Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 20-05-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 6. maj 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Status på Aarhusmål

  Beslutning
   Forvaltningen orienterede om emnet. Oplægget forkortet lidt pga. presset dagsorden.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
   Forvaltningen orienterede om emnet. Oplægget forkortet lidt pga. presset dagsorden.

  Bilag

  Status på Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og økonomi, 1. kvartal 2020

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om budget og det forventede forbrug.
  Løbende spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Efterspurgt et notat med redegørelse for bl.a. eksakte tal.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om budget og det forventede forbrug.
  Løbende spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Efterspurgt et notat med redegørelse for bl.a. eksakte tal.

  Bilag

  Temadrøftelse: Flere udsatte og borgere med handicap i beskæftigelse

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet ved en PowerPoint-præsentation. Oplægget omhandlede Jobstiens erfaringer med at fastholde og etablere job til borgere med udviklingshæmning.
  Der var efterfølgende flere spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet ved en PowerPoint-præsentation. Oplægget omhandlede Jobstiens erfaringer med at fastholde og etablere job til borgere med udviklingshæmning.
  Der var efterfølgende flere spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Forslag til Sociale Forhold og Beskæftigelses budgetmål i 2021

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder mål for henholdsvis beskæftigelsesområdet og socialområdet. En række emner blev nævnt, herunder at flere unge skal i uddannelse og job, at flere akademikere skal i job samt forbedring på området for læring og selvforsørgelse.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder mål for henholdsvis beskæftigelsesområdet og socialområdet. En række emner blev nævnt, herunder at flere unge skal i uddannelse og job, at flere akademikere skal i job samt forbedring på området for læring og selvforsørgelse.

  Bilag

  Orientering om vedtægtsændringer Metodecentret

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder, at metodecentrets medarbejdere blev den 1. januar virksomhedsoverdraget fra Region Midtjylland til Metodecentret, hvilket har medført behov for godkendelse af justerede vedtægter for Metodecentret.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder, at metodecentrets medarbejdere blev den 1. januar virksomhedsoverdraget fra Region Midtjylland til Metodecentret, hvilket har medført behov for godkendelse af justerede vedtægter for Metodecentret.

  Bilag

  Redegørelse for magtanvendelser i Sociale Forhold og Beskæftigelse i 2019

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om følgende:

  Aarhus Byråd skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 344 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om følgende:

  Aarhus Byråd skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 344 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.

  Bilag

  Orientering om status på COVID-19 på Sociale Forhold og Beskæftigelses område

  Beslutning
  Udvalget modtaget 10. orientering om situationen på Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelses ressortområde.
  Ikke meget i Fase 2 havde relevans for magistratsafdelingens område, men det er forventningen, at der vil komme relevant udspil fra regeringen inden længe.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget modtaget 10. orientering om situationen på Magistratsafdeling for Sociale Forhold og Beskæftigelses ressortområde.
  Ikke meget i Fase 2 havde relevans for magistratsafdelingens område, men det er forventningen, at der vil komme relevant udspil fra regeringen inden længe.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Udvalget orienteret om konkret sag. Der blev bestilt et notat i forbindelse hermed.  
  Dernæst bestilt er notat for tidsplanen for den økonomiske bæredygtighedsplan.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget orienteret om konkret sag. Der blev bestilt et notat i forbindelse hermed.  
  Dernæst bestilt er notat for tidsplanen for den økonomiske bæredygtighedsplan.

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
   Intet relevant.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
   Intet relevant.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
   Intet relevant.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
   Intet relevant.

  Bilag