Vælg

Referat Magistraten 09-03-2020

  Referat fra Magistratens møde den 2. marts 2020

  Beslutning
  Intet.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Magistraten
  Intet.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Udtalelse til Ankestyrelsen vedr. brugen af konsulenter på det sociale område

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. februar 2020.
   
  Det belyses hvilken institution det vedrører (lukket bilag).
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  På anmodning fra Ankestyrelsen fremsendte Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse den 14/2-2020 en udtalelse til Ankestyrelsen om Aarhus Kommunes brug af konsulenter på det sociale område. Forvaltningen fremsendte udtalelsen på vegne af Byrådet. Ankestyrelsen har nu kvitteret for modtagelsen, men anmoder samtidig om, at udtalelsen bliver behandlet af Aarhus Kommunes Byråd. Tidligere fremsendte udtalelse er derfor vedlagt til byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder vedlagte udtalelse til Ankestyrelsen, inkl. tilføjelse i følgeskrivelse om udfaldet af byrådsbehandlingen.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. februar 2020.
   
  Det belyses hvilken institution det vedrører (lukket bilag).
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering vedrørende status på coronavirus

  Beslutning
  Niels Højberg, Kirsten Jørgensen, Martin Østergaard Christensen, Hosea Dutschke og Henrik Seiding orienterede om status og beredskab med hensyn til Corona.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Magistraten
  Niels Højberg, Kirsten Jørgensen, Martin Østergaard Christensen, Hosea Dutschke og Henrik Seiding orienterede om status og beredskab med hensyn til Corona.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  09-03-2020 Magistraten
  Intet.
   
  Borgmester Jacob Bundgaard deltog ikke i sagens behandling.