Vælg

Referat Kulturudvalget 01-04-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 18. marts 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Økonomisk regnskab

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om udviklingen i magistratsafdelingens økonomi og regnskab, herunder om budget, ramme og forbrug i 2019.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret om udviklingen i magistratsafdelingens økonomi og regnskab, herunder om budget, ramme og forbrug i 2019.

  Bilag

  Budget- og regnskabsmål

  Beslutning
  Forvaltningen afrapporterede på regnskabsmålene for 2019.
  Herefter blev budgetmålene for 2021 præsenteret.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen afrapporterede på regnskabsmålene for 2019.
  Herefter blev budgetmålene for 2021 præsenteret.

  Bilag

  Musik Erhvervs Pulje - rammer og retningslinjer

  Beslutning
  Sagen blev udsat til behandling på udvalgets næste møde.
  Baggrunden for udsættelsen er, at udvalget på næste møde kan tage højde for de nationale tiltag, som regeringen i øjeblikket arbejder på.
  Resumé
  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budgettet for 2020 blev der under overskriften Aarhus som musikby afsat 1. mio. kr. til en styrkelse af Aarhus Kommunes indsats for udviklingen af den rytmiske musik som et kreativt erhverv.
   
  Nærværende indstilling indeholder anbefaling af udmøntningen af bevillingen, herunder den organisatoriske placering i Borgmesterens Afdeling/Erhverv og Bæredygtig Udvikling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice/Kulturforvaltningen.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Bevillingen på 1 mio. kr. udmøntes til beslutning i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice efter indstilling fra en ekspertgruppe med henblik på oprettelse af en musikerhvervspulje til udvikling af erhvervsrelaterede projekter inden for rytmisk musik.
   
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Sagen blev udsat til behandling på udvalgets næste møde.
  Baggrunden for udsættelsen er, at udvalget på næste møde kan tage højde for de nationale tiltag, som regeringen i øjeblikket arbejder på.

  Bilag

  Status på COVID-19 i Kultur og Borgerservice

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om status på COVID-19, herunder i forhold til driften af Borgerservice. Der blev også orienteret om konsekvenserne for foreningslivet og for kommunens kulturinstitutioner.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret om status på COVID-19, herunder i forhold til driften af Borgerservice. Der blev også orienteret om konsekvenserne for foreningslivet og for kommunens kulturinstitutioner.

  Bilag

  Økonomiske konsekvenser af COVID-19 for kulturinstitutioner i Aarhus

  Beslutning
  Elisabeth Wedderkopp (Kultursamvirket), Gunvor G. Krejbjerg (Kunstrådet), Mads K. Holst (Moesgaard Museum), Gunnar Madsen (ROSA og SPOT Festivalen), og Jan Christensen (Musikhuset) orienterede udvalget om de konsekvenser, som COVID-19 har for deres institutioner og interessenter.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Elisabeth Wedderkopp (Kultursamvirket), Gunvor G. Krejbjerg (Kunstrådet), Mads K. Holst (Moesgaard Museum), Gunnar Madsen (ROSA og SPOT Festivalen), og Jan Christensen (Musikhuset) orienterede udvalget om de konsekvenser, som COVID-19 har for deres institutioner og interessenter.

  Status på Kultur og Sundhedsplan

  Beslutning
  Dagsordenspunktet blev udskudt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenspunktet blev udskudt.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Dagsordenspunktet blev udskudt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenspunktet blev udskudt.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Dagsordenspunktet blev udskudt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenspunktet blev udskudt.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Dagsordenspunktet blev udskudt.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenspunktet blev udskudt.

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.