Vælg

Referat Kulturudvalget 22-04-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 1. april 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Drøftelse af ”kendte” økonomiske udfordringer på MKBs område

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om økonomiske udfordringer knyttet til driften i Kultur og Borgerservice. Der henvises til det fremsendte materiale.
  Forvaltningen besvarede herefter spørgsmål fra udvalget.

  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret om økonomiske udfordringer knyttet til driften i Kultur og Borgerservice. Der henvises til det fremsendte materiale.
  Forvaltningen besvarede herefter spørgsmål fra udvalget.


  Bilag

  Økonomiske konsekvenser af Covid-19 på MKBs område

  Beslutning
  Musikchef for Symfoniorkestret Jesper Nordin havde foretræde for udvalget i forbindelse med dagsordenspunktets behandling.
  Udvalget blev orienteret om de økonomiske konsekvenser, som Covid-19 har på Kultur og Borgerservice´s forvaltningsområde, herunder forventede mistede indtægter. Gennemgangen er baseret på de skøn og opgørelser, der kan gennemføres på nuværende tidspunkt. Udvalget drøftede herefter sagen.
  Forvaltningen udarbejder et notat om de konsekvenser, som Covid-19 har for Filmbyen.

  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Musikchef for Symfoniorkestret Jesper Nordin havde foretræde for udvalget i forbindelse med dagsordenspunktets behandling.
  Udvalget blev orienteret om de økonomiske konsekvenser, som Covid-19 har på Kultur og Borgerservice´s forvaltningsområde, herunder forventede mistede indtægter. Gennemgangen er baseret på de skøn og opgørelser, der kan gennemføres på nuværende tidspunkt. Udvalget drøftede herefter sagen.
  Forvaltningen udarbejder et notat om de konsekvenser, som Covid-19 har for Filmbyen.


  Bilag

  Opfølgning på byrådssag vedr. Lystrup Svømmehal

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om kapaciteten tilknyttet Aarhus Kommunes svømmefaciliteter og drøftede herefter sagen med forvaltningen.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret om kapaciteten tilknyttet Aarhus Kommunes svømmefaciliteter og drøftede herefter sagen med forvaltningen.

  Bilag

  Afrapporteringen fra borgerinddragelsesprocessen omkring idrætsfaciliteterne

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om resultatet af borgerinddragelsesprocessen omkring idræts- og foreningsanlæg.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret om resultatet af borgerinddragelsesprocessen omkring idræts- og foreningsanlæg.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen post til udvalget
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen post til udvalget

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen følger op på et konkret spørgsmål vedrørende honorarstøtteordningen.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen følger op på et konkret spørgsmål vedrørende honorarstøtteordningen.