Vælg

Referat Økonomiudvalget 16-09-2020

  Besøg fra Erhverv Aarhus

  Beslutning
  Udvalget evaluerede Partnerskabsaftalerne og det generelle samarbejde med Erhverv Aarhus v. direktør Marc Perera Christensen. 
  Partnerskabsaftalerne med Erhverv Aarhus skal evalueres.
  Status og udviklingsperspektiver for samarbejde mellem Erhverv Aarhus og Aarhus Kommune v. direktør Marc Perera Christensen.

  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget evaluerede Partnerskabsaftalerne og det generelle samarbejde med Erhverv Aarhus v. direktør Marc Perera Christensen. 

  Bilag

  1. fællesmøde med Magistraten

  Beslutning
  Der henvises til beslutningerne fra 1. fællesmøde.
  Materialet til mødet ligger under 'Fælles udvalgsmøde'.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Der henvises til beslutningerne fra 1. fællesmøde.

  Referat fra møde den 19. august 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.
  Resumé
  Som følge af medborgerskabspolitikken er der i 2020 gennemført en evaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter. Det sker som opfølgning på den første evaluering, som blev gennemført i 2017, og som viste de foreløbige erfaringer med metoden og arbejdet.
  Formålet med deltagerbudgetter i Aarhus er at sikre bedre løsninger, engagere bredere og styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.
  ”Evaluering af brugen af deltagerbudgetter i Aarhus Kommune” del 2 samler op på erfaringerne med deltagerbudgetter fra 2017 og frem til i dag. Den gennemgår de oplevede effekter af arbejdet med metoden, med fokus på blandt andet den demokratiske proces, værdiskabelse for borgerne og medborgerskab. Den kommer også med fremadrettede anbefalinger for det videre arbejde med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune.
  Med denne indstilling beslutter byrådet om der også fremadrettet skal arbejdes med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune, og den fremtidige organisering heraf.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog for behold. Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne, at en fast del af budgettet reserveres til deltagerbudgetter.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Bilag

  Samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan det fremover kan blive følge sagens videre forløb.
  Orientering fra forvaltningen
  Mette Bjerre har efterspurgt forvaltningens vurdering af, om kommunen kan opsige sin aftale med Bech Bruun, i forlængelse af nyheden om, at firmaet har ”rådgivet en bank, som har bedraget den danske stat”.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede, hvordan det fremover kan blive følge sagens videre forløb.

  Bilag

  Opfølgning på anlægsaktivitet - august 2020

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om, at den ikke forventer, at Aarhus Kommune når den forøgede anlægsaktivitet på 250 millioner kr. i 2020.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Forvaltningen orienterede om, at den ikke forventer, at Aarhus Kommune når den forøgede anlægsaktivitet på 250 millioner kr. i 2020.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om virksomhedsbesøgene d. 7. oktober 2020. På mødet d. 30. september 2020 får udvalget præsenteret det endelige program.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om virksomhedsbesøgene d. 7. oktober 2020. På mødet d. 30. september 2020 får udvalget præsenteret det endelige program.

  Årshjul

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • På udvalgsmødet d. 30. september skal udvalget drøfte, om studieturen til Kiel skal aflyses eller afholdes i 2021.
   
  • Udvalget blev orienteret om, at der er startet et arbejde for at sænke udgifterne til eksterne konsulentydelser. Herudover skal der findes besparelser på det administrative området. Økonomiudvalget får i forhold til begge opgaver en rolle i det løbende arbejde.
   
  Sagens forløb
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  • På udvalgsmødet d. 30. september skal udvalget drøfte, om studieturen til Kiel skal aflyses eller afholdes i 2021.
   
  • Udvalget blev orienteret om, at der er startet et arbejde for at sænke udgifterne til eksterne konsulentydelser. Herudover skal der findes besparelser på det administrative området. Økonomiudvalget får i forhold til begge opgaver en rolle i det løbende arbejde.