finansloven, bloktilbud mv.
  I forhold til spørgsmål om sammenligningsgrundlag, henviste forvaltningen blandt andet til udgivelsen ”Kend din kommune” fra KL, der giver en lang række nøgletal.

  Bilag

  Orientering om status på COVID-19

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om status på COVID-19 herunder om nye drejebøger for lederne i Børn og Unge.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede om status på COVID-19 herunder om nye drejebøger for lederne i Børn og Unge.

  Godkendelse af forslag til mødeplan for 2021

  Beslutning
  Forslaget til mødeplanen blev godkendt.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forslaget til mødeplanen blev godkendt.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om sager på vej.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om sager på vej.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede kort om den årlige redegørelse vedrørende mellemformer, visitationsformer mv., der netop er kommet.       
  Sagens forløb
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede kort om den årlige redegørelse vedrørende mellemformer, visitationsformer mv., der netop er kommet.