Vælg

Referat Kulturudvalget 25-11-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 11. november 2020

  Beslutning
  Referatet godkendt.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Referatet godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden godkendt.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden godkendt.

  Bilag

  Temadrøftelse om lokalbiblioteker

  Beslutning
  Forvaltningen holdt oplæg om lokalbibliotekerne i Aarhus og deres udvikling og svarede på spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Udvalget var meget tilfreds med det fokus, der via budgetforliget er på bedre at integrere biblioteks bygning med andre funktioner, mere bemanding og flere midler til indkøb af materialer.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen holdt oplæg om lokalbibliotekerne i Aarhus og deres udvikling og svarede på spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Udvalget var meget tilfreds med det fokus, der via budgetforliget er på bedre at integrere biblioteks bygning med andre funktioner, mere bemanding og flere midler til indkøb af materialer.

  Bilag

  Music City Aarhus organisering

  Beslutning
  Forvaltningens orientering blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningens orientering blev taget til efterretning.

  Bilag

  Proces for Kulturaftaler

  Beslutning
  For at gøre processen med godkendelsen af regionale kulturaftaler mere smidig, indstiller forvaltningen fremover, at rådmanden efter drøftelse i Kulturudvalget kan indgå kulturaftaler med Staten. Aftalerne, som fastlægges af kulturpolitikken, budgetforlig og finanslov, skal på den måde ikke længere godkendes af byrådet. Udvalget bakkede op om forvaltningens forslag til ny proces. Der kommer indstilling til byrådet herom.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  For at gøre processen med godkendelsen af regionale kulturaftaler mere smidig, indstiller forvaltningen fremover, at rådmanden efter drøftelse i Kulturudvalget kan indgå kulturaftaler med Staten. Aftalerne, som fastlægges af kulturpolitikken, budgetforlig og finanslov, skal på den måde ikke længere godkendes af byrådet. Udvalget bakkede op om forvaltningens forslag til ny proces. Der kommer indstilling til byrådet herom.

  Bilag

  Orientering om analyse af Godsbanen

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om den forestående proces og indhold i forhold til analyse af Godsbanen.
  Udvalget tog orienteringen til efterretning.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om den forestående proces og indhold i forhold til analyse af Godsbanen.
  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

  Bilag

  Orientering om status på events, i den aktuelle situation og i 2021

  Beslutning
  Punktet udsættes til et kommende møde i udvalget.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Punktet udsættes til et kommende møde i udvalget.

  Status på Atlas

  Beslutning
  Astrid Elbek, Forperson for Fonden Voxhall Venues, og Tom Fjederholt, manager og booker ved Voxhall, deltog med deres perspektiv på sagen.
   
  Udvalget drøftede efterfølgende status og videre proces. Der var enighed i udvalget om at fortsætte den nuværende proces om udvælgelse af en operatør, og at processen ikke må blive alt for lang.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Astrid Elbek, Forperson for Fonden Voxhall Venues, og Tom Fjederholt, manager og booker ved Voxhall, deltog med deres perspektiv på sagen.
   
  Udvalget drøftede efterfølgende status og videre proces. Der var enighed i udvalget om at fortsætte den nuværende proces om udvælgelse af en operatør, og at processen ikke må blive alt for lang.

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Ikke drøftet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Ikke drøftet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Ikke drøftet.

  Eventuelt

  Beslutning
  Ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  25-11-2020 Kulturudvalget
  Ingen bemærkninger.