Vælg

Referat Økonomiudvalget 06-05-2020

  Hjælp til kulturlivet som følge af COVID-19

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mahad Yussuf var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for kulturlivet i Aarhus. Manglende billetindtægter, aflyste arrangementer m.v. betyder at institutionerne er hårdt pressede, og der er behov for en hurtig og markant økonomisk håndsrækning. Der er derfor indgået et historisk samarbejde mellem Salling Fondene, Borgmesteren og Rådmanden for Kultur og Borgerservice om en hjælpepakke på 75 mio. kr., der skal sikre, at vi ikke taber de sidste mange års udvikling på gulvet, og at byen kan opretholde sit stærke kulturliv til gavn for borgere, besøgende og byens udvikling.
   
  Salling Fonden allokerer 25 mio. kr. som direkte ekstra støtte til kulturlivet. Aarhus Kommune allokerer i alt 50 mio. kr. via direkte ekstra kulturstøtte samt via rente- og afdragsfrie lån.
  Indstilling
  1) At Byrådet allokerer 25 mio. kr. i direkte ekstra støtte til kulturlivet
   
  2) At Byrådet allokerer yderligere 25 mio. kr. som rente- og afdragsfrit lån
   
  3) At Byrådet tiltræder kriterierne for udmøntning af hjælpepakken
   
  4) At det samlede udlæg til rente- og afdragsfrie lån opgøres i forbindelse med regnskab 2022
   
  5) At finansingen af udlæggene til de rente- og afdragsfrie lån indgår i de politiske drøftelser for budget 2024
  Sagens forløb
  17-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 25 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Dog skal det anbefales, at byrådet, i denne for samfundet helt ekstraordinære situation skabt af COVID-19, tiltræder indstillingen, så konsekvenserne heraf i bedst muligt omfang afbødes for kulturinstitutionerne.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 16. april 2020.
  Der blev fra flere sider taget forbehold for finansieringen af de ekstra 25 mio. kroner i tilskud. Borgmesteren bemærkede, at det var vanskeligt at lave en endelig aftale herom på nuværende tidspunkt, inden der var fuld klarhed over statslige hjælpepakker og en aftale mellem regeringen og KL om håndteringen af regningen efter Coronakrisen 

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  06-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mahad Yussuf var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget besluttede at afholde et ekstra møde d. 3. juni 2020, hvis der viser sig behov for det.
  Forvaltningen orienterede om det nye udligningssystem.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget besluttede at afholde et ekstra møde d. 3. juni 2020, hvis der viser sig behov for det.
  Forvaltningen orienterede om det nye udligningssystem.