Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 19-08-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 5. august 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bæredygtighedsplan

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Det ønskede mål med planen er overordnet at styrke selvværd, øge mestring, styrket sundhed samt give større frihed til at agere i eget liv. Der blev desuden redegjort for, hvem forvaltningen anser som relevante interessenter, og hvordan disse inddrages.
  Bæredygtighedsplanen kører i tre spor:
  1. Bolig
  2. Læring og mestring
  3. Sundhed og fællesskaber
  Emnerne blev dernæst drøftet i udvalget.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Det ønskede mål med planen er overordnet at styrke selvværd, øge mestring, styrket sundhed samt give større frihed til at agere i eget liv. Der blev desuden redegjort for, hvem forvaltningen anser som relevante interessenter, og hvordan disse inddrages.
  Bæredygtighedsplanen kører i tre spor:
  1. Bolig
  2. Læring og mestring
  3. Sundhed og fællesskaber
  Emnerne blev dernæst drøftet i udvalget.

  Bilag

  Opfølgning vedrørende Borgercenter Nord

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet.
  Dernæst drøftelse i udvalget, herunder metoder for inddragelse af pårørende samt muligheden for en dybdegående analyse af området.
  Besluttet, at forvaltningen vender tilbage til udvalget med en opfølgning på sagen.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet.
  Dernæst drøftelse i udvalget, herunder metoder for inddragelse af pårørende samt muligheden for en dybdegående analyse af området.
  Besluttet, at forvaltningen vender tilbage til udvalget med en opfølgning på sagen.

  Bilag

  Fravær

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om hvorledes forvaltningen reagerer på underretning fra skolerne. Der blev i den forbindelse efterspurgt et notat fra udvalgets side, som forvaltningen vil udarbejde i samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og Unge om fremmøde i dagtilbud.
  Den 16. september 2020 vil udvalget igen drøfte emnet.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om hvorledes forvaltningen reagerer på underretning fra skolerne. Der blev i den forbindelse efterspurgt et notat fra udvalgets side, som forvaltningen vil udarbejde i samarbejde med Magistratsafdelingen for Børn og Unge om fremmøde i dagtilbud.
  Den 16. september 2020 vil udvalget igen drøfte emnet.

  Bilag

  Repatrieringsindsatsen i Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om regimeskiftet i 2017 samt et hul i lovgivningen.
  Der blev desuden blev bestilt et notat, om hvor skarp vurderingen kan være ift. at få inddrevet pengene, herunder med eksempler.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder om regimeskiftet i 2017 samt et hul i lovgivningen.
  Der blev desuden blev bestilt et notat, om hvor skarp vurderingen kan være ift. at få inddrevet pengene, herunder med eksempler.

  Bilag

  Orientering om budgetforslag og udtalelser på MSBs område

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet. Dernæst drøftelse i udvalget.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet. Dernæst drøftelse i udvalget.

  Bilag

  Studietur 2020

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet. Dernæst drøftet COID-19-situationens betydning for planlægningen.
  Besluttet at udskyde behandlingen af punktet til næste udvalgsmøde.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet. Dernæst drøftet COID-19-situationens betydning for planlægningen.
  Besluttet at udskyde behandlingen af punktet til næste udvalgsmøde.

  Bilag

  Temamøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget 28/9-2020

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder de forskellige områder for temamødet i september.
  Besluttet, at de enkelte udvalgsmedlemmer skriftligt melder tilbage til forvaltningen, hvad de enkelte ønsker.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet, herunder de forskellige områder for temamødet i september.
  Besluttet, at de enkelte udvalgsmedlemmer skriftligt melder tilbage til forvaltningen, hvad de enkelte ønsker.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om følgende to punkter:
  1. Situationen med COVID-19 (også kaldet ”coronavirus”) i Aarhus inden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelsesområdet, herunder smittede.
  2. Orientering om diverse borgersager.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om følgende to punkter:
  1. Situationen med COVID-19 (også kaldet ”coronavirus”) i Aarhus inden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelsesområdet, herunder smittede.
  2. Orientering om diverse borgersager.

  Bilag

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet relevant.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet relevant.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet relevant.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet relevant.

  Bilag