Vælg

Referat Kulturudvalget 15-01-2020

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Temadrøftelse Kunstgræsbaner

  Beslutning
  Repræsentanter fra Lokale- og Anlægsfonden, Sweco, ASA fodbold og IF Lyseng Fodbold holdt oplæg for udvalget. Repræsentanterne besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer, som herefter drøftede sagen.
  Forvaltningen eftersender plancherne fra oplægsholderne.
  Forvaltningen orienterer udvalget om status på bevillinger til kunstgræsbaner på et kommende udvalgsmøde.
  Forvaltningen giver udvalget en status på behandlingen af forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Drøftelse af principper for foretræde og besøg samt udvalgets mødeplan 2020

  Beslutning
  Udvalgets medlemmer sender forslag til temadrøftelser til forvaltningen inden næste udvalgsmøde. På baggrund af forslagene udarbejder forvaltningen en oversigt til drøftelse.
  Udvalget er indstillet på at besøge lokationer uden for rådhuset i forbindelse med afviklingen af ordinære møder. Der må gerne afvikles ca. et besøg i kvartalet. Udvalget er indstillet på, at sådanne udvalgsmøder evt. kan forlænges med 30 minutter.
  Udvalget ønsker at invitere interessenter til at deltage i temadrøftelser, når deres deltagelse har en naturlig sammenhæng med det valgte tema.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der blev gjort opmærksom på, at det Bibliotekspolitiske Topmøde i 2020 afholdes i Sønderborg i april måned.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet