Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 22-04-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 1. april 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Evaluering af projekt Tættere på familien

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i vedlagte PowerPoint-slides.
   
  Det omhandlede det i 2016 opstartede projekt Tættere på Familien (TPF). Projektet er en afprøvning af den såkaldte Sverigesmodel på børnehandicapområdet. Modellen tager konkret udgangspunkt i en omlægning af måden, som socialrådgivere og det øvrige fagpersonale omkring familien arbejder på.
   
  Hovedpointerne var følgende:
  • En forbedret sagsbehandling og samarbejdsrelation
  • Forældrenes trivsel er uændret
  • En bedre sagsbehandling er værd at investere i
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i vedlagte PowerPoint-slides.
   
  Det omhandlede det i 2016 opstartede projekt Tættere på Familien (TPF). Projektet er en afprøvning af den såkaldte Sverigesmodel på børnehandicapområdet. Modellen tager konkret udgangspunkt i en omlægning af måden, som socialrådgivere og det øvrige fagpersonale omkring familien arbejder på.
   
  Hovedpointerne var følgende:
  • En forbedret sagsbehandling og samarbejdsrelation
  • Forældrenes trivsel er uændret
  • En bedre sagsbehandling er værd at investere i
   
  Dernæst spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Orientering om status på COVID-19 på MSBs område

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet.
   
  Ingen af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses borgere eller ansatte er smittet med COVID-19 (også kaldet ”corona-virus”). Der er testet flere hundrede.
  For nuværende drøftes genåbning af forskellige formater.
   
  Flere forskellige spørgsmål fra udvalget.
   
  Forvaltningen vil udarbejde et notat om ledighedsudviklingen, herunder beskrive antal på kontanthjælp og forsikret ledige.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet.
   
  Ingen af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses borgere eller ansatte er smittet med COVID-19 (også kaldet ”corona-virus”). Der er testet flere hundrede.
  For nuværende drøftes genåbning af forskellige formater.
   
  Flere forskellige spørgsmål fra udvalget.
   
  Forvaltningen vil udarbejde et notat om ledighedsudviklingen, herunder beskrive antal på kontanthjælp og forsikret ledige.

  Bilag

  Drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i det vedlagte materiale.
   
  Dernæst drøftelse i udvalget.
   
  Forvaltningen vil udarbejde notat om omkostninger til konkrete borgere i forvaltningens tilbud, der er forholdsvis omkostningstunge.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i det vedlagte materiale.
   
  Dernæst drøftelse i udvalget.
   
  Forvaltningen vil udarbejde notat om omkostninger til konkrete borgere i forvaltningens tilbud, der er forholdsvis omkostningstunge.

  Bilag

  Studietur 2020

  Beslutning
  Drøftelse af det materiale, der er blevet tilsendt udvalget på forhånd.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Drøftelse af det materiale, der er blevet tilsendt udvalget på forhånd.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Intet relevant.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet relevant.

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Udvalget blev orientering om § 18-puljen, der vedrører kommunal støtte efter § 18 i serviceloven, herunder fokusområder samt ansøgere.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget blev orientering om § 18-puljen, der vedrører kommunal støtte efter § 18 i serviceloven, herunder fokusområder samt ansøgere.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet relevant.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet relevant.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet relevant.
  Sagens forløb
  22-04-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet relevant.

  Bilag