Vælg

Referat Kulturudvalget 11-11-2020

  Godkendelse af referat fra møde d. 28. oktober 2020

  Beslutning
  Referatet godkendt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Referatet godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden godkendt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden godkendt.

  Bilag

  Status på Sydhavnen

  Beslutning
  Peter Thorsgaard fra Enggaard A/S orienterede om status på Sydhavnen.
   

  Udvalget udtrykte stor begejstring for præsentationen og projektets muligheder for området.
   
   
  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Peter Thorsgaard fra Enggaard A/S orienterede om status på Sydhavnen.
   

  Udvalget udtrykte stor begejstring for præsentationen og projektets muligheder for området.
   
   
  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

  Workshop om Handletanken for lokalt demokrati

  Beslutning
  Trine Nielsen og Roger Buch præsenterede status på demokratihandletankens arbejde og en undersøgelse af lokalt demokrati i Aarhus Kommune. Oplægsholderne spurgte derefter politikerne i udvalget om:
   
  a) Hvad man tror, at borgerne oplever som det mest frustrerende – og hvad man kan gøre ved det? Og
   
  b) Hvor føler I som politikere jer frustreret – og hvad kan man gøre ved det?
   
  Oplægsholderne noterede mange gode pointer ned - og vender tilbage til udvalget med svar på nogle af opgaverne/bestillingerne.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Trine Nielsen og Roger Buch præsenterede status på demokratihandletankens arbejde og en undersøgelse af lokalt demokrati i Aarhus Kommune. Oplægsholderne spurgte derefter politikerne i udvalget om:
   
  a) Hvad man tror, at borgerne oplever som det mest frustrerende – og hvad man kan gøre ved det? Og
   
  b) Hvor føler I som politikere jer frustreret – og hvad kan man gøre ved det?
   
  Oplægsholderne noterede mange gode pointer ned - og vender tilbage til udvalget med svar på nogle af opgaverne/bestillingerne.

  Bilag

  Status på Corona på kultur-, sports- og fritidsområdet

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede kort om Corona-situationen på kultur-, sports- og fritidsområdet. Der var glæde i miljøet i forhold til den hjælpepakke på 30 mio. kr. fra bl.a. Salling Fondene og Aarhus Kommune til foreningslivet og aftenskoler. Og der blev set frem til en god proces med nogle gode kriterier og en ordentlig ansøgningsfrist.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede kort om Corona-situationen på kultur-, sports- og fritidsområdet. Der var glæde i miljøet i forhold til den hjælpepakke på 30 mio. kr. fra bl.a. Salling Fondene og Aarhus Kommune til foreningslivet og aftenskoler. Og der blev set frem til en god proces med nogle gode kriterier og en ordentlig ansøgningsfrist.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  AROS-kurset er aflyst. Ellers markerer Handletanken for lokalt demokrati den 16. november, at der præcis er et år til kommunalvalget i 2021 med et arrangement fysisk på Hovedbiblioteket og mulighed for at deltage virtuelt.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  AROS-kurset er aflyst. Ellers markerer Handletanken for lokalt demokrati den 16. november, at der præcis er et år til kommunalvalget i 2021 med et arrangement fysisk på Hovedbiblioteket og mulighed for at deltage virtuelt.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Notat fra forvaltningen om sager på vej blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Notat fra forvaltningen om sager på vej blev taget til efterretning.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ikke behandlet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet.

  Eventuelt

  Beslutning
  • Flere i udvalget har fået henvendelser fra foreningen bag kunstgræsbanen i Frydenlund. Det blev aftalt, at forvaltningen kontakter foreningen og taler med dem, inden udvalget eventuelt mødes med repræsentanter til et almindeligt udvalgsmøde.
  • Kvindemuseet havde henvendt sig til et af udvalgsmedlemmerne med nogle spørgsmål om navneændringer på veje mv. Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et notat til udvalgets medlemmer – og at udvalget derefter overvejer, om der skal være et møde med repræsentanter for Kvindemuseet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Kulturudvalget
  • Flere i udvalget har fået henvendelser fra foreningen bag kunstgræsbanen i Frydenlund. Det blev aftalt, at forvaltningen kontakter foreningen og taler med dem, inden udvalget eventuelt mødes med repræsentanter til et almindeligt udvalgsmøde.
  • Kvindemuseet havde henvendt sig til et af udvalgsmedlemmerne med nogle spørgsmål om navneændringer på veje mv. Det blev aftalt, at forvaltningen udarbejder et notat til udvalgets medlemmer – og at udvalget derefter overvejer, om der skal være et møde med repræsentanter for Kvindemuseet.

  Nye flydebroer i FTL-havnen

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Lone Hindø, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Udskiftning af udtjente træ- og betonbroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen).
  Resumé
  En række bådebroer i FTL-havnen er gamle og udtjente og flere af dem skal skiftes hurtigst muligt, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af broerne. Det konkrete projekt fastlægges efter inddragelse af havnens brugere. Det forventes, at projektet sendes i udbud ca. 1. november og at første etape kan udføres vinteren 2021. Anden etape gennemføres vinteren 2021/2022.
  I budgetforliget for 2021 blev der afsat 7 mio. kr. til projektet. De resterende ca. 8 mio. kr. finansieres via en driftsfinansieret anlægsbevilling. I den forbindelse forventes en takststigning på bådpladserne, som får virkning fra 1. april 2022. Rådmanden for Kultur og Borgerservice er bemyndiget til at fastsætte takster for bådpladser.
  Som en del af projektet er der et ønske om at etablere flere bådpladser på havnens østside. Merindtægten herfra vil i givet fald bidrage til at finansiere projektet og vil reducere behovet for prisstigninger. Samtidig kan et generelt behov for flere bådpladser i Aarhus imødekommes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udskiftning af bådebroer i FTL-havnen. Bevillingen afsættes med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.
  At 2) de 7 mio. kr., som i budgetforliget er afsat til projektet i 2024, fremrykkes til 2021.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Lone Hindø, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag