Vælg

Referat Kulturudvalget 05-08-2020

  Godkendelse af referat fra møde den 17. juni 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden blev godkendt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden blev godkendt.

  Bilag

  Orientering: Temabaseret tilsyn på Folkeoplysningsområdet 2019

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om de temabaserede tilsyn, herunder bl.a. grundlaget for tilskudsberettigelse og den dialogbaserede tilgang til tilsyn. Kulturudvalget ønsker at få eftersendt oplysninger om medlemmernes aldersfordeling fra Sport og Fritid.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om de temabaserede tilsyn, herunder bl.a. grundlaget for tilskudsberettigelse og den dialogbaserede tilgang til tilsyn. Kulturudvalget ønsker at få eftersendt oplysninger om medlemmernes aldersfordeling fra Sport og Fritid.

  Bilag

  Videreførelse af det temabaserede tilsyn

  Beslutning
  Der var i udvalget en bred opbakning til en videreførelse af det temabaserede tilsyn. Der var til punktet foretræde ved Folkeoplysningsudvalgets brugergruppe v/ Torben Drejer (FO Aarhus) og Sara Springborg (ÅUF). De nævnte bl.a., at forvaltningen meget gerne måtte fortsætte med vejledningsbesøg hos foreningerne, men der var også bekymring for den ekstra administration, som tilsynene medfører, når foreningerne alene drives af frivillige.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Der var i udvalget en bred opbakning til en videreførelse af det temabaserede tilsyn. Der var til punktet foretræde ved Folkeoplysningsudvalgets brugergruppe v/ Torben Drejer (FO Aarhus) og Sara Springborg (ÅUF). De nævnte bl.a., at forvaltningen meget gerne måtte fortsætte med vejledningsbesøg hos foreningerne, men der var også bekymring for den ekstra administration, som tilsynene medfører, når foreningerne alene drives af frivillige.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Møde med Kultursamvirket

  Beslutning
  Medlemmerne i kultursamvirket havde inden mødet drøftet, hvilket input de kunne give til udvalget, når der snart igen skal laves ny kulturpolitik. De input var bl.a.:
  • At tænke tværkulturelle/ kunstneriske elementer ind i alle beslutninger
  • At sikre fødekæden og demokratisk diversitet, herunder f.eks. kreative værksteder og billig husleje for kunstnere.
  • Skolen og det vi bliver mødt med i skolen. Alle skoleelever skal mindst én gang om året møde en af de kulturelle kunstarter.
  • Corona – stor cadeau til udvalget for at sikre virtuelle mødesteder og dialog under Corona-krisen. Fremover er kulturområdet nødt til at tænke i pandemiforebyggelse, så området kan træde i karakter tidligere.
  • Tværfaglighed inden for miljøet
  • Den internationale dimension
  • Vi skal stille det grundlæggende spørgsmål: Hvilken rolle skal kunst og kultur spille i byen?
  Sagens forløb
  05-08-2020 Kulturudvalget
  Medlemmerne i kultursamvirket havde inden mødet drøftet, hvilket input de kunne give til udvalget, når der snart igen skal laves ny kulturpolitik. De input var bl.a.:
  • At tænke tværkulturelle/ kunstneriske elementer ind i alle beslutninger
  • At sikre fødekæden og demokratisk diversitet, herunder f.eks. kreative værksteder og billig husleje for kunstnere.
  • Skolen og det vi bliver mødt med i skolen. Alle skoleelever skal mindst én gang om året møde en af de kulturelle kunstarter.
  • Corona – stor cadeau til udvalget for at sikre virtuelle mødesteder og dialog under Corona-krisen. Fremover er kulturområdet nødt til at tænke i pandemiforebyggelse, så området kan træde i karakter tidligere.
  • Tværfaglighed inden for miljøet
  • Den internationale dimension
  • Vi skal stille det grundlæggende spørgsmål: Hvilken rolle skal kunst og kultur spille i byen?

  Bilag