Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 17-07-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  17-07-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra mødet den 17. juni 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  17-07-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering om tiltag i forbindelse med tilsynsrapport om Borgercenter Nord

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, jf. vedlagte præsentation (bilag 2)
  Forvaltningen udarbejder til kommende møde notat med beskrivelse af:
  • hvordan der arbejdes med rekrutteringsopgaven (faglighed og tiltrækning)
  • klageregistreringen opdelt på kategorier
  • inddragelsen af de pårørende (dialog og samarbejde) i Skødstrup
  Der følges op på udvalgsmøde i uge 32.
  Forvaltningen opfordrede udvalget til generelt at fremsende henvendelser og klager fra borgere, så der kan handles på dem.
  Udvalget ønsker på senere tidspunkt en drøftelse af, om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn fungerer hensigtsmæssigt ift. at udvikle kvaliteten. Forvaltningen svarede foreløbigt, at man har været i tæt kontakt med Region Midtjylland herom.
  Sagens forløb
  17-07-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, jf. vedlagte præsentation (bilag 2)
  Forvaltningen udarbejder til kommende møde notat med beskrivelse af:
  • hvordan der arbejdes med rekrutteringsopgaven (faglighed og tiltrækning)
  • klageregistreringen opdelt på kategorier
  • inddragelsen af de pårørende (dialog og samarbejde) i Skødstrup
  Der følges op på udvalgsmøde i uge 32.
  Forvaltningen opfordrede udvalget til generelt at fremsende henvendelser og klager fra borgere, så der kan handles på dem.
  Udvalget ønsker på senere tidspunkt en drøftelse af, om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn fungerer hensigtsmæssigt ift. at udvikle kvaliteten. Forvaltningen svarede foreløbigt, at man har været i tæt kontakt med Region Midtjylland herom.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • Forvaltningen orienterede om konkret underretning. Forvaltningen arbejder på sagen med inddragelse af relevante parter.
  • Stautruphus: Forvaltningen orienterer udvalget skriftligt.
  • Der afholdes et udvalgsmøde igen i uge 32. Forvaltningen udsender forslag til nærmere tidspunkt.
  Sagens forløb
  17-07-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Forvaltningen orienterede om konkret underretning. Forvaltningen arbejder på sagen med inddragelse af relevante parter.
  • Stautruphus: Forvaltningen orienterer udvalget skriftligt.
  • Der afholdes et udvalgsmøde igen i uge 32. Forvaltningen udsender forslag til nærmere tidspunkt.

  Bilag