Vælg

Referat Kulturudvalget 28-10-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 30. september 2020

  Beslutning
  Referatet godkendt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Referatet godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden godkendt.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden godkendt.

  Bilag

  Status på Kongelunden

  Beslutning
  Sekretariatet bag Kongelunden gav en status på Kongelundsprojektet. Udvalgets medlemmer bemærkede, at der allerede var en god dialog med de rigtig mange interessenter, der er rundt om projektet. Status blev taget til efterretning. Udvalget udtrykte bekymring for ejerskab og involvering i processen og til projektet, når vi ikke kan mødes fysisk.
  Der var en idé om at bruge bibliotekerne til at komme endnu tættere ud til borgerne i processen.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Sekretariatet bag Kongelunden gav en status på Kongelundsprojektet. Udvalgets medlemmer bemærkede, at der allerede var en god dialog med de rigtig mange interessenter, der er rundt om projektet. Status blev taget til efterretning. Udvalget udtrykte bekymring for ejerskab og involvering i processen og til projektet, når vi ikke kan mødes fysisk.
  Der var en idé om at bruge bibliotekerne til at komme endnu tættere ud til borgerne i processen.

  Bilag

  Ny Kulturpolitik 2021-2024

  Beslutning
  Forvaltningen fremlagde oplæg til kulturpolitik. Udvalget nævnte, at oplægget var rigtig godt og genkendeligt fra det, de tidligere var blevet præsenteret for. Politikken går i høring en måneds tid.
  Der lægges ikke op til at vedtage en handleplan ved siden af kulturpolitikken. Flere af forslagene i politikken kan gennemføres umiddelbart inden for det just vedtagne budget, men der er også forslag, som kræver økonomisk bevilling for at blive realiseret i de kommende år.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen fremlagde oplæg til kulturpolitik. Udvalget nævnte, at oplægget var rigtig godt og genkendeligt fra det, de tidligere var blevet præsenteret for. Politikken går i høring en måneds tid.
  Der lægges ikke op til at vedtage en handleplan ved siden af kulturpolitikken. Flere af forslagene i politikken kan gennemføres umiddelbart inden for det just vedtagne budget, men der er også forslag, som kræver økonomisk bevilling for at blive realiseret i de kommende år.

  Bilag

  Atlas

  Beslutning
  Der var enighed om, at det var en meget fin plan, som forvaltningen havde udarbejdet. Det kan overvejes at inkludere personer fra genre-organisationerne i bedømmelsesudvalget.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Der var enighed om, at det var en meget fin plan, som forvaltningen havde udarbejdet. Det kan overvejes at inkludere personer fra genre-organisationerne i bedømmelsesudvalget.

  Orientering om genopretning af broer i FTL-havnen

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om genopretning af broer i FTL-havnen. Sagen forelægges også byrådet. Orienteringen blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om genopretning af broer i FTL-havnen. Sagen forelægges også byrådet. Orienteringen blev taget til efterretning.

  Bilag

  Kulturudvalgets julefrokost 2020

  Beslutning
  Udvalget besluttede at følge borgmesterens opfordring til ikke at holde julefrokost i år.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Udvalget besluttede at følge borgmesterens opfordring til ikke at holde julefrokost i år.

  Bilag

  Kulturudvalgets studietur

  Beslutning
  Corona-situationen har løbende udfordret mulighederne for rejser. Danmark, Skandinavien og måske Hamborg vil kunne være muligheder for en studietur på sigt. Udvalget venter og ser tiden an og vender tilbage til spørgsmålet til efter årsskiftet.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Corona-situationen har løbende udfordret mulighederne for rejser. Danmark, Skandinavien og måske Hamborg vil kunne være muligheder for en studietur på sigt. Udvalget venter og ser tiden an og vender tilbage til spørgsmålet til efter årsskiftet.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Intet at bemærke.

  Eventuelt

  Beslutning
  Kort orientering fra forvaltningen om en henvendelse.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Kulturudvalget
  Kort orientering fra forvaltningen om en henvendelse.