Vælg

Referat Kulturudvalget 03-06-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde den 6. maj 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden blev godkendt med den kommentar, at punkt 6 var et orienteringspunkt om beslutningsforslaget fra S og V.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden blev godkendt med den kommentar, at punkt 6 var et orienteringspunkt om beslutningsforslaget fra S og V.

  Bilag

  Aarhus Omstiller

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om arbejdet med den kommende Klimaplan, herunder om indsatsområderne i Aarhus Omstiller, måling af effekt og den videre proces.
  Udvalget drøftede herefter sagen.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om arbejdet med den kommende Klimaplan, herunder om indsatsområderne i Aarhus Omstiller, måling af effekt og den videre proces.
  Udvalget drøftede herefter sagen.

  Bilag

  Status på genåbning på Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices område

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om status på sports- og fritidsområdet, kulturområdet, bibliotekerne og Borgerservice.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om status på sports- og fritidsområdet, kulturområdet, bibliotekerne og Borgerservice.

  Bilag

  Opfølgning på økonomiske konsekvenser af covid-19 på sport og fritidsområdet og kulturområdet

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om de økonomiske konsekvenser for kultur- og foreningslivet i Aarhus.
  Udvalget drøftede herefter sagen.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om de økonomiske konsekvenser for kultur- og foreningslivet i Aarhus.
  Udvalget drøftede herefter sagen.

  Bilag

  Formidling af byens historie

  Beslutning
  Stadsarkivar Søren Bitch Christiansen var inviteret og redegjorde for de foreløbige tanker han og forvaltningen har gjort sig. Udvalgets medlemmer kom med input til forslagets videre forløb. Desuden deltog Lene Horsbøl som medforslagsstiller og Stadsarkitekt Stephen Willacy.
  Rådmanden bemærkede, at der også var initiativer i forslaget, som kunne kræve finansiering, hvorfor der blev opfordret til at nævne forslaget ved årets budgetforhandlinger.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Stadsarkivar Søren Bitch Christiansen var inviteret og redegjorde for de foreløbige tanker han og forvaltningen har gjort sig. Udvalgets medlemmer kom med input til forslagets videre forløb. Desuden deltog Lene Horsbøl som medforslagsstiller og Stadsarkitekt Stephen Willacy.
  Rådmanden bemærkede, at der også var initiativer i forslaget, som kunne kræve finansiering, hvorfor der blev opfordret til at nævne forslaget ved årets budgetforhandlinger.

  Bilag

  Kommende temadrøftelser i Kulturudvalget

  Beslutning
  Formanden nævnte, at udvalget snart bør gennemføre besøget i Gellerup med dertilhørende temadrøftelse om kulturtilbud i området.
  Forvaltningen sender materiale til udvalgets medlemmer, så de får mulighed for at angive, hvilke temadrøftelser de hver især ønsker at prioritere.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Formanden nævnte, at udvalget snart bør gennemføre besøget i Gellerup med dertilhørende temadrøftelse om kulturtilbud i området.
  Forvaltningen sender materiale til udvalgets medlemmer, så de får mulighed for at angive, hvilke temadrøftelser de hver især ønsker at prioritere.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet
  .
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet
  .

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet
  .
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet
  .

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Eventuelt

  Beslutning
  Formanden spurgte om udvalget skulle overveje at holde nogle af møderne virtuelt i fremtiden. Der var enighed om at lade Magistraten behandle sagen – og derefter følge op.
  Formanden havde fået en henvendelse fra en idrætsklub om en udfordring. Forvaltningen laver notat på sagen i forhold til, hvad der kan gøres.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Kulturudvalget
  Formanden spurgte om udvalget skulle overveje at holde nogle af møderne virtuelt i fremtiden. Der var enighed om at lade Magistraten behandle sagen – og derefter følge op.
  Formanden havde fået en henvendelse fra en idrætsklub om en udfordring. Forvaltningen laver notat på sagen i forhold til, hvad der kan gøres.