Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 11-11-2020

  Godkendelse af referat den 28. oktober 2020

  Beslutning
  Indledningsvis på mødet orienterede direktør Martin Østergaard om at:
  • Temadag om mellemformer den 10. november er udskudt til 2021
  • Forsøg med nye modeller for høring i Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  • Store sager på Børn og Ungeområdet den næste tid.
   
  Herefter godkendte udvalget referatet fra mødet den 28. oktober.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Indledningsvis på mødet orienterede direktør Martin Østergaard om at:
  • Temadag om mellemformer den 10. november er udskudt til 2021
  • Forsøg med nye modeller for høring i Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  • Store sager på Børn og Ungeområdet den næste tid.
   
  Herefter godkendte udvalget referatet fra mødet den 28. oktober.

  Bilag

  Status på store anlægsprojekter

  Beslutning
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om status på de store anlægsprojekter:
  • Stensagerskolens flytning til Tovshøjskolens bygninger 
  • Skolen i Nye samt
  • Ny Skole og Fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
   
  Forvaltningen eftersender notat vedr. midlertidig placering af klubmiljøet i det nye skole og fritidscenter i Gellerup.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om status på de store anlægsprojekter:
  • Stensagerskolens flytning til Tovshøjskolens bygninger 
  • Skolen i Nye samt
  • Ny Skole og Fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
   
  Forvaltningen eftersender notat vedr. midlertidig placering af klubmiljøet i det nye skole og fritidscenter i Gellerup.

  Bilag

  Opfølgning på budget 2021

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på opgaver til Børn og Unge i forbindelse med budgetforlig 2021.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på opgaver til Børn og Unge i forbindelse med budgetforlig 2021.

  Bilag

  Høringssvar om Aarhus Kommunes visitationsprocedure til specialundervisning i specialklasser og specialskoler

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om ny visitationsprocedure for specialundervisning i specialklasser og specialskoler.
   
  Udvalgsmedlemmerne stillede en række spørgsmål på mødet. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender svar på de spørgsmål, der ikke fuldt ud blev besvaret på mødet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om ny visitationsprocedure for specialundervisning i specialklasser og specialskoler.
   
  Udvalgsmedlemmerne stillede en række spørgsmål på mødet. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender svar på de spørgsmål, der ikke fuldt ud blev besvaret på mødet.

  Bilag

  Magtanvendelser i Børn og Unge

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om magtanvendelse i Børn og Unge.
   
  Udvalgsmedlemmerne stillede en række spørgsmål på mødet. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender svar på de spørgsmål, der ikke fuldt ud blev besvaret på mødet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om magtanvendelse i Børn og Unge.
   
  Udvalgsmedlemmerne stillede en række spørgsmål på mødet. Det blev aftalt, at forvaltningen eftersender svar på de spørgsmål, der ikke fuldt ud blev besvaret på mødet.

  Bilag

  Orientering om corona-situationen

  Beslutning
  Direktør Martin Østergaard orienterede om corona-situationen, herunder om hjemsendelser af børn og medarbejdere i Børn og Unge, om forskellige tiltag på konkrete skoler, samt om opgaver, der pt ikke kan løftes i Børn og Unge på grund af det pres, corona-situationen skaber.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Direktør Martin Østergaard orienterede om corona-situationen, herunder om hjemsendelser af børn og medarbejdere i Børn og Unge, om forskellige tiltag på konkrete skoler, samt om opgaver, der pt ikke kan løftes i Børn og Unge på grund af det pres, corona-situationen skaber.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  På spørgsmål fra udvalget orienterede forvaltningen kort om brugertilfredshedsundersøgelsen. Emnet vil blive beskrevet nærmere på udvalgets møde den 9. december 2020.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  På spørgsmål fra udvalget orienterede forvaltningen kort om brugertilfredshedsundersøgelsen. Emnet vil blive beskrevet nærmere på udvalgets møde den 9. december 2020.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede kort om Kultur og Borgerservices proces for ny kulturpolitik.
   
  Forvaltningen orienterede desuden om den store mængde af sager, der kommer på Børn og Ungeområdet den næste tid.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede kort om Kultur og Borgerservices proces for ny kulturpolitik.
   
  Forvaltningen orienterede desuden om den store mængde af sager, der kommer på Børn og Ungeområdet den næste tid.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget talte kort om muligt møde med bestyrelsen for Beder Skole.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget talte kort om muligt møde med bestyrelsen for Beder Skole.