Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 29-01-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om budgetprocedure 2021

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om processen, jf. vedlagte materiale.
  Udvalget havde foreløbigt følgende ønsker til temaer, der skal tages op i udvalget:
  • Fokus på hvordan man som i MSB kan foretage anlægsinvesteringer for at undgå dyrere tilbud i andre kommuner
  • Reduktion af sygehusindlæggelser
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om processen, jf. vedlagte materiale.
  Udvalget havde foreløbigt følgende ønsker til temaer, der skal tages op i udvalget:
  • Fokus på hvordan man som i MSB kan foretage anlægsinvesteringer for at undgå dyrere tilbud i andre kommuner
  • Reduktion af sygehusindlæggelser

  Bilag

  Status på VTU-puljen (velfærdsteknologi-puljen)

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale. Der foretages en evaluering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte materiale. Der foretages en evaluering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

  Bilag

  Livshistorier - et samarbejde mellem MSO og Stadsarkivet

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om projektet, jf. vedlagte oplæg, og drøftede mulige yderligere tiltag, bl.a. et bredere tilbud som også tilgodeser tilflyttere og indvandrere.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om projektet, jf. vedlagte oplæg, og drøftede mulige yderligere tiltag, bl.a. et bredere tilbud som også tilgodeser tilflyttere og indvandrere.

  Bilag

  Status på beklædning

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte notater.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret, jf. vedlagte notater.

  Bilag

  Udvidelse af udvalgsmøde til budget den 6. maj fra 14-16.30

  Beslutning
  Udvidelsen blev vedtaget.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvidelsen blev vedtaget.

  Sager på vej

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Bilag

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Beslutning
  Sundhedspolitikken: Udvalget drøftede invitationer til foretræde.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sundhedspolitikken: Udvalget drøftede invitationer til foretræde.

  Bilag

  Orienteringer

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret om ekstra tilsyn på DCA og i hjemmeplejen på Christiansbjerg pga. bekymringshenvendelser, som har medført strakspåbud. Der foretages opfølgende besøg i uge 11.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret om ekstra tilsyn på DCA og i hjemmeplejen på Christiansbjerg pga. bekymringshenvendelser, som har medført strakspåbud. Der foretages opfølgende besøg i uge 11.

  Post til udvalget

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.

  Eventuelt

  Beslutning
  • Det blev aftalt, at udvalget får en redegørelse om tilsyn med hjemmeplejen på baggrund af artikel i FOA-blad.
  • Udvalgsmedlemmer fortalte om primært positive oplevelser på praktikbesøg i ældreplejen og havde stor ros til personalet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Det blev aftalt, at udvalget får en redegørelse om tilsyn med hjemmeplejen på baggrund af artikel i FOA-blad.
  • Udvalgsmedlemmer fortalte om primært positive oplevelser på praktikbesøg i ældreplejen og havde stor ros til personalet.