Vælg

Referat Kulturudvalget 19-02-2020

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Fællesmøde med Demokratihandletanken

  Beslutning
  Trine Nielsen, rektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, gav Kulturudvalget en introduktion til Handletankens arbejde.
   
  Herefter drøftede udvalget og handletankens medlemmer mulighederne for i højere grad at inddrage borgerne i de demokratiske processer.

  Drøftelserne vedrørte blandt andet følgende temaer:
  • Inddragelse af minoriteter.
  • Rammesætning af debatter og andre former for inddragelse.
  • Muligheder for at øge ejerskab ved at decentralisere beslutninger.
  • Demokratiske styrker og udfordringer i Aarhus.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Trine Nielsen, rektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, gav Kulturudvalget en introduktion til Handletankens arbejde.
   
  Herefter drøftede udvalget og handletankens medlemmer mulighederne for i højere grad at inddrage borgerne i de demokratiske processer.

  Drøftelserne vedrørte blandt andet følgende temaer:
  • Inddragelse af minoriteter.
  • Rammesætning af debatter og andre former for inddragelse.
  • Muligheder for at øge ejerskab ved at decentralisere beslutninger.
  • Demokratiske styrker og udfordringer i Aarhus.

  Bilag

  Ny Eventstrategi og orientering om væsentlige events i 2020

  Beslutning
  Eventchef Jørn Sønderkjær Christensen orienterede udvalget om byens nye eventstrategi og herunder om kommende 2020 events.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Eventchef Jørn Sønderkjær Christensen orienterede udvalget om byens nye eventstrategi og herunder om kommende 2020 events.

  Orientering om klimaarbejdet i regi af LEV-sporet

  Beslutning
  Carsten Holst og Henrik Traberg præsenterede planerne for udarbejdelse af Klimaplan 2021-2024.
   
  Udvalget drøftede herefter sagen. Der blev i den forbindelse lagt særlig vægt på den løbende inddragelse af borgerne.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Carsten Holst og Henrik Traberg præsenterede planerne for udarbejdelse af Klimaplan 2021-2024.
   
  Udvalget drøftede herefter sagen. Der blev i den forbindelse lagt særlig vægt på den løbende inddragelse af borgerne.

  Bilag

  Kulturpolitik

  Beslutning
  Lene Øster orienterede om kulturpolitik 2021-2024 Kickoff.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Lene Øster orienterede om kulturpolitik 2021-2024 Kickoff.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Formanden orienterede om:
  • Idrætssamvirkets 50 års jubilæum fredag den 21. februar 2020 kl. 15.00.
  • Generalforsamling i Danmarks biblioteksforening den 20. marts kl. 16.00.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Formanden orienterede om:
  • Idrætssamvirkets 50 års jubilæum fredag den 21. februar 2020 kl. 15.00.
  • Generalforsamling i Danmarks biblioteksforening den 20. marts kl. 16.00.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalgsmødet den 18. marts udvides med en halv time. Baggrunden er, at udvalget skal behandle en byrådshenvist sag med deltagelse af Børn og Unge-byrådet. Efterfølgende er der møde med Kultursamvirket. Udvalget støttede forslaget.
   
  Udvalgsmødet den 1. april starter kl. 18.00, hvor udvalget mødes med Sir Richard Reese og en delegation fra Manchester. Herefter afholdes et kort udvalgsmøde. Udvalget støttede forslaget.
   
  Udvalgsmødet den 20. maj kommer til at omfatte et besøg i Gellerup. Forvaltningen vender tilbage med en plan for afholdelse af arrangementet.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Udvalgsmødet den 18. marts udvides med en halv time. Baggrunden er, at udvalget skal behandle en byrådshenvist sag med deltagelse af Børn og Unge-byrådet. Efterfølgende er der møde med Kultursamvirket. Udvalget støttede forslaget.
   
  Udvalgsmødet den 1. april starter kl. 18.00, hvor udvalget mødes med Sir Richard Reese og en delegation fra Manchester. Herefter afholdes et kort udvalgsmøde. Udvalget støttede forslaget.
   
  Udvalgsmødet den 20. maj kommer til at omfatte et besøg i Gellerup. Forvaltningen vender tilbage med en plan for afholdelse af arrangementet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Der var ikke kommentarer til dagsordenspunktet.

  Eventuelt

  Beslutning
  Der blev stillet forslag til dagsordenspunkt til et kommende møde.
  Sagens forløb
  19-02-2020 Kulturudvalget
  Der blev stillet forslag til dagsordenspunkt til et kommende møde.