Vælg

Referat Økonomiudvalget 28-10-2020

  Referat fra møde den 30. september 2020

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Klimafondsansøgning - Grøn strøm i Eskelunden

  Beslutning
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men med bemærkningen om, at udvalget ønsker en præcisering af hvilke projekter, der kan modtage midler fra Klimafonden. For at byrådet nemmere kan vurdere, om en ansøgning placerer sig inden for Klimafondens ramme, kan ansøgningerne i højere grad ensrettes. Fremover vil udvalget skærpe sit fokus på, om ansøgninger til Klimafonden lever op til de kriterier, der er opsat for at kunne modtage midler.
  Mette Bjerre og Mette Skautrup tog forbehold for indstillingen men kunne tilslutte sig bemærkningen som resten af udvalgets medlemmer.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og NorthSide Festival Aarhus Kommunes Klimafond om 2,1 mio. kr. til færdigetableringen af elforsyning i det nye event- og naturområde Eskelunden.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Fx vil man ifm. afholdelse af NorthSide Festival – der for første gang finder sted i Eskelunden i 2021 – kunne spare ca. 88 tons CO2 ved at erstatte festivalens dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm.
  Ejerskabet over elinstallationerne vil ligge hos Aarhus Kommune, og strømforsyningen vil derfor være tilgængelig for alle kommende events i Eskelunden med et krav om, at indkøb af grøn strøm er en forudsætning for at leje arealet. Udover den direkte CO2-besparelse ved at erstatte dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm kan projektet også bidrage til den grønne omstilling i bredere forstand ved at brande Aarhus som grøn foregangsby, ved at skabe forudsætningerne for andre dele af den grønne omstilling og ved at inspirere Eskelundens gæster til at tilvælge grøn strøm også privat.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 2,1 mio. kr. til Teknik og Miljø til projektet med at færdigetablere strømforsyningen i Eskelunden. 
  At 2) der godkendes en anlægsbevilling til Teknik og Miljø på 2,1 mio. til projektet.
  At 3) der frigives et rådighedsbeløb til projektet på 2,1 mio. kr. i 2020. 
  Sagens forløb
  30-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men med bemærkningen om, at udvalget ønsker en præcisering af hvilke projekter, der kan modtage midler fra Klimafonden. For at byrådet nemmere kan vurdere, om en ansøgning placerer sig inden for Klimafondens ramme, kan ansøgningerne i højere grad ensrettes. Fremover vil udvalget skærpe sit fokus på, om ansøgninger til Klimafonden lever op til de kriterier, der er opsat for at kunne modtage midler.
  Mette Bjerre og Mette Skautrup tog forbehold for indstillingen men kunne tilslutte sig bemærkningen som resten af udvalgets medlemmer.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Orientering om punkter under Klimafonden

  Beslutning
  Udvalget drøftede Klimafonden og hvilke projekter der kan modtage midler. På et senere møde vil udvalget igen drøfte kriterierne for at kunne modtage midler fra fonden.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede Klimafonden og hvilke projekter der kan modtage midler. På et senere møde vil udvalget igen drøfte kriterierne for at kunne modtage midler fra fonden.

  Bilag

  Ny erhvervspakke

  Beslutning
  Udvalget blev orientret.
  Drøftelse af den netop vedtagne erhvervspakke som følge af budgetforliget 2021-2024, herunder organisering af arbejdet.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orientret.

  Nye, nationale erhvervsklynger

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om de nye erhvervsklynger, der er blevet placeret i Aarhus. I 2021 vil udvalget blive præsenteret for de forskellige områder.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om de nye erhvervsklynger, der er blevet placeret i Aarhus. I 2021 vil udvalget blive præsenteret for de forskellige områder.

  Bilag

  Kongelunden - orientering og drøftelse

  Beslutning
  Udvalget blev præstenret for udviklingsplanerne for Kongelunden.
  Line Willacy og Trine Berthold fra Kongelundens Sekretariat deltager med et oplæg om status på arbejdet med Vision Kongelunden, herunder aktiviteter i den igangværende forundersøgelsesfase.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev præstenret for udviklingsplanerne for Kongelunden.

  Årshjul

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om den kommende indstilling om informationssikkerhedspolitik.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget blev orienteret om den kommende indstilling om informationssikkerhedspolitik.

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Der var ingen bemærkninger.