Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 08-07-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  08-07-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Referat fra møde den 17. juni 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  08-07-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Orientering vedr. Skæring Plejehjem

  Beslutning
  3.1. Kort orientering om Rådmandens møde med medarbejdere og pårørende den 30. juni
  Rådmand Jette Skive orienterede om møderne.
   
  3.2. Orientering om indkomne klager/henvendelser siden 2017.
  Områdechef Susanne Sejr beskrev praksis vedrørende håndtering af klager og henvendelser til plejehjemmet.
   
  Specialkonsulent Nanna Lilhav præsenterede herefter et overblik over henvendelser til rådmanden vedrørende Skæring Plejehjem.
   
  3.3. Orientering fra en beboer på Skæring Plejehjem samt FOA
  Beboer på plejehjemmet og medlem af beboer- og pårørenderådet Edith Ejlertsen orienterede udvalget. Hun var inviteret til deltagelse af forvaltningen.
   
  Efter invitation fra forvaltningen deltog næstformand i FOA Aarhus Mette Fuglsig Schjødt i mødet. Hun orienterede udvalget om medarbejdernes samarbejde med de pårørende.
   
  3.4. Handlingsplan efter 4 december 2019 klagen samt opdateret handlingsplan
  Områdechef Susanne Sejr orienterede om status på en igangværende handleplan for Skæring Plejehjem med fem spor: Beboersamarbejde, pårørendesamarbejde, medarbejderspor, kvalitet og borgersikkerhed samt udviklingsspor/konceptspor.
   
  3.5. Viemoses arbejde på Skæring Plejehjem – om styrket borgerkontakt og pårørende arbejdet
  Hans Chr. Schram Viemose fra Styrket Borgerkontakt A/S beskrev på baggrund af en interviewundersøgelse observationer vedrørende Skæring Plejehjem. Der arbejdes i øjeblikket på en rapport.
   
  3.6. Henvendelse fra sygeplejerske
  Hosea Dutschke, direktør i Sundhed og Omsorg, præsenterede forslaget og gav en kort beskrivelse af muligheder og udfordringer.
   
  3.7. Opfølgning
  Udvalget anmoder om, at der udarbejdes et faktanotat, som beskriver de fysiske og uddannelsesmæssige rammer for opgavevaretagelsen ved Skæring Plejehjem.
   
  Udvalget ønsker, at der arbejdes med tydelige aftaler mellem pårørende, beboere og medarbejdere.
   
  På det kommende udvalgsmøde dagsordenssættes forvaltningens arbejde med kommunikation, herunder indflytningssamtaler, borgerkonferencer samt inddragelse af pårørende. Der blev udtrykt ønske om, at borgermæglerfunktionen også beskrives i den forbindelse.
   
  Udvalget bad om, at det undersøges, om udvalget kan inddrages tidligere i dialogen med borgerne. Det undersøges i den forbindelse, om denne vinkel bør håndteres af Sundheds- og Omsorgsudvalget eller af byrådets opgaveudvalg.
   
  Udvalget opfordrede rådmanden til at bede Implement Consulting Group om, i forbindelse med undersøgelsen tilknyttet Kongsgården, at screene problemstillingerne vedrørende Demenscentrum Aarhus samt Skæring Plejehjem med henblik på at undersøge, om der er lighedspunkter
  Sagens forløb
  08-07-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  3.1. Kort orientering om Rådmandens møde med medarbejdere og pårørende den 30. juni
  Rådmand Jette Skive orienterede om møderne.
   
  3.2. Orientering om indkomne klager/henvendelser siden 2017.
  Områdechef Susanne Sejr beskrev praksis vedrørende håndtering af klager og henvendelser til plejehjemmet.
   
  Specialkonsulent Nanna Lilhav præsenterede herefter et overblik over henvendelser til rådmanden vedrørende Skæring Plejehjem.
   
  3.3. Orientering fra en beboer på Skæring Plejehjem samt FOA
  Beboer på plejehjemmet og medlem af beboer- og pårørenderådet Edith Ejlertsen orienterede udvalget. Hun var inviteret til deltagelse af forvaltningen.
   
  Efter invitation fra forvaltningen deltog næstformand i FOA Aarhus Mette Fuglsig Schjødt i mødet. Hun orienterede udvalget om medarbejdernes samarbejde med de pårørende.
   
  3.4. Handlingsplan efter 4 december 2019 klagen samt opdateret handlingsplan
  Områdechef Susanne Sejr orienterede om status på en igangværende handleplan for Skæring Plejehjem med fem spor: Beboersamarbejde, pårørendesamarbejde, medarbejderspor, kvalitet og borgersikkerhed samt udviklingsspor/konceptspor.
   
  3.5. Viemoses arbejde på Skæring Plejehjem – om styrket borgerkontakt og pårørende arbejdet
  Hans Chr. Schram Viemose fra Styrket Borgerkontakt A/S beskrev på baggrund af en interviewundersøgelse observationer vedrørende Skæring Plejehjem. Der arbejdes i øjeblikket på en rapport.
   
  3.6. Henvendelse fra sygeplejerske
  Hosea Dutschke, direktør i Sundhed og Omsorg, præsenterede forslaget og gav en kort beskrivelse af muligheder og udfordringer.
   
  3.7. Opfølgning
  Udvalget anmoder om, at der udarbejdes et faktanotat, som beskriver de fysiske og uddannelsesmæssige rammer for opgavevaretagelsen ved Skæring Plejehjem.
   
  Udvalget ønsker, at der arbejdes med tydelige aftaler mellem pårørende, beboere og medarbejdere.
   
  På det kommende udvalgsmøde dagsordenssættes forvaltningens arbejde med kommunikation, herunder indflytningssamtaler, borgerkonferencer samt inddragelse af pårørende. Der blev udtrykt ønske om, at borgermæglerfunktionen også beskrives i den forbindelse.
   
  Udvalget bad om, at det undersøges, om udvalget kan inddrages tidligere i dialogen med borgerne. Det undersøges i den forbindelse, om denne vinkel bør håndteres af Sundheds- og Omsorgsudvalget eller af byrådets opgaveudvalg.
   
  Udvalget opfordrede rådmanden til at bede Implement Consulting Group om, i forbindelse med undersøgelsen tilknyttet Kongsgården, at screene problemstillingerne vedrørende Demenscentrum Aarhus samt Skæring Plejehjem med henblik på at undersøge, om der er lighedspunkter

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  08-07-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag