Vælg

Referat Magistraten 24-02-2020

  Referat fra Magistratens møde den 17. februar 2020

  Beslutning
  Intet.
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Magistraten
  Intet.
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Balanceplan 2020 for Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold for punkt 11, 16 og 21 i bilag 1.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Et stigende antal borgere i Aarhus efterspørger hjælp og støtte på det specialiserede socialområde. Borgernes udfordringer er mere komplekse end tidligere, og tilgangen af borgere til det specialiserede socialområde overstiger den generelle befolkningstilvækst.
  Ovenstående forhold betyder, at økonomien på socialområdet er under pres. I forbindelse med budgetforliget for 2020 anmodede forligspartierne Sociale Forhold og Beskæftigelse om at udarbejde en plan for at genoprette balancen mellem forbrug og budget i 2020. Sociale Forhold og Beskæftigelse har på denne baggrund udarbejdet Balanceplan 2020.
  Drøftelsen af balanceplanen i forligskredsen gav anledning til såvel ønske om en budgettilførsel som justering af en række udvalgte forslag. Det forventede opbremsningsbehov på socialområdet udgør herefter 45 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i de efterfølgende år.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Balanceplan 2020 for socialområdet, inklusive forligspartiernes nedjusteringer af forslag.
  Sagens forløb
  20-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  24-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 19. februar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold for punkt 11, 16 og 21 i bilag 1.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Borgmesterens Afdeling vurderer i tvivlstilfælde om et beslutningsforslag er et budgetforslag eller et "almindeligt beslutningsforslag".
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  24-02-2020 Magistraten
  Borgmesterens Afdeling vurderer i tvivlstilfælde om et beslutningsforslag er et budgetforslag eller et "almindeligt beslutningsforslag".
  Rådmand Bünyamin Simsek deltog ikke i sagens behandling.