Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 03-06-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 20. maj 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Psykiatriens Hus – status efter det første års drift

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  Psykiatriens Hus i Aarhus er etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
  Den 25. februar 2019 modtog Psykiatriens Hus i Aarhus sin første borger til overnatning i huset, hvorfor man den 25. februar i år fejrede husets 1-års fødselsdag.
  Visionen for Psykiatriens Hus i Aarhus er at etablere et fremtidssikret psykiatritilbud af høj kvalitet. Psykiatriens Hus i Aarhus indeholder en række forskellige indsatser, herunder blandt andet overnatningspladser, åben fleksibel rådgivning, hjemmebehandlerteam, Recovery-skole, Socialvagten og en række gruppeforløb og aktiviteter.
  Det første år i Psykiatriens Hus i Aarhus er forløbet planmæssigt og har vist mange eksempler på, hvor let og smidigt samarbejdet mellem region og kommune kan være til gavn for borgeren, når mulighederne herfor bliver givet. De mange kompetencer i Psykiatriens Hus bidrager til, at man hurtigt kan iværksætte den rette indsats til den enkelte borger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager status efter det først års drift af Psykiatriens Hus til efterretning
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. maj 2020.
  Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om antal brugere, samt hvilke grupper det er, der ikke bruger huset. MSO deltager gerne i det videre arbejde.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Fortsat drøftelse af udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22

  Beslutning
   Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
   Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.

  Bilag

  Styrket samarbejde om trivsel og elevfravær

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
   
  Forvaltningen udarbejder notat om herkomst/etnicitet og hvilke sanktioner, det er muligt at anvende.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede punktet.
   
  Forvaltningen udarbejder notat om herkomst/etnicitet og hvilke sanktioner, det er muligt at anvende.

  Bilag

  Orientering om status på COVID-19 på Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses område

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, og hvordan forvaltningen vil fortsætte med at anvende digitale møder og online undervisning.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget blev orienteret om genåbningen af beskæftigelsesindsatsen, og hvordan forvaltningen vil fortsætte med at anvende digitale møder og online undervisning.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Der var ingen bemærkninger.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Der var ingen bemærkninger.

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Udvalget vil på et senere møde få en orientering om Udvalget for Sundhedsfremmes arbejde af Peder Udengaard.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget vil på et senere møde få en orientering om Udvalget for Sundhedsfremmes arbejde af Peder Udengaard.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget godkendte, at der bliver afholdt en samlet julefrokost for alle de faste udvalg.
  Sagens forløb
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget godkendte, at der bliver afholdt en samlet julefrokost for alle de faste udvalg.

  Bilag