Vælg

Referat Magistraten 23-07-2020

  Referat fra Magistratens møde den 29. juni 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  23-07-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Kongsgården: Håndtering af fogedforbud

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. juli 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 20. juli 2020.
  Det fremgår af notat vedrørende håndtering af fogedforbud fra Juridisk afdeling, BA at Aarhus Kommune lovligt kan hæve hovedsagen mod TV 2 vedr. skjulte optagelser på Kongsgården.
   
  Nærværende indstilling og notat fremsendes mandag den 20. juli 2020 til Ankestyrelsen.
   
   

  Indstilling
  På den baggrund indstilles det,
  at 1)     Magistraten beslutter at hæve hovedsagen med den konsekvens, at fogedforbuddet vil blive ophævet helt eller delvist.
   
  at 2)     beslutningen effektueres mandag den 27. juli 2020.
   
  at 3)     indstilling og notat er fremsendt til Ankestyrelsen med henblik på at give tilsynet mulighed for at underkende beslutningen, hvis tilsynet vurderer, at beslutningen er ulovlig.
   
   
  Sagens forløb
  23-07-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. juli 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 20. juli 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  23-07-2020 Magistraten
  Intet.