Vælg

Referat Kulturudvalget 04-03-2020

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at kulturudvalget under mødet ville blive orienteret om status på corona-virussens konsekvenser for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at kulturudvalget under mødet ville blive orienteret om status på corona-virussens konsekvenser for Aarhus Kommune.

  Bilag

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 19. februar 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Udvalget kunne ikke konkludere endeligt på sagen. Sagen behandles på udvalgets kommende møde.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra El om kunstgræsbaner og gummigranulater
   

  Resumé
  Enhedslisten fremsatte ved møde i Aarhus Byråd den 13. november 2019 et forslag om kunstgræsbaner og gummigranulater, hvor gummi ønskes erstattet af alternative muligheder.
  Det vurderes, at der ikke er den nødvendige viden om indholdet af eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de alternativer muligheder på nuværende tidspunkt.
  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune stilles der en række miljømæssige krav.
  Ved indstillingen foreslås indført et nyt krav til foreninger, som fremover anmodes om en redegørelse i forbindelse med udskiftning af udtjente kunstgræsbaner.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus
  At 2) Der indføres krav om en redegørelse fra foreninger i forbindelse med udskiftning af kunstgræstæppe med henblik på at sikre, at de udtjente kunstgræsbaner eller dele af disse håndteres på en forsvarlig vis.
  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  04-02-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere endeligt på sagen. Sagen behandles på udvalgets kommende møde.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Præsentation af Aarhus Symfoniorkesters ledelse

  Beslutning
  Dagsordenspunktet blev udskudt.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenspunktet blev udskudt.

  Bilag

  Drøftelse af ny Kulturpolitik

  Beslutning
  Udvalgets medlemmer drøftede temaer for den kommende kulturpolitik.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalgets medlemmer drøftede temaer for den kommende kulturpolitik.

  Bilag

  Udvalgets rolle i budgetprocessen

  Beslutning
  Forvaltningen dagsordenssætter budgetprocessen på kulturudvalgets møder den 1. april, den 22. april, den 6. maj og den 19. august.
  På mødet den 22. april gennemføres en workshop. Derfor udvides mødet med en halv time.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen dagsordenssætter budgetprocessen på kulturudvalgets møder den 1. april, den 22. april, den 6. maj og den 19. august.
  På mødet den 22. april gennemføres en workshop. Derfor udvides mødet med en halv time.

  Bilag

  Status på Kulturudvalgets studietur

  Beslutning
  Udvalgets medlemmer kommenterede på programskitsen.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalgets medlemmer kommenterede på programskitsen.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der henvises til det fremsendte materiale.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Der henvises til det fremsendte materiale.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til det fremsendte materiale.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til det fremsendte materiale.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen post til udvalget.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen post til udvalget.

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om den nye chef for Filmbyen.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om den nye chef for Filmbyen.