Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 05-08-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra møde den 17. juli 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Høringssvar til Socialtilsyn Midt om Borgercenter Nord

  Beslutning
  Forvaltningen gennemgik emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Forvaltningen behandlede bl.a. Socialtilsyn Midts kritik af forvaltningen, herunder eksempelvis:
  • Manglende trivsel hos borgerne i to afdelinger.
  • Fejl i indberetning af magtanvendelser.
  • Borgerne mødes ikke i alle tilfælde af personale med de fornødne kompetencer.
  Derudover oplyste forvaltningen om den påtænkte afgørelse fra Socialtilsyn Midt. Endvidere orienterede forvaltningen om de foreslåede tiltag i høringssvar og gennemgik disse enkeltvis:
  1. Gentænkning og repetition af kompetenceudvikling
  2. Etablering af central kvalitetsenhed
  3. Model til systematisk forbedringsarbejde/kvalitetssikring
  4. Omlægning til ny tilsynsstruktur
  Slutteligt orienterede forvaltningen om finansiering.
  Dernæst var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer samt en drøftelse udvalgets medlemmer imellem.
  En del af drøftelsen gik på balancen mellem tilpasning af kritik fra tilsynet overfor udvikling af tilbud til borgerne.
  Der blev efterspurgt et overblik over hvor mange møder, der har været afholdt mellem pårørende og institution.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen gennemgik emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Forvaltningen behandlede bl.a. Socialtilsyn Midts kritik af forvaltningen, herunder eksempelvis:
  • Manglende trivsel hos borgerne i to afdelinger.
  • Fejl i indberetning af magtanvendelser.
  • Borgerne mødes ikke i alle tilfælde af personale med de fornødne kompetencer.
  Derudover oplyste forvaltningen om den påtænkte afgørelse fra Socialtilsyn Midt. Endvidere orienterede forvaltningen om de foreslåede tiltag i høringssvar og gennemgik disse enkeltvis:
  1. Gentænkning og repetition af kompetenceudvikling
  2. Etablering af central kvalitetsenhed
  3. Model til systematisk forbedringsarbejde/kvalitetssikring
  4. Omlægning til ny tilsynsstruktur
  Slutteligt orienterede forvaltningen om finansiering.
  Dernæst var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer samt en drøftelse udvalgets medlemmer imellem.
  En del af drøftelsen gik på balancen mellem tilpasning af kritik fra tilsynet overfor udvikling af tilbud til borgerne.
  Der blev efterspurgt et overblik over hvor mange møder, der har været afholdt mellem pårørende og institution.

  Bilag

  Mundtlig orientering om Stautruphus

  Beslutning
  Orientering fra forvaltningen vedr. omtale i JP Aarhus forhold vedr. Stautruphus, herunder afdelingslederens fratrædelse af sin stilling.
  Udvalget ønsker at blive holdt løbende opdateret i forhold til de nævnte forhold.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Orientering fra forvaltningen vedr. omtale i JP Aarhus forhold vedr. Stautruphus, herunder afdelingslederens fratrædelse af sin stilling.
  Udvalget ønsker at blive holdt løbende opdateret i forhold til de nævnte forhold.

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om COVID-19-situationen. Forvaltningen afventer et evt. påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om bl.a. besøgsbegrænsning på botilbud.
  Desuden oplyst, hvilke tiltag der tages ift. minimering af smittespredning samt testning.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om COVID-19-situationen. Forvaltningen afventer et evt. påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om bl.a. besøgsbegrænsning på botilbud.
  Desuden oplyst, hvilke tiltag der tages ift. minimering af smittespredning samt testning.