Vælg

Referat Kulturudvalget 29-01-2020

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Musikhusets forretningsplan

  Beslutning
  Direktør Jan Christensen og kunstnerisk chef Jeppe Uggerhøj præsenterede Musikhusets vision, økonomi og fokusområder.
  Materiale fra Musikhuset eftersendes.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Direktør Jan Christensen og kunstnerisk chef Jeppe Uggerhøj præsenterede Musikhusets vision, økonomi og fokusområder.
  Materiale fra Musikhuset eftersendes.

  Orientering om proces for kulturpolitikken

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede procesplanen for Aarhus Kommunes kulturpolitik 2021-2024. Udvalget drøftede herefter sagen.
  Processen startes op med et åbent arrangement på Godsbanens Åbne scene den 24. februar kl. 17.00. Kulturudvalgets medlemmer blev inviteret til at deltage i arrangementet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen præsenterede procesplanen for Aarhus Kommunes kulturpolitik 2021-2024. Udvalget drøftede herefter sagen.
  Processen startes op med et åbent arrangement på Godsbanens Åbne scene den 24. februar kl. 17.00. Kulturudvalgets medlemmer blev inviteret til at deltage i arrangementet.

  Bilag

  Orientering om Erhvervs- og Kulturforum

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om ”Erhvervs- og Kulturforum Aarhus” og om udvalgets fremadrettede perspektiver. Herefter drøftede udvalget sagen.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om ”Erhvervs- og Kulturforum Aarhus” og om udvalgets fremadrettede perspektiver. Herefter drøftede udvalget sagen.

  Bilag

  Udviklingsplan for Sydhavnen - kulturpolitisk perspektiv

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede kulturpolitiske perspektiver i Sydhavnens udvikling.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen præsenterede kulturpolitiske perspektiver i Sydhavnens udvikling.

  Temadrøftelser i 2020

  Beslutning
  Udvalgets medlemmer foreslog en række emner til kommende temadrøftelser i 2020. Forvaltningen udarbejder en liste over forslagene.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Udvalgets medlemmer foreslog en række emner til kommende temadrøftelser i 2020. Forvaltningen udarbejder en liste over forslagene.

  Bilag

  Bibliotekspolitisk topmøde

  Beslutning
  Udvalgets medlemmer har modtaget en invitation til at deltage i arrangementet den 16. og 17. april 2020
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Udvalgets medlemmer har modtaget en invitation til at deltage i arrangementet den 16. og 17. april 2020

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen eftersender invitationer til arrangementer den 18. marts 2020 og 4. juni 2020.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen eftersender invitationer til arrangementer den 18. marts 2020 og 4. juni 2020.