Vælg

Referat Kulturudvalget 02-09-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 19. august 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.
   
   

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden blev godkendt.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden blev godkendt.
   
   

  Bilag

  ARoS - The Next Level

  Beslutning
  Museumsdirektør Erland G. Høyersten og Morten Schmidt fra Schmidt/Hammer og Lassen præsenterede Projekt ARoS – The Next Level.
   
  Et par af de mange pointer om projektet kan nævnes:
  • Projektet har ændret sin fysiske form i takt med processen og finansieringen.
  • Nu er projektet optimalt i forhold til, hvad der er tænkt.
  • Mange fondsmidler er søgt og er næsten i hus til at støtte finansieringen.
  • Det er arkitekterne Schmidt/Hammer og Lassen, der har udviklet projektet – herunder den helt særlige dome med kunstneren, James Turrell.
  • Alle elementer, der er tilført, kan bruges på forskellige måder og er i høj grad tilgængelige.
  • Der er en organisk sammenhæng mellem det nuværende ARoS og det nye projekt.
  • Der er en interessant dualitet mellem the Rainbow og domen (yderside og inderside).
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Museumsdirektør Erland G. Høyersten og Morten Schmidt fra Schmidt/Hammer og Lassen præsenterede Projekt ARoS – The Next Level.
   
  Et par af de mange pointer om projektet kan nævnes:
  • Projektet har ændret sin fysiske form i takt med processen og finansieringen.
  • Nu er projektet optimalt i forhold til, hvad der er tænkt.
  • Mange fondsmidler er søgt og er næsten i hus til at støtte finansieringen.
  • Det er arkitekterne Schmidt/Hammer og Lassen, der har udviklet projektet – herunder den helt særlige dome med kunstneren, James Turrell.
  • Alle elementer, der er tilført, kan bruges på forskellige måder og er i høj grad tilgængelige.
  • Der er en organisk sammenhæng mellem det nuværende ARoS og det nye projekt.
  • Der er en interessant dualitet mellem the Rainbow og domen (yderside og inderside).
   
   

  Bilag

  Kulturpolitik

  Beslutning
  Forvaltningen præsenterede oplæg til kulturpolitikken via de 6 temaer.
  Der var en stor anerkendelse til forvaltningen for udkastet. Debatten rummede bl.a. følgende pointer og overvejelser fra politikerne:
  • Hvad er det præcis vi vil med politikken?
  • Hvordan kan vi gøre politikken og kulturen mere tilgængelig og let at gå til/ vælge til?
  • Hvordan skabe sammenhæng mellem store kulturinstitutioner og små kulturtilbud og helt ud til folkeskolen og tilbud i dagligdagen?
  • Hvordan kan kulturpolitikken skabe fællesskab?
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen præsenterede oplæg til kulturpolitikken via de 6 temaer.
  Der var en stor anerkendelse til forvaltningen for udkastet. Debatten rummede bl.a. følgende pointer og overvejelser fra politikerne:
  • Hvad er det præcis vi vil med politikken?
  • Hvordan kan vi gøre politikken og kulturen mere tilgængelig og let at gå til/ vælge til?
  • Hvordan skabe sammenhæng mellem store kulturinstitutioner og små kulturtilbud og helt ud til folkeskolen og tilbud i dagligdagen?
  • Hvordan kan kulturpolitikken skabe fællesskab?
   
   

  Bilag

  Temadrøftelser i udvalget

  Beslutning
  Drøftet kort.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Drøftet kort.
   
   

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Ikke behandlet.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet.
   
   

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ikke behandlet.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet.
   
   

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ikke behandlet.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet.
   
   

  Eventuelt

  Beslutning
  Ikke behandlet.
   
   
  Sagens forløb
  02-09-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet.