Vælg

Referat Kulturudvalget 30-09-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 16. september 2020

  Beslutning
  Referatet godkendt.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Referatet godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden godkendt.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden godkendt.

  Bilag

  Status på politik for Borgerservice og Biblioteker

  Beslutning
  Forvaltningen gav en mere grundig status på tilblivelsen af politik for Borgerservice og Biblioteker.
   
  I forhold til del 2 om inddragelse i de tre udviklingsprojekter: FilmX, Verdensrum samt Fremtidens Bibliotek var der et stort ønske fra politikerne om at blive tilknyttet et eller flere af projekterne. Politikerne melder tilbage til sekretariatet for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i forhold til deltagelse i et eller flere af udviklingsprojekterne.
   
  På mødet blev noteret følgende deltagere: Steen: Fremtidens Bibliotek + FilmX; Hans: Verdensrum + fremtidens Bibliotek; Peter:  Fremtidens Bibliotek; Mette: FilmX; Hüseyin: Fremtidens Bibliotek.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen gav en mere grundig status på tilblivelsen af politik for Borgerservice og Biblioteker.
   
  I forhold til del 2 om inddragelse i de tre udviklingsprojekter: FilmX, Verdensrum samt Fremtidens Bibliotek var der et stort ønske fra politikerne om at blive tilknyttet et eller flere af projekterne. Politikerne melder tilbage til sekretariatet for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i forhold til deltagelse i et eller flere af udviklingsprojekterne.
   
  På mødet blev noteret følgende deltagere: Steen: Fremtidens Bibliotek + FilmX; Hans: Verdensrum + fremtidens Bibliotek; Peter:  Fremtidens Bibliotek; Mette: FilmX; Hüseyin: Fremtidens Bibliotek.

  Bilag

  Opsamling i de faste udvalg

  Beslutning
  Sekretariatet bag Byrådets opgaveudvalg lavede en opsamling om erfaringer i de faste udvalg set fra Kulturudvalgets perspektiv. Der blev drøftet to spørgsmål om henholdsvis politikudvikling i udvalget og borgerinddragelse. Kulturudvalget vil senere blive involveret mere i opgaveudvalgets arbejde.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Sekretariatet bag Byrådets opgaveudvalg lavede en opsamling om erfaringer i de faste udvalg set fra Kulturudvalgets perspektiv. Der blev drøftet to spørgsmål om henholdsvis politikudvikling i udvalget og borgerinddragelse. Kulturudvalget vil senere blive involveret mere i opgaveudvalgets arbejde.

  Bilag

  Kunstgræsbane Kolt-Hasselager

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om sagen om kunstgræsbane i Kolt-Hasselager. Sagen kommer i byrådet inden bevillingen kan godkendes.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om sagen om kunstgræsbane i Kolt-Hasselager. Sagen kommer i byrådet inden bevillingen kan godkendes.

  Bilag

  Kulturudvalgets mødeplan 2021

  Beslutning
  Planen for Kulturudvalgets møder i 2021 blev vedtaget.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Planen for Kulturudvalgets møder i 2021 blev vedtaget.

  Bilag

  Kulturudvalgets julefrokost 2020

  Beslutning
  Udvalget besluttede at reservere datoen den 9. december 2020.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Udvalget besluttede at reservere datoen den 9. december 2020.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Drøftet kort.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Drøftet kort.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Drøftet kort.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Drøftet kort.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Voxhall har fremsendt ansøgning om honorarstøtte. Forvaltningen kommer med oplæg til procesplan for det videre forløb.
   
  Forvaltningen giver et notet om henvendelsen fra ”Secret Hotel”.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Voxhall har fremsendt ansøgning om honorarstøtte. Forvaltningen kommer med oplæg til procesplan for det videre forløb.
   
  Forvaltningen giver et notet om henvendelsen fra ”Secret Hotel”.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Ønske om, at udvalgets studietur kommer på det næste møde i udvalget.
  Sagens forløb
  30-09-2020 Kulturudvalget
  Ønske om, at udvalgets studietur kommer på det næste møde i udvalget.