Vælg

Referat Kulturudvalget 17-06-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde den 3.juni 2020

  Beslutning
  Udvalget indledte mødet med et besøg på Institut for X. De indledende pointer fra ordstyren fra Institut for X, som sekretæren noterede var:
   
  a) Der mangler noget fysisk struktur for kulturen
  b) Behov for en paraplyorganisation – der kan varetage den interne og eksterne kommunikation
  c) Måske er der behov for en ungdoms kulturpolitik? Kulturplanlægning og metoder.
  d) Gennemsigtighed – bl.a. gennem troværdige data
  e) Micro-finansiering
  f) Kultur er mere en kunst – et bredere perspektiv
  g) Internationalt udsyn – de studerende vil gerne blive i Aarhus
  h) Bliv bedre til at åbne op??
  i) Eksperimental kultur for de mellemstore grupper
  j) Der mangler nogle trædesten mellem de små og de rigtig store aktører på kulturområdet
   
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Udvalget indledte mødet med et besøg på Institut for X. De indledende pointer fra ordstyren fra Institut for X, som sekretæren noterede var:
   
  a) Der mangler noget fysisk struktur for kulturen
  b) Behov for en paraplyorganisation – der kan varetage den interne og eksterne kommunikation
  c) Måske er der behov for en ungdoms kulturpolitik? Kulturplanlægning og metoder.
  d) Gennemsigtighed – bl.a. gennem troværdige data
  e) Micro-finansiering
  f) Kultur er mere en kunst – et bredere perspektiv
  g) Internationalt udsyn – de studerende vil gerne blive i Aarhus
  h) Bliv bedre til at åbne op??
  i) Eksperimental kultur for de mellemstore grupper
  j) Der mangler nogle trædesten mellem de små og de rigtig store aktører på kulturområdet
   
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden blev godkendt med den bemærkning, at enkelte udvalgsmedlemmer havde svært ved at nå fra det ene udvalgsmøde til det andet.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden blev godkendt med den bemærkning, at enkelte udvalgsmedlemmer havde svært ved at nå fra det ene udvalgsmøde til det andet.

  Bilag

  Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende tilføjelse i Eventstrategien:
   
  Aarhus skal være en god by for alle og aktiveringen skal indtænke flere målgrupper med særlig fokus på børn og unge. Målgrupperne kan bl.a. indtænkes i selve hovedeventen eller i sideevents, som bakker op om og aktiverer hovedeventen yderligere.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   
  Resumé
  Aarhus er gennem de seneste år blevet en både kendt og anerkendt international eventby, der samlet set har en professionel håndtering af udvikling, planlægning og gennemførelse af events.
  Events bidrager til Aarhus’ vækst og udvikling, og events er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by at bo, arbejde, studere, drive virksomhed i eller at besøge som gæst. Events bidrager til at realisere byens overordnede visioner om Aarhus som ’En god by for alle’.
  Eventstrategi 2020-2025 lægger op til at fastholde og udbygge den position og udvikling.
  Der vil fremadrettet være et særligt fokus på fem områder:
  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Aarhus som attraktiv fysisk ramme for events
  • Den samarbejdende, eksperimenterende by
  • Aarhusregionen som eventdestination
  • En stærk og inkluderende frivilligorganisering
  Den nuværende tværmagistratslige organisering samt forankring og koordinering hos Aarhus Events fastholdes.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) Eventstrategi 2020-2025 vedtages
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Vigtigheden af at eventstrategien har fokus på vækstlagene, på børn og unge, på anerkendelse af de frivillige og på sundhed, herunder blev tobaksforebyggelse fremhævet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende tilføjelse i Eventstrategien:
   
  Aarhus skal være en god by for alle og aktiveringen skal indtænke flere målgrupper med særlig fokus på børn og unge. Målgrupperne kan bl.a. indtænkes i selve hovedeventen eller i sideevents, som bakker op om og aktiverer hovedeventen yderligere.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Initiativpakke sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Covid-19 nedlukningen har betydet, at forenings- og fritidslivet for en længere periode har og har haft lukket ned for sine almindelige aktiviteter. Det betyder, at foreningerne i 2020 oplever en væsentlig aktivitetsnedgang og økonomiske tab og udfordringer.
   
  Med henblik på at reducere foreningernes økonomiske udfordringer og sikre, at Covid-19 nedlukningen ikke får negative konsekvenser for foreningernes tilskud fra Aarhus Kommune, foreslås det, at Aarhus Byråd vedtager den vedlagte initiativpakke på sports- og fritidsområdet.
   
  Ved at dispensere fra de normale regler og tildelingskriterier skal pakken sikre, at alle afsatte budgetter for 2020 på de forskellige tilskudsområder fortsat udbetales, uanset at der sker et fald i aktivitetsniveau. Ligeledes skal initiativerne sikre, at foreninger og faciliteter ikke bliver negativt påvirket i kommende år af den aktivitetsnedgang, de forventes at få i 2020.
  Indstilling
  Det indstilles
   
  At 1) Byrådet godkender Covid-19 initiativpakken (som beskrevet i bilag 1) på sports- og fritidsområdet.
  Sagens forløb
  26-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Salg af Skovmøllen

  Beslutning
  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Bilag

  Havnebadet

  Beslutning
  Orienteringen blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Bilag

  Aarhus Skøjtehal og Ishockeyklub

  Beslutning
  Sagen blev drøftet. Forvaltningen undersøger mulige alternativer til traditionel skøjtetræningshal og vender tilbage til udvalget.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Sagen blev drøftet. Forvaltningen undersøger mulige alternativer til traditionel skøjtetræningshal og vender tilbage til udvalget.

  Bilag

  Studietur

  Beslutning
  Udvalget foretrækker en studietur i foråret 2021.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Udvalget foretrækker en studietur i foråret 2021.

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Ikke drøftet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
   Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
   Ikke drøftet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Formanden er blevet kontaktet af Træskibshavnen, der har inviteret udvalget til at holde et udvalgsmøde på træskibshavnen for at fortælle om planer og idéer. Udvalget har ikke mulighed for at tage imod tilbuddet, men tilkendegav at Træskibshavnen er velkommen til at invitere de enkelte udvalgsmedlemmer til møde.
   
  Forvaltningen orienterede om, at der er et offentligt møde i Gellerup den 4. august, hvor udvalget også kan deltage.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Formanden er blevet kontaktet af Træskibshavnen, der har inviteret udvalget til at holde et udvalgsmøde på træskibshavnen for at fortælle om planer og idéer. Udvalget har ikke mulighed for at tage imod tilbuddet, men tilkendegav at Træskibshavnen er velkommen til at invitere de enkelte udvalgsmedlemmer til møde.
   
  Forvaltningen orienterede om, at der er et offentligt møde i Gellerup den 4. august, hvor udvalget også kan deltage.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Rådmanden inviterede udvalgsmedlemmerne til at kontakte ham, hvis de har emner, de ønsker at drøfte i forbindelse med budget 2021.
   
  Formanden takkede forvaltningschefen for Sport og Fritid for et fortrinligt samarbejde gennem årene.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Rådmanden inviterede udvalgsmedlemmerne til at kontakte ham, hvis de har emner, de ønsker at drøfte i forbindelse med budget 2021.
   
  Formanden takkede forvaltningschefen for Sport og Fritid for et fortrinligt samarbejde gennem årene.