Vælg

Referat Social- og Beskæftigelsesudvalget 28-09-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Referat fra udvalgets møde den 16. september 2020

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Erfaringsopsamling i de faste udvalg

  Beslutning
  Byrådssekretariatet fra Borgmesterens Afdeling orienterede om emnet.
  Udvalgsmedlemmerne blev spurgt ind til forskellige emner i byrådsarbejdet i udvalgene, og der kom en række bemærkninger fra udvalgets medlemmer hertil.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Byrådssekretariatet fra Borgmesterens Afdeling orienterede om emnet.
  Udvalgsmedlemmerne blev spurgt ind til forskellige emner i byrådsarbejdet i udvalgene, og der kom en række bemærkninger fra udvalgets medlemmer hertil.

  Bilag

  Kultur og Sundhedsplan

  Beslutning
  Embedsmænd fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg var til stede og orienterede om emnet.
  Undervejs var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Embedsmænd fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg var til stede og orienterede om emnet.
  Undervejs var der spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Temadrøftelse: Sociale Forhold og Beskæftigelses Bære-dygtighedsplan: Bedre vilkår for læring og fællesskaber

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Indsatsen kører i fire spor:
  1. Læring og livsmestring
  2. Det gode børneliv
  3. Forældre og netværk
  4. Meningsfulde fællesskaber
  Slutteligt blev inddragelsesprocessen beskrevet.
  Dernæst spørgsmål og bemærkninger fra udvalgets medlemmer.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation.
  Indsatsen kører i fire spor:
  1. Læring og livsmestring
  2. Det gode børneliv
  3. Forældre og netværk
  4. Meningsfulde fællesskaber
  Slutteligt blev inddragelsesprocessen beskrevet.
  Dernæst spørgsmål og bemærkninger fra udvalgets medlemmer.

  Bilag

  Status vedrørende Kilebo

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om emnet. Der vil blive eftersendt et notat til udvalget, der kan videregives, da det undtages tavshedspligtbelagte oplysninger.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Forvaltningen orienterede om emnet. Der vil blive eftersendt et notat til udvalget, der kan videregives, da det undtages tavshedspligtbelagte oplysninger.

  Besøgsdage for udvalget den 9. & 10. november 2020

  Beslutning
  Udvalget drøftede sagen og besluttede indholdet af udvalgets besøgsdage.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget drøftede sagen og besluttede indholdet af udvalgets besøgsdage.

  Bilag

  Orienteringspunkter

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Kurser og konferencer samt sager på vej til byrådet

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet at bemærke.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Intet at bemærke.

  Bilag