Vælg

Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 25-02-2020

  Godkendelse af dagsorden

  Beslutning
  Godkendt.
  Sagens forløb
  25-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Godkendt.

  Bilag

  Orientering om referat fra udvalgsmøde den 19. februar 2020

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  25-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Orientering og drøftelse vedr. Kongsgården

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen og drøftede sagen. På næste udvalgsmøde 4. marts får udvalget status og opfølgende redegørelser.
  Sagens forløb
  25-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen og drøftede sagen. På næste udvalgsmøde 4. marts får udvalget status og opfølgende redegørelser.

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet til dette punkt.
  Sagens forløb
  25-02-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Intet til dette punkt.